Skip to content
 

Verbijstering

Door Waarheidsvinder

Dat was onze reactie toen wij hoorden dat Gerechtshof in Den Haag het herzieningsverzoek in de zaak van de Zes van Breda had afgewezen.

Vervolgens kwam boosheid daarvoor in de plaats. Boosheid omdat het Hof kennelijk niet op de waarheid uit was, maar gewoon het systeem wilde beschermen. Dat men ten koste van alles wilde voorkomen dat men zou kunnen zien welke blunders hun collega rechters in het verleden hadden gemaakt.

Dat justitie er een zootje van had gemaakt, en dat het werk van de politie in deze zaak het schaamrood op de kaken heeft bezorgd van politiemensen die hun vak serieus nemen. Politiemensen die niet op zoek zijn naar goedkope “succesjes”, maar op zoek zijn naar de waarheid.

Het Hof in Den Haag heeft zich kennelijk ook niet verdiept in eerdere gerechtelijke dwalingen. Als men dat wel had gedaan dan had men gezien dat er grote overeenkomsten waren met deze zaak. Het politieonderzoek deugde niet, voor de verdachten ontlastende zaken waren uit het dossier gehouden, de zogenaamde bekentenissen klopten niet met elkaar en niet met de feiten en het enige spoor dat er destijds was gevonden, een bloedspoor, bleek niet van de verdachten maar van een onbekend persoon met chinees bloed.

Het Hof trok zich daar helemaal niets van aan. Net als de vertegenwoordigers van justitie geloofde de rechters alleen wat ze wilden geloven, namelijk dat de verdachten schuldig waren. Al die zaken die daar niet bij pasten werden terzijde geschoven.

De waarheid werd opnieuw het kind van de rekening en dus blijft deze gerechtelijke dwaling bestaan.

Op een dag als vandaag waan je je even in een derdewereldland. En dat is niet als compliment bedoeld.

 

PS De advocaten van de veroordeelden hebben direct Cassatie aangetekend tegen het arrest. Wordt dus vervolgd.

8 Comments

 1. admin says:

  U kunt daarin best gelijk hebben, maar feit blijft dat er drie mensen een valse bekentenis in deze zaak hebben afgelegd. Ze kloppen niet met de feiten en niet met elkaar. Een blinde kan dat van 100 meter afstand al zien.

 2. Demo says:

  Mijn visie op deze zaak, met name een forensische blunder:
  http://deemzet.nl/zes_van_breda/index.htm

 3. admin says:

  Het is wel dezelfde Hoge Raad die de zaak in eerste instantie heeft heropend. Mede gezien de kwaliteit ( of het gebrek daaraan) van het arrest kan het goed zijn dat het Hof wordt terug gevloten en dat de zaak opnieuw moet worden overgedaan door een ander Hof. Wij hebben dis iets meer hoop dan u.

 4. wim says:

  Het systeem. De mensen.
  Er wordt alleen bakzeil gehaald als er geen andere weg meer is.
  Hier stelde advocaat-generaal Korver, dat openbreken gokkast (en bijbehorende sporen van Chinees bloed) een andere delict betrof dan de doodslag !!
  Op vrijwel hetzelfde tijdstip gepleegd en toch een ander delict ?
  Het is niet uit te sluiten en helemaal niet waarschijnlijk.

  Cassatie gaat niets opleveren.
  Een forse overwinning voor de Nederlandse Staat.
  Een zwarte dag voor het Recht.

 5. admin says:

  Men heeft het over bekentenissen. Maar de verhalen van de drie dames klopten niet met elkaar en ook niet met de feiten. Het waren dus geen bekentenissen maar afgedwongen verhalen.

 6. Daniël says:

  Het is interessant om het relaas van de Rb te horen over hoe de uitspraak tot stand is gekomen te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=uqLFjAOEHXY&feature=youtu.be

  Verschillende vragen komen hierbij direct naar voren, met name betreffende de nieuwe bewijsstukken. Waarom was de anonieme informatie om de Zes van Breda op te maken voldoende? Dus alleen als iemand gelijk zijn of haar bekentenis intrekt is er mogelijk sprake van een valse bekentenis? Waarom het geheugen van de ene getuige wel geloven, maar de andere kritisch benaderen? Zijn er daadwerkelijk brieven geschreven door de veroordeelden en hoe zijn deze bewaard? Suggereert de Rb daadwerkelijk dat het bloed dat op pd was gevonden daar na het misdrijf is terecht gekomen, dus dat pd niet veiliggesteld was? Dus het vinden van anonieme schoenafdrukken en speekselsporen staat gelijk aan het schoppen en het bespugen van het slachtoffer? Waarom er met geen woord gerept over de statische analyse (Bayesian theorem) als bewijs?

  Alles te samen ben ik niet onder de indruk van de redenatievermogen van Rb zoals deze in de youtube video is gepresenteerd. Ik hoop dat de Cassatie wel succesvol zal zijn voor de Zes van Breda.

 7. Insider says:

  Dit hezieningsverzoek heeft niets met waarheidsvinding te maken, kennelijk zijn de belangen en inderdaad de bescherming van het systeem en sommige personen groter als waarheidsvinding.

 8. Ina Post says:

  Het is triest. Juist daar zouden ze beter moeten weten. Men gelooft nog steeds niet dat men iets kan bekennen wat je niet gedaan heb, maar wie kan je de waarheid vertellen als je toch niet geloven?

Leave a Reply