Skip to content
 

De gewelddadige dood van Larissa Dumont

Door Waarheidsvinder

Op 27 mei 1997 rond half negen ‘s avonds werd in een paardenbak van een vrijstaande woning in het Zuid-Hollandse dorpje Nieuwveen het levenloze lichaam gevonden van de toen 25 jarige Larissa Dumont, een succesvol westernrijdster en moeder van een zoontje van 3 jaar. Larissa had zware verwondingen aan haar keel en op diverse plaatsen in de paardenbak werden bloedsporen aangetroffen.

Het lichaam van Larissa werd gevonden door haar partner die verklaarde naar haar op zoek te zijn gegaan omdat ze zo lang uit de woning wegbleef. Vlak bij Larissa stond haar paard, Jetalito Jet Set. Een Quarter horse (westernpaard) waarmee zij tijdens wedstrijden veel prijzen had gewonnen. Het beest had bloed aan het hoofd bij mond en neus.

De gewaarschuwde politie kwam na een kort onderzoek tot de conclusie dat het vermoedelijk om een ongeluk ging. De verwondingen van Larissa zouden hoogstwaarschijnlijk door haar paard zijn toegebracht.

Kennelijk was er echter een politieman die de zaak niet helemaal vertrouwde want hij ging met de foto’s naar een in de buurt wonende patholoog van het NFI. Toen deze de foto’s had gezien verklaarde hij dat de verwondingen zeer wel mogelijk door een paard zouden kunnen zijn toegebracht maar hij adviseerde toch om sectie op het lichaam te laten verrichten. Om de éen of andere reden dacht de geraadpleegde officier van justitie daar anders over en het onderzoek naar de dood van Larissa werd zonder dat er sectie op haar lichaam was verricht gesloten. Er vond alleen een lijkschouw plaats en de conclusie van de schouwarts was dat het zeer wel mogelijk was dat Larissa was overleden als het gevolg van paardenbeten.

Larissa werd begraven en de zaak ging op de plank.

De zaak bleef vervolgens stil tot 2007.

Bij toeval kreeg toen een niet bij de zaak betrokken rechercheur de foto’s van het aantreffen van Larissa onder ogen. Nadat hij de foto’s eens goed had bekeken kon hij niet tot een andere conclusie komen dan dat het eerste onderzoek onvolledig was geweest. Bovendien concludeerde hij na het zien van de foto’s dat de aard van het letsel van Larissa niet verenigbaar was met paardenbeten. Er was onder meer sprake van scherprandig letsel, iets wat niet door paardetanden veroorzaakt kon zijn.Verder klopten andere details niet. De foto’s toonden volgens hem aan dat Larissa hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer van een misdrijf was geworden. Hij stelde de verantwoordelijken van zijn korps (schriftelijk)van zijn bevindingen in kennis en verwachtte eigenlijk dat men het onderzoek zou heropenen. Het duurde uiteindelijk heel lang voordat hij uiteindelijk een officiële reactie kreeg en die reactie was zeer teleurstellend. Men had de zaak door het NFI laten bekijken en hem werd gerapporteerd dat men daar geen reden zag om terug te komen op het eerdere standpunt van de schouwarts dat Larissa was overleden ten gevolge van paardenbeten. De zaak ging opnieuw op de plank, ten minste bij politie en justitie.

In 2014 kwamen de foto’s echter in handen van Telegraaf journaliste Jolande van der Graaf. Zij ging vervolgens op onderzoek uit, hoorde vele getuigen en raadpleegde allerlei deskundigen.

Een van de door haar geraadpleegde deskundigen was patholoog Danny Spendlove. Na bestudering van de foto’s was hij heel duidelijk. De verwondingen bij Larissa pasten volgens hem zeker niet bij paardenbeten. Volgens hem ging het om klassieke snijwonden, vrijwel zeker toegebracht met een mes. Honderd procent een misdrijf verklaarde deze patholoog tegenover De Telegraaf. Spendlove adviseerde vervolgens het lichaam van Larissa alsnog op te graven en sectie te verrichten.

Ook de door Jolande van der Graaf geraadpleegde andere deskundigen verbaasden zich over de conclusie van de politie destijds. Ook volgens hen kon er geen sprake van zijn dat Larissa door haar paard was doodgebeten.

Wij kennen de zaak ook. Wij zijn het met Danny Spendlove eens. Larissa Dumont is nagenoeg zeker met geweld om het leven gebracht. Noch de conclusies van de politie destijds noch het verhaal van haar toenmalige vriend vinden naar onze mening enige steun in de feiten.

Nadat begin juli 2014 in De Telegraaf een artikel was verschenen waarin Jolande van der Graaf verslag deed van haar bevindingen, maakten politie en justitie begin september 2014 bekend dat zij de dood van Larissa Dumont opnieuw zouden laten bekijken door een team van experts.

Kennelijk heeft dat onderzoek door experts meer duidelijkheid gegeven, want vandaag meldt De Telegraaf dat het onderzoek in de zaak eindelijk wordt heropend. Het stoffelijk overschot van Larissa zal volgende week worden opgegraven en overgebracht naar het NFI alwaar sectie op het lichaam zal worden verricht. Daarnaast zal volgens De Telegraaf het 15 man sterke Cold Case Team van de politie-eenheid Den Haag gaat het tactische onderzoek doen. Men gaat onder meer de door de Telegraaf opgespoorde getuigen en deskundigen horen.

We wachten af.

3 Comments

 1. admin says:

  De zaak is in onderzoek bij het Haagse Cold Case Team, maar die wekken niet de indruk de zaak op te willen lossen.

 2. Reiner says:

  Ik ben benieuwd of er meer is ontdekt.
  Het is zon bizar verhaal.

 3. remi says:

  Na jaren met paarden gewerkt te hebben.

  Een paard trapt je (dood), drukt je dood , vooral Engelse volbloed paarden hebben hiet een handje van als ze op stal staan. Ze gaan tegen je aan leunen en drukken je dood.
  Als paarden bijten (staand, geknield, lopen persoon) is het altijd in de schouder, op het hoofd.
  Een paard draait zelden zijn hoofd tijdens het bijten.

Leave a Reply