Skip to content
 

Kritische mensen verlaten de politie

Door Waarheidsvinder

Het blijkt dat het nog steeds een rommeltje bij de politie is. Volgens een artikel in de Telegraaf van deze ochtend verlaten steeds meer leidinggevenden en talentvolle medewerkers de Nationale Politie. De krant citeert in het artikel Jan Struijs, woordvoerder van de Nederlandse Politiebond. Hij zegt:  ” Politiemensen werkzaam bij diverse afdelingen van de Landelijke Eenheid melden een groot aantal misstanden. Talenten worden niet gezien en benut. Diverse leidinggevenden stoppen meer energie in het monddood maken van de melders van de problemen dan het aanpakken van die problemen.”In mailtjes aan de bond spreken medewerkers over “ afrekencultuur”, “ betonrot” en een “ complete braindrain”.

Jan Struijs doet alsof hij iets nieuws heeft ontdekt. Helaas is dat niet het geval. De problemen zoals door hem worden geschetst zijn niet nieuw. Wij hebben dat zelf aan den lijve mogen ondervinden. Kritiek wordt bij de politie nu eenmaal niet geduld. In plaats van de kritiek serieus te bekijken opent de leiding meestal het vuur op de boodschapper. Leidinggevenden doen dat om zichzelf te beschermen. Hun gebrek aan kwaliteit verbloemen ze door te dreigen in de richting van de criticasters. De waarheid speelt bij dit soort zaken geen enkele rol. Kritische rapporten over deze misstanden worden al jaren onder de pet gehouden.

Jannine van den Berg, de Chef van de Landelijke Eenheid, herkent zich maar deels in de kritiek. Volgens haar heeft het allemaal ook te maken met de reorganisatie. Wij denken dat dit onzin is. In de tijd dat één van uw redacteuren nog bij de politie Groningen werkte kwam ook hij al een groot aantal misstanden tegen. Al die zaken heeft hij bij de leiding gemeld. De reactie van de korpsleiding maakte duidelijk dat men geen prijs stelde op die kritiek. Op 31 mei 2007 ontving hij via zijn raadsman een brief van korpschef Oscar Dros. In deze brief schreef Oscar Dros onder meer:

De heer Gosewehr is naar mijn mening onvoldoende van het besef doordrongen dat hij een ambtenaar is die de openbare dienst representeert. In die hoedanigheid wordt van hem verwacht dat hij in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag bijdraagt tot een goede functionering van de politie in het algemeen en de Regiopolitie Groningen in het bijzonder. Daarmee is onverenigbaar dat bij voortduring onverholen kritiek wordt uitgeoefend op ( de professionaliteit en het werk van ) de leidinggevenden en collega’s van de politieorganisatie bij wie de heer Gosewehr in dienst is en door welke organisatie hij wordt bezoldigd. Soms lijkt het erop dat de heer Gosewehr zijn collega’s ter verantwoording wil roepen over hetgeen zij ter opsporing hebben ondernomen of ondervonden, zelfs in zaken waarbij hij niet is betrokken. Ik vind dat onaanvaardbaar.”

Over de inhoud van mijn kritiek is nooit gesproken, ik moest gewoon doen wat me werd gezegd en verder niet. Bevel is bevel. Het vervolg was voorspelbaar; uw redacteur vertrok bij de politie en Oscar Dros werd later bevorderd tot Chef van de Noordelijke Eenheid van de Nationale Politie. Kennelijk was men zeer tevreden over de manier waarop hij ook in deze zaak het imago van de politie in bescherming had genomen.

Het artikel in De Telegraaf bevat daarom niets nieuws, het is oude wijn in nieuwe zakken. De problemen komen niet door de reorganisatie, ze hebben alles te maken met de politiecultuur. Het imago is belangrijker dan de waarheid en wie het daar niet mee eens is kan vertrekken. Opgeruimd staat netjes.

5 Comments

 1. Insider says:

  @ Geert; ten dele waar. Mijn ervaring is dat er binnen de politie teveel onkundige mensen op hogere posities zitten louter en alleen omdat ze volgzaam zijn, inderdaad ‘Befehl ist befehl’ huldigen en daar geen vraagtekens bij ( durven te ) zetten of zelf over ( durven )na te denken. Dit alleen ten eigen voordele of ieder geval…. niet ten eigen nadele. Deze onkundige zelf benoemde managers lopen meestal ook niet over van kennis of ervaring maar…. zijn dus wel zeer volgzaam en dat is wat de leiding wil hebben. Je hoeft geen goed politieman te zijn om hogerop te komen, sterker nog, goede politiemensen zijn vaak kritisch of chauvinistisch, niet om tegen de organisatie aan te trappen maar omdat ze juist zeer behept zijn met de organisatie. In de praktijk werkt ze dat tegen terwijl ze juist meer voelen voor hun werk als ‘deze managers’. Maar kritiek, daar houdt men in de leiding dus niet van. Ik heb de politie daardoor van nabij tot een zeer enge organisatie zien worden. Nogmaals, 99% van de politiemannen en -vrouwen doen in goed vertrouwen en met hart & ziel hun werk…. alleen die ene procent hè…..

 2. Geert says:

  Ik denk dat er ook nog wel een ander probleem speelt, namelijk het doorlopend reorganiseren binnen de overheid. Ik zag het binnen mijn eigen dienst (de Rijksverkeersinspectie), waar vrijwel geen enkele manager meer rond loopt, die vanaf de werkvloer is doorgestroomd. Meer en meer zijn de managers personen, die van buitenaf zijn benoemd, die “alles” weten van “processen” en “businesscases” maar ondertussen nauwelijks nog weten hoe de doelgroep in elkaar zit waar de dienst zich mee moet bezig houden.

 3. Insider says:

  De bonden slaan af en toe met de vuist op tafel ‘voor de bühne’. Ze kijken wel uit de korpsleiding echt tegen de haren in te strijken. Gaat ook Jan Struijs niet doen, die wordt binnenkort ook wel even als een kleine jongen in het gareel gezet…. stoere woorden maar dus veel geschreeuw weinig wol.De voorganger van Jan riep jaren gelezen nog dat de overmatige declaraties van korpschef een ernstige vorm van plichtsverzuim was en onderzocht moest worden. nog niet zo lang geleden een brandbrief van alle bonden over de angstcultuur binnen de politie. Spierballentaal…. leuk voor het gepeupel…. voor de rest gebeurde er (uiteraard) niets. Ik zeg altijd, 1% binnen de politie is in meer of mindere mate corrupt. Niet corrupt dat er bakken geld onder de tafel door gaan maar ‘gewoon’ machtsmisbruik, misbruik bevoegdheden, vriendjespolitiek maar ja 1% zijn er toch nog altijd zo’n 600 en veel daarvan zitten op strategische posities.

 4. admin says:

  Ik herken dat van mezelf. Onze voorzitter van de OR kwam zelfs bij mij thuis om de problemen te bespreken. Hij zou de zaak gaan onderzoeken. Na een ” goed” gesprek met de korpschef zag hij daar van af. Ik heb nooit meer iets van hem of zijn bond gehoord. Nu zit hij in het hoofdbestuur van de NPB en past daar op de centjes.

 5. Insider says:

  Ik ken Jan Struijs persoonlijk uit Rotterdam. In een interview noemt hij zich het koningskoppel van de CID. Een volkomen nieuwe benaming voor mij en zeker velen in Rotterdam. Ik kende destijds zoveel ‘keien’ van politiemensen in Rotterdam. Dat Jan destijds een topper geweest zou zijn is dan waarschijnlijk niemand opgevallen. Inderdaad, de problemen die hij aankaart bestaan al tientallen jaren, zeker na de 1e reorganisatie van ’94. Struijs ‘speelt’ nu de grote bevrijder echter hij vergeet kennelijk dat hij enkele jaren geleden over mij een volkomen ongenuanceerde mening had in het kader van ‘de klok horen luiden’. De kritische mensen uit de top die nu de politie verlaten hebben daar nog een keuze in, waarschijnlijk met een keurige cv. Redacteur, ik en vele anderen hadden die keus niet. ‘Goedschiks’ of ‘kwaadschiks’ werden wij gewieberd. Velen kregen de keuze van of ‘vrijwillig’ met een grijpstuiver of een onderzoek door het VIK. die zouden zeker wel wat vinden of desnoods creëren. Maar de aanmerkingen die gemaakt werden over leidinggevenden, oorzaak van menig vroegtijdig vertrek m.b.t. tot hun zeer ernstige vormen van plichtsverzuim werden niet eens bekeken. ‘Kill the messenger’ was en is hun devies. De aanval is de beste verdediging.
  Zelfs toen achteraf bij mij bleek dat er een commissaris zich schuldig gemaakt te hebben aan machtsmisbruik en misbruik van bevoegdheden en het VIK daarbij zelfs meerdere malen valsheid in geschrifte had gepleegd werden volkomen genegeerd en op alle niveaus in de doofpot gestopt en dossiers verdwenen of werden ‘abusievelijk’ jaren te vroeg vernietigd. Ook door de NPB van Jan Struijs.
  Zit ik nog met een vraag, De Telegraaf had als headline ‘talent verlaat politie’ maar als het talent de politie verlaat wat voor niveau binnen de politie blijft er dan achter ?

Leave a Reply