Skip to content
 

Misstanden op ministerie van Veiligheid

Door Waarheidsvinder

Vandaag staat er een artikel in het NRC over hoe het Ministerie van Veiligheid en Justitie omgaat met medewerkers die misstanden op het ministerie melden. Volgens het artikel is op het departement er alles op gericht het blazoen schoon te houden. Of zo als wij dat altijd noemen: De waarheid is ondergeschikt aan het imago.

In het artikel komt niet zo maar iemand aan het woord, het gaat om Sjaak Jansen, voormalig vertrouwenspersoon integriteit op dat ministerie. Een citaat uit het artikel in het NRC: “Mijn ervaring is dat er strafexpedities werden ingesteld jegens ambtenaren die meldingen deden. Het eerste wat men op het ministerie deed is ontkennen, en vervolgens wegvegen. Alles was er op gericht om het blazoen schoon te houden. Melders van misstanden werden niet gepromoveerd of kregen vervelend werk te doen.”

Volgens het artikel werd Jansen tijdens zijn werk als Vertrouwenspersoon Integriteit het leven zuur gemaakt. Zijn contactgegevens werden verwijderd van het intranet van het ministerie en meldingen van misstanden werden doorgeschakeld naar een ondergeschikte van Pieter Cloo – indertijd de hoogste ambtenaar op het ministerie. De jaarverslagen die Jansen schreef waren digitaal niet terug te vinden voor medewerkers.

Uiteraard was er direct na het verschijnen van het artikel een voorlichter van het ministerie die zegt dat men zich niet herkent in de woorden van Jansen. Die zin heeft iedere voorlichter uit zijn hoofd geleerd.

De gang van zaken op het ministerie van V en J is helaas niet uniek. Bij politie en justitie is het de normaalste gang van zaken dat fouten en kritiek onder tafel worden geveegd. Melders van misstanden zijn altijd de klos, wij kunnen er uit eigen ervaring over meespreken. Uiteindelijk heeft onze goed onderbouwde kritiek ertoe geleid dat wij onze baan bij de politie Groningen zijn kwijtgeraakt. Ook toen was het imago belangrijker dan de waarheid.

Ook bij het onderzoeken van gerechtelijke dwalingen stuiten wij voortdurend op een muur van onwil. Politie en justitie doen er alles aan om de waarheid onder tafel te houden en rechters laten dat te vaak gebeuren. Lukt het uiteindelijk niet om de waarheid tegen te houden, zoals bijvoorbeeld bij de Puttense moordzaak, de Schiedammer Parkmoord en de zaak Ina Post, dan volgen geen sancties tegen de mensen die voor dat broddelwerk verantwoordelijk zijn.

Wij vrezen dat ook in deze zaak er uiteindelijk niets wezenlijks gaat veranderen op het ministerie van V en J. Er zal wel weer een hoop geroepen worden door politici die graag wat media aandacht willen hebben. De eerste Kamervragen zijn inmiddels al gesteld en verantwoordelijk VVD-minister Van der Steur moet voor 16.00 uur schriftelijk reageren.

Wij hebben daar geen hoge verwachtingen van. Deze minister heeft er al meerdere malen blijk van gegeven dat hij prima past op een ministerie waar de waarheid geen enkele rol speelt. Het zal weer een spektakel in de Tweede Kamer gaan opleveren, maar uiteindelijk zal hij er wel weer mee wegkomen.Er zal ook nu niets veranderen vrezen we. Ook deze keer zal de waarheid weer het kind van de rekening worden.

Misschien wordt het tijd voor een naamsverandering van het ministerie. De door Jansen geschilderde gang van zaken duidt immers meer op onveiligheid dan op veiligheid.

6 Comments

 1. A. Pothuizen says:

  Vergeet niet het broddelwerk van een jonge hoofdinspecteur inzake de Paskamermoord te vermelden. Oud-rechercheur Sjaak Bos kan u er van alles over vertellen (hij met ontslag, die ander….promotie…….)….

 2. Frandiau says:

  Vandaar dat Sjaak Jansen niet meer werd genoemd. Hij is dus via de achterdeur uitgelaten na 40 jaar trouwe dienst. En alleen maar omdat hij zegt zoals het is. Er wordt handjeklap gedaan om iets te bewerkstelligen. Er heerst een angstcultuur en niemand die zijn mond durft open te doen. Met name bij Personeelszaken. De directie met een voorbeeldfunctie omzeilt alles wat in hun vermogen ligt. Mensen worden aangenomen en herplaatsers krijgen niet eens een kans en moeten dan uiteindelijk de WW in. Ik schaam me al jaren om te zeggen dat ik rijksambtenaar ben. De ministeries verdienen samen met de gemeentes een eervolle nominatie voor de prijs ‘ hoe vergooi ik geld van de burger’

 3. Insider says:

  @ Juzo; beetje gechargeerd. Qua politie zouden wij in de meeste opzichten bijv. niet met België willen ruilen. In Duitsland gebeuren dit soort zaken ook zo weet ik van Duitse politieagenten. Het probleem is niet dat de meeste van deze politiemensen ongeschikt waren toen ze bij de politie kwamen maar ongeschikt zijn geworden omdat een deel van deze hogere politiefunctionarissen zich op een gegeven moment realiseerden dat ze met hun macht ( lees rang ) bepaalde dingen konden doen zonder dat er een kritische noot geuit werd en vrijelijk hun ambtseed of belofte over boord gezet hebben. Die kritische noten werden niet geuit omdat ondergeschikten al snel inzagen dat leidinggevenden bepaalde macht hadden en er weinig ondergeschikten ( uit lijfsbehoud) openlijk kritisch durfden te zijn. Het merendeel van deze leidinggevenden zijn dus slapjanussen die uit carrière- en lijfbehoudperspectief maar soms omdat ze ook schatplichtig zijn aan de leiding keurig achter de leiding aan blijven hobbelen en vaak achter het karretje gespannen worden door de leiding om de ‘kastanjes uit het vuur te halen’. Zo moet je ook de personen in een VIK ( Interne Zaken ) zien. Deze zitten er niet om aan waarheidsvinding te doen, nee, deze zijn er voor om de reeds genomen beslissing van de korpsleiding op papier te zetten zodat de korpsleiding iets bruikbaars heeft om mee te werken bij de Bestuursrechter. Een VIK schrijft dus vaak een dossier naar een reeds eerder oor de korpsleiding genomen beslissing toe. Vandaar dat er in VIK dossiers vaak klinkklare onzin, leugens en onwaarheden staan. Omdat een VIK aan niemand verantwoording schuldig is behalve aan de korpsleiding, het VIK alleen op papier zet wat de korpsleiding wil en er totaal geen controle is door een onafhankelijke partij op die dossiers zitten tientallen politiemensen onterecht thuis en dit alleen omdat de korpsleiding dit wilde. Immers de korpsleiding houdt niet van critici, dwarsliggers of andersdenkenden. De angstcultuur is dus terecht, de mensen op de werkvloer zijn niet gek en zien ook regelmatig dat hoewel ze vaak 100% gelijk hebben afgerekend worden omdat de leiding eenmaal die macht heeft en je daarna ook niet hoeft te rekenen op een Bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, de politiek, de Rijksrecherche of een Nationale Ombudsman. Dit alles te samen houdt de angstcultuur in stand. Die vicieuze cirkel moet eerst keer doorbroken worden door leidinggevenden aan te pakken die zich denken alles te kunnen veroorloven en ook veroorloven en daar voor niet worden aangepakt

 4. juzo says:

  Het is natuurlijk wél zo dat er bij de politie een groot aantal mensen is gegaan, die er eigenlijk niet bij hadden moeten gaan horen.
  Omdat ze er niet geschikt voor waren,
  en omdat ze er niet geschikt voor zijn.
  Daar zitten we nu een beetje mee te kijken eigenlijk.
  En dat is natuurlijk heel vervelend.
  Maar dat lost zichzelf wel op.
  In de zeer nabije toekomst.

  ‘\°_°/’

  In aangrenzend buitenland hebben ze dat probleem niet.
  De agenten doen daar precies en exacht, heel snel, en heel goed,
  wat hun meerderen zeggen.

 5. Divers says:

  Tja “Insider”, we hoeven elkaar hierover niets meer te vertellen 😉

 6. Insider says:

  De firma ‘List & bedrog’ zou ook een zeer toepasselijke naam zijn. Bij V & J dus ook de politie zou men eens moeten stoppen met de standaard uitspraak ‘ik herken mij niet in deze kritiek’ want ze zouden daar nu toch eindelijk eens door moeten hebben dat juist door deze uitspraak bij iedereen gelijk de nekharen overeind gaan staan. Iedere (politie)ambtenaar weet allang dat er een grote angstcultuur heerst. Weinigen die melding durven te maken van misstanden o.i.d. en eerlijk gezegd…. je zou wel gek zijn ook als je als kostwinner de verantwoording hebt voor je gezin. Degene die het bij b.v. de politie wel gedaan hebben…. hun lot is bekend… eruit gewerkt, als oud vuil langs de kant gezet en liefst nog flink nagetrapt worden. Leugens, manipulatie, machtsmisbruik behoren tot de standaard werktuigen. Je wordt niet gezien ‘als melder van een misstand’ maar als een vijand en zo wordt je in het vervolg ook behandeld. Politiebonden hebben hier ook een kwalijke rol in…. bij hen komen honderden van dit soort meldingen binnen door politiemensen die toen nog enigszins vertrouwen hadden in hun bond alleen de bonden… tja daar zitten ze ook heerlijk in het pluche.

Leave a Reply