Skip to content
 

Politiecultuur moet veranderen

Door Waarheidsvinder

In oktober 2014 riep Gerard Bouman, de toenmalige korpschef van de Nationale Politie, politiemensen op zich te melden indien ze informatie hebben over corruptie binnen de politie. Een en ander had te maken met naar buiten gekomen berichten over de aanschaf van dienstauto’s.

In oktober 2015 werd in Brabant een politieman aangehouden die jarenlang informatie aan criminelen verkocht zonder dat iemand daar kennelijk ooit iets van had gemerkt en/of gemeld.

In juni 2016 stapt de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie op nadat er problemen zijn ontstaan omtrent zijn wijze van declareren. Al snel blijkt dat die signalen er al langer waren, ook binnen de Ondernemingsraad, maar dat niemand er ooit melding van heeft gemaakt. Pas als de buitenwacht er lucht van krijgt, gelast de huidige Korpschef Erik Akerboom een diepgaand onderzoek.

In juli 2016 roept korpschef Erik Akerboom, na de aanhouding van een politieman die informatie aan criminelen verkocht, politiemensen op elkaar scherp in de gaten te houden en direct zaken te melden die niet kloppen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het kennelijk niet goed zit met het zelfreinigende vermogen van de politie. Een probleem waar wij al jarenlang over schrijven in verband met onze onderzoeken naar gerechtelijke dwalingen. Binnen de politiecultuur is het gebruikelijk dat je elkaar niet afvalt. Het maakt niet uit wat je collega ook doet, je dekt elkaar altijd.

De leiding werkt daar vaak aan mee. Uw redacteuren hebben dat zelf aan den lijve mogen ervaren. Het melden van misstanden werkt averechts, je wordt als een matennaaier beschouwd. In plaats van iets aan de misstanden te doen richt de politieleiding meestal haar pijlen op de boodschapper en maant hem te stoppen met zijn of haar kritiek. Veelal leidt de kritiek tot het vertrek van melder zonder dat er iets aan de misstanden wordt gedaan.

De vraag is daarom hoe serieus we de oproep van korpschef Akerboom moeten nemen. Is hij echt van plan iets aan de politiecultuur te veranderen of huilt hij gewoon mee met de wolven in het bos?

Want dat de politie een cultuurprobleem heeft is wel duidelijk.

4 Comments

 1. Insider says:

  @ A. Pothuizen; jij kennelijk doelende op ‘Y en de politie’. De brigadier is technisch gezien tuchtrechtelijk nooit teruggezet in rang. Hij is ‘er uit gegaan’ als brigadier. Waarom ? De straf van degradatie bestaat namelijk niet in het Besluit Algemene Rechtspositie Politie ( BARP). Wel het ( tijdelijk) omlaag zetten in salaris maar ook dat is niet gebeurd. Men heeft hem wel getracht vrijwillig terug te zetten in rang maar zo gek was die brigadier ook niet. Omdat ZHZ flater op flater stapelde werd door ZHZ gezocht naar een grond en dat werd verstoorde verhoudingen en na leugen op leugen gestapeld te hebben lukte het hen dat wonderwel ook nog. Dit omdat een bestuursrechter maar ook de centrale Raar van Beroep niet tot nauwelijks aan waarheidsvinding doet. Alleen omdat er eenzijdig vanuit de korpsleiding een financiële regeling getroffen werd stond de bestuursrechter het eervolle ontslag toe. ZHZ waakte er wel voor dat het UWV verder niet in het ontslag gekend werd omdat deze het ontslag zo bleek achteraf nooit zouden hebben goedgekeurd. Resultaat daarvan was dat de betrokken brigadier tot z’n 67ste op de loonlijst van de Nationale Politie blijft staat met alle ‘voordelen’ daarbij zoals politie CAO, politiezorgpolis, vakantiegeld, pensioenopbouw en 13e maand. Kortom, het mag wat ( belastinggeld) kosten om iemand die ‘te bijdehand of te (positief) kritisch is 19 jaar lang financieel te onderhouden

 2. A. Pothuizen says:

  Het was natuurlijk het moment om van deze lastige hoofdagent af te komen, gelet op zijn degradatie in 2003/2004…..

 3. Insider says:

  Er gaat echt niets veranderen. Net als de redacteuren heb ik ook deze zaken ondervonden en inmiddels ben ik er van overtuigd dat er een geheim handboek circuleert met de naam; ‘ hoe werk ik er een politieman uit die niets misdaan heeft’ want de werkwijze van politieleidingen in deze is in het hele land hetzelfde. De oproepen van Bouman en later Akerboom zijn voor de bühne en ik adviseer dan ook zeer dat collega’s daar niet in trappen want idd dan worden de pijlen op jou gericht. Het doofpot/afdekculuurtje zal daar door blijven bestaan want de angst is groot, je bent ontslagen voor dat je het weet. Door dit ‘angstcultuurfenomeen’ worden talloze veelal leidinggevenden beschermd in hun doen en laten. Ik heb ondervonden dat dit elkaar afdekken ver reikt. Het O.M., de Rijksrecherche, het O.I.O. , allemaal spreken ze dezelfde taal en ze plegen meer inspanningen om de zaak ‘onder de pet’ te houden dan te doen waarvoor ze aangenomen zijn. Twee jaar geleden noemde gerenommeerd corruptie onderzoeker , voormalig staatssecretaris Dr. Michel van Hulten na uitgebreid 3 jaar lang onderzoek in mijn zaak commissaris Germaine Willink met naam en toenaam corrupt en crimineel bezig geweest te zijn. Twee leden van het VIK ( destijds nog BIZ) hoofdinspecteur Leen H. en inspecteur Peter N. van Zuid-Holland-Zuid kregen van hetzelfde laken een pak. De bewijzen, veelal zwart op wit logen er niet om. De commissaris,de hoofdinspecteur en inspecteur reageerden niet op de verwijten aan haar adres en dat wil wat zeggen. Ze worden corrupt en crimineel bezig geweest te zijn genoemd maar geen enkele reactie van hun kant. Ook niet van de korpsleiding waar Dr. van Hulten zijn rapport naar toe had gestuurd. Toenmalig korpschef Bouman noemde de opmerkingen van Dr. Van Hulten ‘crimineel bezig’ ietwat ongepast doch eiste geen intrekking of rectificatie van het rapport dat wereldwijd te lezen is op http://www.corruptie.org ‘Y en de politie’. En dat wil ook wat zeggen. Nee, de korpsleiding zweeg de hele zaak dood en ook journalisten durfden zich er niet aan te wagen. Ondertussen heb ik door talloze contacten met collega’s en oud collega’s ondervonden dat dit soort praktijken van de politieleiding nog steeds meer regel als uitzondering zijn. Talloze levens van oprechte integere politiemensen zijn naar de knoppen geholpen en alleen maar omdat de politieleiding geen sorry of ‘we zaten fout’ kunnen en vooral willen zeggen en dat ze zeker niet gecorrigeerd willen worden..

 4. juzo says:

  Wellicht dat de “Methode Erdogan” als enige het soelaas zal bieden.

  Op een andere wijze gaat het namelijk niet.
  Er is geen enkele politieman, die werkelijk opzettelijk bezig is het Korps naar de donder te helpen.

  Er zijn echter -riuelen-, -gedragingen-, -gewoontes-, -tradities- en -procedures-, die iedere poging tot reorganisatie dienstbaarheid en volgzaamheid onmogelijk maken.
  Dan rest alleen nog als laatste en enigste redmiddel, uitroepen van de noodtoestand.

  Jules Zollner.

Leave a Reply