Skip to content
 

Rechter bevestigt ontslag Greet Elsinga

Door Waarheidsvinder

Op deze site hebben wij uitgebreid geschreven over de activiteiten van recherchebureau Marple, ook wel handelend onder de naam Suver. Het bureau werd geleid door politiemedewerkster Greet Elsinga en haar partner Carola Mulder.

Behalve het feit dat de kwaliteit van de door Elsinga verrichte onderzoeken de toets der kritiek niet kon doorstaan was er nog een opmerkelijke kant aan de zaak. Elsinga was nog steeds bij de politie werkzaam en aan politieambtenaren is het verboden als particulier rechercheur werkzaam te zijn. Bovendien voerde Elsinga op de site van haar bureau de logo’s van politie en justitie en stond ook het nummer van haar diensttelefoon op de site. Daardoor werd ten onrechte de indruk gewekt dat bureau Marple gelieerd was aan politie en justitie

Nadat de activiteiten van Elsinga in de publiciteit kwamen werd zij door haar werkgever gevraagd of het klopte dat zij buiten de politie om recherchewerkzaamheden verrichtte, ontkende Elsinga dat zij betrokken was bij bureau Marple. Uit de opgemaakte dossiers, zowel de offertes, contracten als onderzoeksrapporten bleek echter het tegendeel.

Elsinga werd daarop door de politie wegens ernstig plichtsverzuim ontslagen. Tegen dat ontslag ging Elsinga onmiddellijk in beroep bij de rechtbank in Groningen. Vandaag heeft de meervoudige kamer van de rechtbank in Groningen uitspraak gedaan. Het oordeel van de rechters is keihard: De rechtbank constateert dat er sprake was van ernstig plichtsverzuim en dat de disciplinaire straf van oneervol ontslag terecht is.

Wij kunnen ons helemaal vinden in deze uitspraak van de rechtbank. Nu maar hopen dat de minister van Veiligheid en Justitie ook nog eens onderzoek zal laten doen naar de manier waarop bureau Marple haar onderzoeken doet. Want de dossiers die wij onder ogen hebben gehad deugden werkelijk van geen kanten.

2 Comments

 1. Insider says:

  Idd helemaal terecht maar nu de rest nog want er spelen nog wel meer van dit (belangenverstrengeling)zaken. Een grote schoonmaak in de politietop en vervolgens leiders met een andere mentaliteit inbrengen. Tegenwoordig zien we dagelijks zaken die niet kloppen bij de politie naar buiten komen. Beetje bij beetje gaat de beerput open. Ook de hardwerkende en eerlijke dienders worden er waarschijnlijk doodziek van alles wat ze al jaren om zich heen hebben zien gebeuren. Langzaam overwint men de angstcultuur en ‘lekken’ misstanden met gevaar voor eigen carrière richting de pers. Echter ook de meeste persmensen hebben ‘boter op hun hoofd’. Mooie sappige verhaaltjes schrijven maar vaak zonder eigenstandig onderzoek om vooral hun informatiepositie binnen de politieleiding maar niet tegen het hoofd te stoten. Ik heb diverse persmemsen gesproken en die geven eerlijk toe dat ze dan gewoon ‘teruggefloten’ worden. Ik zou echte onderzoeksjournalisten op willen roepen om toch eens dieper in zaken te duiken en onderzoek te plegen zoals nu alleen nog maar op Waarheidsvinding gebeurd. Stelt nu niemand zich de vraag waarom de voorzitter van COR bij de politie onder voormalig korpschef Bouman ongestoord zijn gang kon gaan en waarom zijn vriendje Bouman vlak voor zijn vertrek Giltay nog even salarisklasse 11 toebedeelde. Heeft Bouman Giltay beloond on zijn meegaandheid tijdens onderhandelingen ? Ik heb nog nooit een ‘gewoon’ inspecteur in SK 11 gezien maar zo zijn er tientallen vraagtekens. Je kan er niet alleen een artikel over schrijven maar gelijk een heel feuilleton.

 2. juzo says:

  Hoe is het mogelijk dat zoiets, gevolgd, zo lang heeft kunnen voortwoekeren.
  Volslagen fout, en geheel tot grote schade en schande van korps en organisatie.
  Bijna onvoorstelbaar.
  Maar goed. Ik doe mijn werk niet meer. Anders zou ik er onmiddelijk publicitair op in zijn gesprongen.
  Maar goed dat de site en de Waarheidsvinders dat hebben gedaan.
  Mijn compliment, en ook gelukwens.
  Als ze maar veel van dit soort zaken grondig taai en vasthoudend blijven aanpakken,
  dan komen we er in Nederland, met hele kleine stukjes en beetjes, tenslotte en ten langen leste, toch nog wel.
  Veel succes.
  Blijf doorgaan.
  Jules Zollner.

Leave a Reply