Skip to content
 

Oud nieuws?

Door Waarheidsvinder

In de Volkskrant staat vandaag een artikel van de hand van Elsbeth Stoker over valse aangiftes in zedenzaken. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht zou zijn gebleken dat zedenrechercheurs niet goed zijn in het onderscheiden van echte en valse zedenaangiftes. Uit testen is gebleken dat zedenrechercheurs net zo goed of net zo slecht scoren als willekeurige andere personen bij het onderkennen van valse aangiftes. Slechts in ongeveer 50 procent van de gevallen onderkent men een valse aangifte, een resultaat dat je ook bereikt door het opgooien van een muntje.

De uitkomst van het onderzoek verbaast ons niets en we vragen ons af wat er nieuw aan is. Al in 2003 schreef advocaat Chris Veraart een boek onder de titel Valse Zeden waarin hij kritiek uitoefende op de manier waarop politie en justitie met valse zedenaangifte omgingen.

In 2004 hebben wij zelf het probleem van de vele valse aangiftes al aangekaart bij de leiding van de Groningse recherche en één van uw redacteuren heeft daarnaast het probleem in januari 2005 tijdens een persoonlijk gesprek aangekaart bij de Groningse korpschef Oscar Dros. Er werd niets mee gedaan.

De zaak Theo Tetteroo, waarover we op deze site uitgebreid hebben geschreven, is een schrijnend schoolvoorbeeld van een valse aangifte. Toch werd hij veroordeeld en werd een herzieningsverzoek door de Hoge Raad afgewezen. Een van uw redacteuren verloor uiteindelijk zijn baan vanwege zijn kritiek op het politieonderzoek.

Psychologe Jannie van der Sleen deed in het verleden samen met de Erasmus Universiteit onderzoek naar aangiften van seksuele misdrijven. Hoewel er geen harde cijfers zijn, gaat zij ervan uit dat tussen de tien en veertig procent van de aangiften vals is. Wij denken dat ze daar niet ver naast zit.

We herhalen daarom onze vraag; Wat is er nieuw aan dit onderzoek van de universiteit Maastricht?

Leave a Reply