Skip to content
 

Openbaar ministerie als rechter is geen succes

Door Waarheidsvinder

Al jarenlang hebben wij niet alleen kritiek op het werk van de politie, maar ook op het werk van het openbaar ministerie. Te vaak zagen wij dat het het OM niet om de waarheid ging, zoals zou moeten, maar vooral om het scoren. De gerechtelijke dwalingen, die de laatste jaren bekend zijn geworden, zijn daar onder meer het bewijs van.

Hoewel je geen rechtsgeleerde hoefde te zijn om te zien dat de politieonderzoeken in de Puttense moordzaak, de Schiedammer parkmoord, de zaak Ina Post, de zaak Lucia de Berk en de zaak Spelonk van geen kant deugde, bracht het OM de zaken toch vol vuur voor de rechter met als enig resultaat dat het leven van de onterecht veroordeelden werd vernield en dat er later enorme schadevergoedingen betaald moesten worden. Onnodige kosten voor de belastingbetaler.

We hebben het dan nog niet eens over het feit dat de werkelijke dader in enkele gevallen (Schiedam en Putten) in de tussentijd gewoon door kon gaan met zijn criminele activiteiten, met alle gevolgen van dien voor de slachtoffers.

De huidige minister van justitie en zijn staatssecretaris maken zich echter niet druk om gerechtelijke dwalingen, zij beschouwen gerechtelijke dwalingen kennelijk als een logisch neveneffect van de opsporing. Beide politici willen graag gezien worden als de grote boevenvangers en om dat te bereiken kreeg bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie uitgebreidere bevoegdheden om zelf, buiten de rechter om, straffen op te leggen. Het zelfde openbaar ministerie dat er al veel te vaak blijk van heeft gegeven scoren belangrijker te vinden dan de waarheid.

De gevolgen van het toekennen van die bevoegdheid aan het OM kon je voorspellen; het gaat heel vaak mis, zo blijkt nu uit een onderzoek dat is verricht in opdracht van de Hoge Raad. Zij heeft veel kritiek op de manier waarop het OM zelf straffen oplegt. Het OM mag zoals vermeld in bepaalde gevallen een zaak meteen afdoen, maar dat gaat vaak niet goed, heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad laten weten aan minister Opstelten.

In 8 procent van de ZSM-zaken krijgt iemand een straf terwijl er onvoldoende bewijs is. Dat is ook het geval bij de afhandeling van beroepschriften tegen verkeersboetes en straffen die worden opgelegd voor lichte misdrijven als winkeldiefstal. Verder worden soms straffen opgelegd door onbevoegde ambtenaren bij het OM.

Ook worden geregeld straffen opgelegd op basis van een proces-verbaal dat niet ondertekend is of op basis van alleen mondelinge informatie van de politie. En in een groot aantal van de onderzochte zaken is de identiteit van de verdachte niet juist vastgesteld, meldt de procureur-generaal.

Maar er gaat nog meer mis bij het opleggen van straffen door het Openbaar Ministerie. Zo worden jeugdige verdachten niet altijd verhoord, staat soms de juiste datum niet in de strafbeschikking en wordt het strafbare feit niet juist vermeld.

Kortom, het Openbaar Ministerie levert vaak broddelwerk en is dus ongeschikt als rechter. Maar voor wie is dat nog een verrassing?

3 Comments

 1. Shiman says:

  Dat dit geen succes is verwondert mij totaal niet. We hebben op het ministerie van politie en veiligheid een zeer zwakke minister en staatssecretaris zitten die goed zijn in het bezuinigen en voor de rest als twee olifanten door de porseleinkast denderen. Twee liberalen die het voor de gewone man haast onmogelijk maken om zijn recht te halen.Over klassejustitie gesproken!Als voormalig sociaal voelend politieambtenaar schaam ik mij voor die twee !

 2. juzo says:

  @ Wim – Het spel van de gijzeling kan door de gegijzelde wel eens heel winstgevend uitgekookt worden gespeeld.

  Tegen de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie zegt de gegijzelde in zijn cel: “ik ben eventueel wel bereid, de openstaande boetes en vermeerdering te betalen. Maar dan moet er nu, op dit moment een copieuze maaltijd in mijn cel worden aangericht. Met veel wijn en lekker eten. En daar moet ik ook behoorlijk lang over kunnen doen. Minstens anderhalf uur.”

  Na het verorberen van de maaltijd enige dagen achter elkaar zegt de gegijzelde: “nee ik ben toch nog niet meteen direct bereid de openstaande boete te voldoen. Ik wil eerst de meest groot ophaalbare televisie in mijn cel, en daar een behoorlijk lange tijd naar kijken”.

  Zo stelt de gegijzelde een hele, lange reeks van leuke aangename wensen aan de orde, met in het uitzicht gesteld, het feit dat hij de boete dan wellicht, waarschijnlijk, mogelijk, misschien, wel zal willen betalen.

  De gegijzelde doet niets verkeerds.
  Men moet het hem toestaan.
  Doet men dat niet, dan betaalt hij helemaal niet.

  Justitie, het Openbaar Ministerie laat natuurlijk niet eindeloos met zich dollen en sollen. De gegijzelde doet niets verkeerds, en heeft waarschijnlijk een goeie advocaat.
  Die dit truukje uit de gijzelingsprocedures heel goed kent.

  In het verleden zijn deze gijzelingsprocedures zoals bovenstaand wel uitgehaald met journalisten.
  Zij hadden tijdelijk een goed leven, voordat zij hun bronnen prijsgaven.

  Vandaar dat het Openbaar Ministerie niet zo geweldig van blijdschap staat te springen om gijzelingsprocedures op te starten en uit te voeren.

  Er moet er maar eentje zo gek zijn …

 3. wim says:

  Het Openbaar Ministerie is ook in andere rollen geen succes.
  Agelopen maandag was er een uitzending (van Radar?) over het gijzelen van mensen met verkeersboetes. Het gaat als volgt: een verkeersboete van bijv € 200 wordt bij niet tijdig betalen € 400 en een paar weken later zit je op € 800. We hebben het dan over CJIB en CVOM.
  Na maanden of langer laat Justitie (= OM) betrokkene gijzelen. De wet geeft de Staat hiertoe de mogelijkheid. De gegijzelde kan niet werken en verliest zijn baan. Als het OM wat minder machtswellustig zou doen zou ze gewoom loonbeslag opleggen en wordt er niet zo veel leed aangericht. Voor de belastingbetaler is de schade WW voor de gegijzelde en dagen celruimte.
  Volledig onproductief in dit geval.
  Het OM als aanklager kent ook zo z’n fouten, denk aan de Deventer Moord.

Leave a Reply