Skip to content
 

Falende schouwartsen

Door Waarheidsvinder

Wanneer iemand is overleden, moet de dood officieel worden vastgesteld door een arts. Wanneer deze arts vaststelt dat er sprake is van een natuurlijk overlijden, dus een overlijden dat rechtstreeks het gevolg is van een ziekte, dan geeft hij een daarvoor bestemde verklaring af en kan de overledene worden begraven of gecremeerd. Is het niet direct duidelijk dat er sprake is van een natuurlijk overlijden, dan dient de gemeentelijke lijkschouwer, een schouwarts, te worden gewaarschuwd. Ook als er sprake is van lijkvinding, dat wil zeggen dat het tijdstip van overlijden niet direct kan worden vastgesteld, dan dient er een schouwarts te worden gewaarschuwd. Schouwartsen zijn als het goed is speciaal opgeleide artsen die in dienst zijn van de GGD.

Gisterenavond besteedde het televisieprogramma Brandpunt aandacht aan de kwaliteit van het werk van de schouwartsen in Nederland, of liever gezegd aan het gebrek aan kwaliteit van die artsen. Uit de uitzending bleek dat veel van de schouwartsen in Nederland de kwaliteit en ervaring missen om een deugdelijke doodschouw te doen. Daarnaast bleek uit de uitzending dat veel schouwartsen het niet zo nauw nemen met de richtlijnen. Onder meer bleek dat het afnemen van bloed en urine van de overleden en het meten van de lichaamstemperatuur van de overledene, hetgeen verplicht is, veelal niet gebeurt. Volgens Dr. Backx, directeur van GGD Nederland was dat echter geen probleem. Volgens hem hadden artsen een eigen verantwoordelijkheid en wilde het niet naleven van de voorschriften niet automatisch zeggen dat men niet professioneel werkte. Dit soort uitspraken maakt duidelijk dat er wel degelijk sprake is van een probleem, maar dat men dit niet wil zien en het probeert goed te praten. Van Dr. Backx hebben we dus niets te verwachten, hij kan beter maar over dit onderwerp zwijgen. Voor domme uitspraken hebben we geen directeur van de GGD nodig.

Het gevolg van het slechte werk van schouwartsen in Nederland is dat jaarlijks mogelijk honderden mensen worden begraven of gecremeerd zonder dat is ontdekt dat zij het slachtoffer van een misdrijf zijn geworden. Uit eigen ervaring kunnen wij hetgeen in de uitzending naar voren kwam alleen maar bevestigen. Een voorbeeld van slecht onderzoek is bijvoorbeeld het overlijden van Tariq Chatta, we schreven daar al eerder over.

Het lichaam van de 19 jarige Tariq Chatta werd op zondagmiddag 14 januari 2007 rond 13.50 uur gevonden in een ongeveer 75 cm diepe sloot tussen de wijk De Akkers en de Harreweg in zijn woonplaats Schiedam. Tariq lag voorover in het water met zijn jas om zijn benen geknoopt. Daarbij zat zijn linkerarm nog in een mouw van de jas. Alle reden dus voor ernstige twijfel zou je zeggen. De schouwarts kwam echter tot de conclusie dat hier sprake was van een verdrinking, een ongeval dus en er kwam verder geen onderzoek.

Omdat er steeds meer signalen kwamen dat Tariq wel degelijk om het leven was gebracht, besloot de behandelend officier van justitie uiteindelijk een review te vragen aan de GGD Amsterdam. De forensisch artsen in Amsterdam bleken de conclusies van hun collega uit Spijkenisse niet te delen.

Als doodsoorzaak stond in het verslag van de schouwarts dat Tariq was overleden door“Verdrinking of hartstilstand (shock) door koude prikkels van het water.” In het rapport van de GGD Amsterdam lezen we echter: De kleur van de lijkvlekken wordt omschreven als paarsrood. De normale kleur van lijkvlekken is blauwpaars. Een rode kleur kan verklaard worden door koude, in dit geval passend bij een temperatuur van het slootwater van minder dan 10 graden Celsius. Zuurstof gebrek, zoals de lijkschouwer als verklaring voor de paars rode kleur aangeeft, geeft juist diep paarse vlekken. Koud water is dus een logischer verklaring van de rode tint dan zuurstof gebrek.”

De conclusie van de GGD in Amsterdam was dan ook:De toedracht van het te water raken en de oorzaak van het overlijden van de heer Chatta zijn onduidelijk. Dat had in het schouwverslag beter in duidelijkere bewoordingen naar voren gebracht kunnen worden. Daarom had het advies om een sectie te verrichten om de precieze doodsoorzaak te achterhalen voor de hand gelegen. De artsen van de GGD Amsterdam deelden de mening van hun collega dus niet en waren van mening dat hij een gerechtelijke sectie had moeten adviseren.

Gezien het feit dat de behandelend officier van justitie kennelijk al twijfels had en daarom aan de GGD Amsterdam om een review had gevraagd, zou je mogen verwachten dat hij na ontvangst van het rapport uit Amsterdam alsnog tot een sectie zou hebben besloten. Dat gebeurde niet, het dossier verdween onder in de la en tot de dag van vandaag blijven politie en justitie volhouden dat Tariq Chatta door een ongeval is verdronken.

Het wordt daarom tijd dat er eens kritisch wordt gekeken naar de gang van zaken. Het slechte werk van schouwartsen is naar onze mening geen medisch probleem zoals een PvdA-Kamerlid vanmorgen op de radio zei. Het feit dat door het slechte werk van schouwartsen jaarlijks mogelijk honderden moorden onontdekt blijven, is naar onze mening een maatschappelijk probleem waaraan onmiddellijk iets moet worden gedaan.

 

 

5 Comments

 1. […] also needs to be taken into account is the quality of the forensic doctor (schouwarts), which is heavily questioned, as well as how many forensic […]

 2. admin says:

  Het lijkt er op dat u geen idee heeft hoe de werkelijke hgang van zaken is, dus laten we deze discussie maar stoppen.

 3. juzo says:

  Bij IEDERS werk zullen ALTIJD vraagtekens kunnen worden gezet.
  Helemaal PERFECT, zal iets of iemand nooit kunnen zijn.
  Zolang de wereld bestaat, en zolang die bestaan heeft.

  Het oordeel van de lijkschouwer is echter niet zodanig,
  dat er daarna niet gewoon onderzoek vervolging en berechting
  mogelijk zal kunnen zijn.

  Het onderzoek, op last van het Openbaar Ministerie, gaat gewoon door.
  Onafhankelijk van wat de lijkschouwer zegt: natuurlijke dood,
  of onnatuurlijke dood.

  Dat zal de OvJ al dan niet, in zijn overwegingen kunnen betrekken.

  De lijkschouwer is slechts “getuige deskundige”, in zijn status.

  Hij is geen vertegenwoordiger van een rechterlijke organisatie,
  die zijn “oordeelsprocedure” (strafvordering)
  dwingend en rechtsgevolgen regelend,
  kan opleggen.

  Absoluut primair blijven de gedragen en handelingen algemeen,
  van de rechterlijke macht,
  of er nu een lijkschouwer aan te pas is gekomen of niet.

  -.-

 4. admin says:

  Politiewerk en het werk van schouwartsen is een vak en dat vak dien je goed uit te oefenen. Dat is bepaald niet vragen om het onmogelijke. Natuurlijk is het zo dat ook dan geen resultaat is verzekerd maar in deze gevallen kunnen er wel degelijk grote vraagtekens worden gezet bij de kwaliteit van de werkzaamheden van schouwarts en politie.

 5. juzo says:

  Ook hier manifesteert zich het “Profijtbeginsel”.
  “Tot het onmogelijke is niemand gehouden”. “Naar de stand van de techniek”. “voorzover de mogelijkheden het toelieten”.

  Dat zijn beoordelingscriteria, die de rechter aanlegt, bij het beoordelen en veroordelen, bespreken van zaken en gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan.

  Het werk van de lijkschouwer, zelfs al is hij politie-arts, is niet gemakkelijk. Ik heb er vele keren per week, in veertig jaar, bij gestaan. De betreffende schouw-arts ken ik al 60 jaar van de 70, die ik er oud ben.

  We komen ter plaatse, midden in de nacht, of overdag, bij een dodelijk verkeersongeval. Het duurt minimaal een kwartier, voordat politie, brandweer, ambulance en dodenwagen er zijn. Dat is lang. Na een half uur is de officier van justitie er.

  Soms pas na een uur. Aan de Napoleonsweg. Dicht bij de Belgische grens. Velen rijden zich daar tegen de bomen te pletter. Al of niet daartoe aangezet, door de levens- of crminaliteits-omstandigheden.

  Al die tijd heeft de begrafenisondernemer ter plaatse luid en duidelijk hoorbaar lopen mopperen. Dat het altijd allemaal zo lang duurt.

  Hij wil inladen in de zwarte wagen en wegwezen. Tijd is geld.

  Al die tijd, staat het verkeer in beide richtingen stil. Niemand zegt wat. Iedereen staat roerloos. Zwijgend. De schouw-arts heeft zijn werk gedaan. “Natuurlijke dood”. Ook al is het zeer waarschijnlijk geen natuurlijke dood. Dat zal later blijken. Het is zijn zorg niet. Hij is medicus. Geen inspecteur. Hij heeft zijn werk, op dat moment, gedaan. Van hem kunnen geen politie-, justitie- of speurders-achtige werkzaamheden tot opsporing van criminaliteit worden verwacht. Daar is hij niet voor, en dat weigert hij. Hij is er niet voor opgeleid, en hij wil het ook niet.”Tot het onmogelijke, is niemand gehouden”.

  De politie is al lang blij, dat ze een lijkschouwer, midden in de nacht, hebben kunnen vinden.

  Wel zal hij “onnatuurlijke dood” constateren, als de daarvoor benodigde kenmerken, méér dan voldoende overdreven overduidelijk, aanwezig zijn.

  In alle andere gevallen komt de dader goed weg. Dat is zo. Maar diezelfde dader komt daardoor bij een volgende keer dat hij toeslaat niet meer zo goed weg. Of hij verpraat zich wel eens, in zijn levenspad tot aan zijn dood. Of hij wordt op andere wijze betrapt. Dan gaat hij alsnog in de cel. Zo gaat het met dat soort daders.

  Iets anders valt er helaas, aan deze materie niet te doen of te verbeteren.

  De dode krijgen wij er niet meer mee terug, in het leven. Als we de moordenaar al, weten op te sporen.

  Bovendien zijn de maatregelen en de actievoerings-kosten, zó hoog, om de moordenaar te achterhalen, in vergelijking met de waarde van het slachtoffer, die beide vergaan zijn, dat het niet doenlijk en niet meer verantwoord is, om die kosten nog te gaan maken.

  Zelfs in leven telt een mens, en dus een mensenleven, al lang niet meer mee.

  Vandaar dat de lijkschouwer, in al zijn onbeholpenheid terzake de opsporing van criminelen en datgene wat zij hebben aangericht, zijn werk zal blijven doen zoals dat nu gebeurt.

  “Naar de stand van de techniek”, zoals de rechter zegt.

  En, “het onmogelijke, kan van niemand worden gevergd”.

  Ook niet van de lijkschouwer.

Leave a Reply