Skip to content
 

Nader onderzoek naar moord op Bart van der Laar

Door Waarheidsvinder

Soms vraag je je af in wat voor een land we leven. Als er één zaak is waarbij zelfs een blinde op honderd meter afstand kan zien dat de verdachte onschuldig is veroordeeld dan is het wel bij de veroordeling van Martien Hunnik voor de moord op platenproducer Bart van der Laar in 1981 in Hilversum. Maar de dames en heren van de Hoge Raad willen dat kennelijk niet zien, gezien het zojuist uitgebrachte persbericht;

De Hoge Raad laat nader onderzoek doen in de zogenaamde showbizzmoord voordat hij beslist over een eventuele herziening in deze zaak. Dit onderzoek richt  zich op de vraag of de veroordeelde Martien  Hunnik  tijdens het politieonderzoek en bij de behandeling van zijn zaak door rechtbank en hof leed aan een ziekelijke stoornis en/of een geestelijk gebrekkige ontwikkeling. Een tweede te beantwoorden vraag is onder meer of deze eventuele stoornis/gebrekkige ontwikkeling  het gedrag en zijn keuzemogelijkheden daarin  destijds  heeft kunnen beïnvloeden en zo ja, hoe en in welke mate.

De Hoge Raad wijst een raadsheer uit zijn midden aan als raadsheer-commissaris die het onderzoek zal leiden.

Het hof in Amsterdam veroordeelde Hunnik op 16 augustus 1984  tot twee jaar gevangenisstraf en tbr voor doodslag op de platenproducer Bart van de Laar. Van de Laar werd op 10 november 1981 met een schotwond in z’n hoofd aangetroffen in zijn woning in Hilversum en overleed hieraan drie dagen later.
Hunnik bracht bijna acht jaar in detentie en behandeling door.
 
Aanvragen tot herziening zijn gedaan door de advocaat-generaal Aben en door de raadslieden Knoops en Vosman van de betrokkene. Aben vorderde herziening in deze zaak op basis van de uitkomsten van een feitenonderzoek dat hij liet uitvoeren. Uit zijn onderzoek bleek hem dat Hunnik als de dader kon worden aangemerkt  uitsluitend op basis van mededelingen en bekentenissen van Hunnik zelf. Dit nieuwe feitenonderzoek leverde volgens hem geen bevestiging op van deze bekentenissen, terwijl de twijfels over het waarheidsgehalte van de bekentenissen zijn vergroot op basis van nieuwe getuigenverklaringen.
 —
 Tot zover dit persbericht van de Hoge Raad.
 —
Steeds weer blijkt dat de waarheid slechts een ondergeschikte rol speelt bij herzieningszaak. De waarheid is dat de veroordeling van Martien Hunnik het gevolg is van een dramatisch slecht politieonderzoek onder leiding van een officier van justitie die dat allemaal kennelijk prima vond gevolg door uitspraken van diep slapende rechters.
Het lijkt er op dat de Hoge Raad Martien Hunnik alleen wil vrijspreken als men de schuld geheel bij hemzelf kan leggen. Hij heeft immers bekend. Dat die bekentenis  afgedwongen was en niet kan kloppen met de feiten speelt voor de Hoge Raad kennelijk geen rol. De bescherming van het imago van politie en justitie blijft kennelijk het belangrijkste.
Onderwijl mag Martien Hunnik nog even wachten op gerechtigheid. Maar ach dat doet hij al meer dan 30 jaar.

5 Comments

 1. Potman says:

  De HR geeft natuurlijk niet gelijk toe ivm imago politie en justitie…….maar “we” komen er wel……..Politie (Hilversum) trad toentertijd anders op, vaak in negatieve zin (druk e.d.). Vergelijk de Kortenhoefse Kassenmoord.

 2. Jacqueline says:

  Volgen mij ben je een beetje in de war Wim .. de zaak van dhr. Hunnik behoort gewoon terugverwezen te worden. Denk de de HR met die getuigen in haar maag zit .. ze weten dat ik meegluur. Ze hebben zichzelf behoorlijk in hun eigen voetjes geschoten met uitspraak in onze herzieningszaak ten gevolge van een uit verband getrokken conclusie van Hofstee. AG Aben oordeelde positief mbt herzieningsverzoek van dhr. Hunnik maar de HR heeft nader onderzoek gelast. Lijkt wel alsof ze elkaar aan het aftroeven zijn.

 3. Jacqueline says:

  Ja in wat voor land leven wij he.
  Het land van Ooit .. in de zaak Bolhaar lagen 4 nieuwe getuige verklaringen en ondersteunend materiaal (wat jullie niet konden vinden) .. toch oordeelde de AG negatief en verkrachtte een conclusie die Aben had genomen in een andere kwestie.

  De HR volgde het advies van de AG met de mededeling dat die ENE getuige destijds getoetst was.
  Door wie is mij een raadsel daar dat niet blijkt uit het dossier.
  Getoetst voor TGB ja .. maar niet zijnde “betrouwbare getuige”

  Voor dhr. Hunnik oordeelt AG Aben positief en vindt de Hoge Raad dat er eerst maar eens onderzoek moet komen.

  Je blijft lachen in het land van Ooit.

  Veel succes, jullie moeten nog even wachten op het grote schip met geld.

  Jacqueline

 4. appie b. broek says:

  In de jaren 70/80 van de vorige eeuw was ik ‘buurman’ van een befaamd/berucht homocafe in de binnenstad van Amsterdam. Er speelden zich nogal wat ‘zaken’ af die het daglicht niet konden verdragen maar anderszijds niet tot enig persbericht aanleiding gaven. Met enige regelmaat stond er een politiewagen voor de deur en gingen er allerlei geruchten door de buurt. Behalve ‘jonge jongens’, men sprak van ‘schandknapen’, kwamen er ook heren van stand en zelfs iemand van het nabij gelegen ‘Maagdenhuis’, het administratief centrum van de Universiteit van Amsterdam. Later, toen ik niet meer in de buurt woonde, ben ik mij wat meer in deze omstandigheden gaan verdiepen en hoorde ik over de ‘bijzondere’ relatie die de eigenaar van het cafe er met justitie/politie op na hield!

  Ik heb begrepen dat deze Bart van der Laar ook in dergelijke kringen verkeerde en het vanuit deze omstandigheid ‘verklaard’ moet worden dat de eigenlijke ‘dader’ nooit is gevonden!

 5. wim says:

  De rechterlijke macht wil in de herzieningsfase geen enkele fout maken. Er is grote angst om een schuldige in dit stadium een herzieningsbehandeling te gunnen, waardoor deze vrijgesproken zou kunnen worden. Het feit, dat veroordeelde door tenminste twee (rechtbank en hof) en vaak wel drie of meer (bij cassatie bijvoorbeeld ook door de hoge raad) rechtscolleges is veroordeeld geeft aan dat hij schuldig is.
  Hierin zit men gevangen, naar mijn oordeel.

Leave a Reply