Skip to content
 

Over waarheidsvinding gesproken

Door Waarheidsvinder.

Vandaag kregen wij een e-mail van oud-hoofdcommissaris van politie Jan Blaauw. De inhoud van zijn bericht vonden wij dermate van belang dat wij dit bericht, met zijn toestemming, hieronder opnemen.

Nadat in mei 2008 de werkelijk dader van de z.g. Puttense moordzaak (1994) was achterhaald, deed de toenmalige minister van Justitie mr. Hirsch Ballin, nog diezelfde maand aan de Tweede Kamer de toezegging het onderzoek in deze gruwelijke moord, na afronding, op ” grondige wijze ” te zullen laten evalueren. Waarheidsvinding in optima forma dus?

Zeven jaar later, in september 2015, verscheen vanuit het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het uitgebreide en indrukwekkende rapport Focus in de opsporing. In hoofdstuk 2.2  ” Analyse afgesloten strafzaken” staat hierin onder meer: ” Ook bleek een analyse van de de Puttense moordzaak moeilijk uitvoerbaar. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de Puttense moordzaak, net als de zaak Lucia de Berk niet mee te nemen in dit onderzoek en de analyse te beperken tot de Schiedammer Parkmoord en de zaak Ina Post.”

Op 25 september 2015 zond minister Van der Steur een Kabinetsreactie aan de Tweede Kamer. Op pagina 1, voetnoot 3, staat het volgende vermeld: ” In de discussie rondom de Puttense moordzaak is door mij ambtsvoorganger in 2008 een externe evaluatie toegezegd. Tijdens de begroting van 2015 heb ik u laten weten dat gekozen is voor het opleveren van een breder onderzoek naar tunnelvisie. Met het onderhavige WODC-onderzoek voldoe ik aan deze toezegging.” Met die laatste zin kan minister Van der Steur naar mijn opvatting niet anders bedoeld hebben dan uitvoering geven aan de genoemde toezegging van zijn ambtsvoorganger Hirsch Ballin.

Bovenvermeld keuze van het WODC- de Puttense moordzaak niet mee te nemen in dit onderzoek- duidt echter precies op het tegenovergestelde. De vraag blijft daarom: Komt er nu wel of niet een externe grondige evaluatie van de Puttense moordzaak? Zo neen, waarom niet?, en wie heeft, wanneer, aldus beslist?

Voor alle duidelijkheid: juist het (eerste)  onderzoek in de Puttense moordzaak is dé  zaak, waar waarheidsvinding via  een  ‘breder onderzoek naar tunnelvisie’ ongetwijfeld de nodige buitengewoon leerzame lessen zal opleveren voor zowel de politie en de  justitie, als de  rechterlijke macht.
Tot slot vraag ik mij nog af:  is  ‘voetnoot 3’   misser nr. 4  van minister Van der Steur?

Tot zover het bericht van oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw.

Ook wij vragen ons af wat Van der Steur nu werkelijk heeft bedoeld met zijn opmerking over de toezegging van een externe evaluatie van de Puttense moordzaak. Wij vrezen dat hij gewoon bedoelt dat de Puttense moordzaak en de zaak Lucia de Berk gewoon blijven liggen waar ze al lagen, namelijk in de onderste lade van zijn bureau.

 

 

2 Comments

 1. juzo says:

  Terecht dat er enige vrees heerst.
  Maar het departement,
  het Ministerie van Justitie in alle geledingen,
  is recentelijk,
  de achterliggende één tot vier jaar,
  finaal aan alle kanten in het ongerede gekomen.

  Niets klopt meer.
  Niets werkt nog meer goed.
  Men poogt met ijzeren discipline,
  de deuren en de ramen dicht te houden.
  Opdat er niets naar buiten treedt.

  Nederland is daardoor,
  in een uiterst zorgwekkende situatie terechtgekomen.
  Het is een geluk, dat iedereen dat weet.
  Niemand uitgezonderd.
  Zelfs niet, in het buitenland.

  ‘\°_°/’

 2. Insider says:

  Jan Blaauw, jaren mijn hoogste recherchebaas en zelf heel vaak op de werkvloer te vinden, Voor een bakje thee en een praatje pot uit oprechte interesse voor ‘zijn dienders’ en het vak. Schoof vaak in de kantine aan bij de werkvloer i.p.v. zijn lunch op de kamer te laten serveren door een bode zoals alle andere commissarissen wel deden. Wars van pretenties en recht door zee naar iedereen en soms bij grote zaken zelf direct leidinggevend. Stond altijd achter zijn dienders tot het absolute tegendeel bleek ( waar vindt je die leidinggevenden tegenwoordig nog ? ). Ik weet dus dat dit soort praktijken hem tot diep op het bot pijn doen en dit hem mateloos irriteert en weer heeft hij gelijk. Jammer dat van dit soort ‘oerdienders’ de mal is weggegooid.

Leave a Reply