Skip to content
 

Weinig vertrouwen in onderzoek naar dood van Larissa Dumont

Door Waarheidsvinder

Afgelopen vrijdag is het lichaam van Larissa Dumont uit Nieuwveen door het NFI opgegraven. Larissa overleed op 27 mei 1997 rond half negen ‘s avonds. We schreven al eerder over deze zaak.

“Doodgebeten door haar paard” was de conclusie van de politie destijds, de zaak ging op de plank zonder dat er zelfs maar sectie op het lichaam van Larissa was verricht. Aanvankelijk bevestigde ook haar toenmalige partner de conclusie van de politie tegen kennissen, maar later herriep hij dat en sprak hij over een noodlottig ongeval.

In 2007 kwamen de foto’s van de zaak toevalligerwijs in handen van een ervaren rechercheur. Die kon zijn ogen niet geloven en kaartte de zaak opnieuw aan bij de leiding. Ook toen weigerde men serieus onderzoek te gaan doen naar het overlijden van Larissa en de conclusie bleef , ook nu zonder dat er sectie op het lichaam was verricht, dat Larissa hoogstwaarschijnlijk was doodgebeten door haar paard.

Vorig jaar kwamen de foto’s in handen van Telegraafjournaliste Jolande van der Graaf. Zij deed uitgebreid onderzoek en schreef daar vervolgens over in de krant. Alle door haar geraadpleegde deskundigen zetten grote vraagtekens bij de conclusies van het politieonderzoek. Uiteindelijk besloten politie en justitie daarop dat men het lichaam van Larissa zou opgraven en dat is dus vrijdag gebeurd. Men beloofde daarnaast dat men een uitgebreid recherche-onderzoek zou gaan instellen. Het leek erop dat men de zaak nu wel serieus zou nemen.  Maar schijn kan bedriegen.

Naar aanleiding van de opgraving van het stoffelijk overschot verscheen gisteren een artikel in het Algemeen Dagblad. In dat artikel zijn uitspraken van onderzoeksleider Leo Simais en NFI antropoloog Reza Gerretsen opgenomen. Als de weergave van de woorden van de beide deskundigen in het artikel juist is, dan roepen de woorden van beide heren bij ons grote vraagtekens op.

Reza Gerretsen wordt in het artikel opgevoerd als de grote deskundige van het NFI, hij wordt zelfs aangeduid als de “mr. Bones van Nederland”. Wij kunnen niets zeggen over de kwaliteiten van deze mr. Bones, maar wel kunnen en mogen wij iets zeggen over de uitspraken van deze “onafhankelijke” deskundige.

Volgens het AD verklaarde Reza Gerretsen in de krant: “Ik ben blij dat de politie ons heeft gevraagd om te helpen. Het is toch vreselijk dat haar partner zonder enig bewijs wordt beschuldigd van betrokkenheid bij haar dood?”

Zonder dat deze bottendokter enig onderzoek heeft gedaan, hij zegt zelf dat hij daar maandag pas mee begint, is hij nu kennelijk al van mening dat de partner van Larissa onterecht van daderschap wordt beschuldigd. Een opmerkelijk uitspraak voor iemand die zichzelf deskundige noemt. Opmerkelijk omdat hij zijn onderzoek nog moet beginnen en opmerkelijk omdat dit soort uitspraken helemaal niet op zijn terrein liggen.

Ook onderzoekleider Leo Simais maakt het behoorlijk bont. Volgens het AD verklaarde hij: Het staat zeker niet vast dat het nieuwe onderzoek tot een andere conclusie zal leiden dan in 1997. Wij zien ook nu nog geen aanleiding om uit te gaan van een misdrijf”.

Voordat het onderzoek is begonnen, zegt de leider van het onderzoek dat hij nog geen aanleiding ziet om uit te gaan van een misdrijf. En hij zegt ook iets over het onderzoek van Reza Gerretsen. Volgens het AD zegt hij daarover:

” Zelfs als het onderzoek niets oplevert, zegt dat wel degelijk iets. Dat zou namelijk de theorie ontkrachten dat Larissa is omgebracht met een scherp voorwerp. Als dat wel zo zou zijn, dan zouden daarvan met de huidige onderzoekstechnieken sporen op haar botten te vinden moeten zijn.”

Een opmerkelijke en ondeskundige opmerking van de onderzoeksleider. Rechercheurs die hun vak verstaan kennen allemaal de volgende stelling: ” The beyond of evidence is no evidence of beyond” In goed Nederlands betekent dit dat de afwezigheid van bewijs geen bewijs is van afwezigheid. Met andere woorden, als er geen sporen van een mes op de botten van Larissa worden aangetroffen, dan wil dat nog niet zeggen dat ze niet kan zijn omgebracht met een scherp voorwerp. Het wil alleen zeggen dat er geen forensisch bewijs voor is gevonden. Niet meer niet minder.   

In deze zaak zijn er buiten de verwondingen veel meer aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf en dat iemand een ongeluk  in scene heeft gezet. ” Staging” noemt men dat met een mooi Engels woord. En als daar sprake van is, dan is de dader meestal een bekende van het slachtoffer. Het lijkt er echter op dat die aanwijzingen voor Staging op de voorhand al door Simais en Gerretsen terzijde zijn gelegd.

Kortom, de in het AD aangehaalde uitspraken van beide heren geven weinig reden voor optimisme dat er inderdaad een deskundig en vooral onafhankelijk onderzoek zal plaatsvinden. Hun uitspraken doen vermoeden dat voor hen de uitslag van het onderzoek al vaststaat. Als dat zo is dan wint het belang van het imago van politie, justitie en het NFI het opnieuw van de feiten.

Een rechtsstaat onwaardig.

 

2 Comments

 1. Christine says:

  Ik hoop intens, dat de waarheid eindelijk boven tafel komt. De foto’s die deskundigen bekeken, zagen metéén, dat de wonden geen paardebeten waren.

  Jammer, dat destijds dat niet gezien werd. Zoiets valt toch op… Onnozele agenten! Sorry, voor dit woord, maar in dit geval wel waar.

  Zo erg, zo jong te sterven en wel door moord (kan niet missen) door degene die je vriend was..
  Ze had het uitgemaakt las ik ergens, en dat accepteerde hij niet, want zij had vermogen..

 2. Bea says:

  Bijzonder objectief. Vanuit de sport twijfelen wij al jaren. Ben blij met de heropening nav de bevindingen met mw De Graaf. Heb persoonlijk contact met haar. Stel het op prijs op jullie mailinglijst te komen. Bea Verselewel

Leave a Reply