Skip to content
 

Gebrek aan kennis?

Door Waarheidsvinder

Kennis is macht, dat geldt ook voor politiemensen. Mis je de noodzakelijke kennis, dan gaat dat vaak ten koste van de kwaliteit van je werk en dus ten koste van de burger. Een mooi voorbeeld daarvan zagen wij laatst op het internet.

Via een camera gemonteerd op het dashboard van een bestelauto was goed te zien hoe de bestuurder van deze auto werd dwarsgezeten door de bestuurder van een personenauto. Wat de aanleiding daartoe was vermeldt het verhaal niet, maar het gedrag van de bestuurder van de personenauto was overduidelijk niet in de haak. Hij verlaagde steeds zijn snelheid, wisselde voortdurend van rijstrook en dwong daardoor de bestuurder van de bestelauto om steeds langzamer te gaan rijden. Uiteindelijk ging de bestuurder van de personenauto zelfs zover dat hij zonder enige aanleiding boven op zijn rem ging staan, met als gevolg dat de bestuurder van de bestelauto achter hem een noodstop moest maken.

Op de camerabeelden was vervolgens te zien dat de bestuurder van de personenauto uit zijn voertuig sprong en op de bestelauto afliep. Wat er daarna precies gebeurde is op de camerabeelden niet te zien. Wel is een hoop geschreeuw te horen.

De bestuurder van de bestelauto verklaarde later door de bestuurder van de personenauto te zijn mishandeld en deed aangifte bij de politie. De bestuurder van de personenauto werd vervolgens als verdachte gehoord maar ontkende de bestuurder van de bestelauto te hebben geslagen.

De politie maakte toch proces-verbaal van mishandeling op en zond dat in naar justitie. De officier van justitie bracht de zaak vervolgens voor de rechter.

De rechter sprak de verdachte vrij, want er was volgens hem geen bewijs dat de bestuurder van de personenauto de bestuurder van de bestelauto had geslagen. Slachtoffer boos en politie boos.

Naar onze mening had deze afgang makkelijk voorkomen kunnen worden. Zowel de politieagenten als de officier van justitie hadden moeten begrijpen dat het misschien wel aannemelijk was dat de bestuurder van de bestelauto was geslagen, maar dat het bewijs daarvoor ontbrak omdat er geen beelden van de mishandeling waren en er geen getuigen waren.

Wat op de beelden wel duidelijk zichtbaar was, was dat de bestuurder van de bestelauto door de bestuurder van de personenauto gedwongen was zijn voertuig midden op de rijbaan tot stilstand te brengen. Dergelijk gedrag, een andere dwingen iets tegen zijn wil te doen, is naar onze mening strafbaar gesteld in artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht. De tekst van lid 1 van dat artikel luidt:

Hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die andere hetzij tegen derden, wederrechtelijke dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden.

Indien de betrokken politiemensen de elementen van dit artikel in hun proces-verbaal hadden opgenomen, dan was de kans groot geweest dat de bestuurder van de personenauto door de rechter wel was veroordeeld voor overtreding van dat artikel. Nu ging hij lachend naar huis en dat was niet nodig geweest.

One Comment

  1. Divers says:

    Tis alweer een hele tijd geleden, het straatwerk, maar van een oude diender had ik geleerd dat je mensen ter plaatse in verzekering kon stellen en na een tijdje weer vrij kon laten, als zij op een plaats/PD werkzaamheden van de hulpdiensten belemmerden. Dat stond in een apart wetje dat niemand zowat kende.
    En zo gebeurde het dus dat een jochie erg vervelend was naar de brandweer, die stond te blussen. Jochie in de Transporter, deur op slot en na de brand weer vrijlaten. En je hoefde het ook nog eens NIET op papier/PV te zetten. Buitengewoon effectief…
    en je moest het maar net weten.

Leave a Reply