Skip to content
 

Forensische arts heeft te weinig kennis

Door Waarheidsvinder

Onder deze titel verscheen vandaag een artikel in het AD. Volgens bijzonder hoogleraar Udo Reijnders van het AMC-UvA zien artsen mishandeling en niet natuurlijke sterfgevallen te vaak over het hoofd. Uit onderzoek is hem gebleken dat 75 procent van de forensische artsen na een overlijden zelfs mishandeling niet herkent. Een wel heel droevige conclusie.

Volgens Reijnders moet de overheid zorgen voor een betere opleiding om de kwaliteit van het vak te verbeteren. Nederland telt volgens hem zo’n 350 forensisch artsen. Dat zijn vooral artsen (jeugd en infectieziekten) van de GGD, die forensisch werk er af en toe bij doen, naast hun reguliere taken. Slechts een kwart is fulltime forensisch arts. Reijnders: ,,Als je weinig diensten doet, bouw je onvoldoende expertise op.”

Dat laatste is natuurlijk waar, maar wij kennen voldoende zaken waarbij de betrokken artsen wel fulltime als forensisch arts werkten en die desondanks blijk gaven van weinig kennis van zaken. Daar waren ook forensisch artsen van het NFI bij. Het feit dat je iets regelmatig doet is dus nog geen garantie voor kwaliteit. Op onze site zijn voldoende voorbeelden van dit soort zaken te vinden.

Alles staat of valt met de opleiding van de forensisch artsen en de controle op de kwaliteit van hun werk. Reijnders pleit daarom voor een specialistische opleiding forensische geneeskunde. Wij steunen hem daarin. Volgens Reijnders wordt op dit moment in Nederland een kwart van de niet-natuurlijk overlijdens als natuurlijk dood aangemerkt. Dat zijn droevige cijfers.

Het gaat daarbij volgens Reijnders daarbij vaak om en overlijden na een val. Wij herkennen dat beeld en daarbij valt op dat zelfs de pathologen van het NFI te makkelijk van een val uit gaan. Vaak gebeurt dit omdat de politie aan een val denkt en de artsen nemen dat min of meer klakkeloos over. Het lijkt te veel op “U vraagt, wij draaien”.

Maar wat voor de opleiding van forensische artsen geldt, geldt ook voor de pathologen van het NFI. Er is in Nederland geen aparte opleiding voor forensisch pathologen, iets wat in de ons omringende landen wel het geval is. De gevolgen daarvan zijn wij regelmatig tijdens ons werk tegengekomen.

Het wordt tijd dat de dames en heren politici eens wakker worden en actie gaan ondernemen. In een beschaafd land horen jaarlijks niet aanzienlijke aantallen moorden door onkunde onder het tapijt te worden geschoven.

9 Comments

 1. admin says:

  De meningen zijn duidelijk, dus stoppen we hier de discussie met dank aan de inzenders.

 2. Forensisch Patholoog says:

  @ admin en @ Hendrik: De meningen zijn in de casus die jullie aanhalen verdeeld. Zoals jullie de pathologen van het NFI bestempelen als gevoelig voor druk van het OM (welke mening ik niet deel), zou je ook kunnen betogen dat een patholoog ingehuurd door/voor contra-expertise gevoelig is voor druk van diens opdrachtgever (vanuit de idee de betaler bepaalt, anders loop je de kans niet ingehuurd te worden). Je kan een theoretische boom opzetten over onpartijdigheid en drukgevoeligheid voor beide partijen.

  Maar ik ben het eens dat deze zaak niet in schoonheid is aangepakt en ook niet in schoonheid is afgehandeld. Persoonlijk had ik het meer gewaardeerd indien de patholoog in kwestie getoetst was op zijn deskundigheid en naar de kwaliteit van zijn kennis en kunde zou zijn behandeld. (Waarmee ik even geheel in het midden laat wat ik in deze specifieke casus daar zelf van vind.)

  Het puur op diploma’s, kwalificaties en titels spelen leek mij destijds (en nog steeds) niet het beste idee. Deskundigheid dient te primeren boven allerhande papiertjes, of je nu van het NFI komt, vanuit de commerciële hoek, het buitenland, etc.

 3. admin says:

  Dit is inderdaad een voorbeeld van een zaak waarbij het OM opnieuw duidelijk maakt dat het niet om de waarheid gaat maar om het eigen gelijk. Op het NFI kan men kennelijk wel invloed uitoefenen maar op deze onafhankelijke arts kan men dat niet.

 4. Insider says:

  De eerste patholoog die ik bij een sectie ( zo noemden we het gemakshalve maar) mee maakte was nog Dr. Zeldenrust in z’n nadagen. Met geen toeter te beroepen maar uiterst bekwaam. Daarna nog een stuk of 45 secties meegemaakt met diverse pathologen… stond er bij en keek er naar of had als taak diverse zaken op het bord of op de formulieren te noteren ( gewicht diverse organen en roze rood, goed doorbloed waren volgens mij de meest voorkomende termen).
  @ Juzo; een (gemeentelijk) lijkschouwer heeft als eerste taak de dood vast te stellen, kunnen wij als leken niet tenzij het de ‘befaamde kop van de romp gescheiden’ om de hoek komt kijken. Daarna kijkt hij of het een niet natuurlijke of natuurlijke dood is. Bij twijfel geen verklaring van natuurlijk overlijden en volgde bij ons altijd sectie. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een OvJ een sectie weigerde. Wel dat de definitieve doodsoorzaak na sectie niet voor 100% kon worden vastgesteld.

 5. juzo says:

  Met de lijkschouwers die ik heb meegemaakt en dat waren er heel wat, is het nog veel moeilijker gesteld. Zij moeten in een paar minuten tijd de dood en de oorzaak vaststellen. Daarna neemt de begrafenisondernemer die al een tijd ongeduldig op de Officier van Justitie heeft staan wachten het lijk met bekwame spoed mee. Daar wordt nooit meer naar omgekeken. Eens viel er terwijl wij stonden te wachten een hand van de dode bestuurder uit de open deur van het autowrak. “Hij leeft nog.” Maar dat kwam van de wind.

 6. Forensisch Patholoog says:

  Mee eens dat het goed is om alles in het oog te houden en waar het misgaat dit dan ook te benoemen. En het is niet dat ik de mening ongenuanceerd vind, ik denk enkel dat hij niet voor alle forensisch pathologen geldt.

  Qua scenario’s.. Da’s toevallig een euvel waar ik zelf mijn mond binnen het NFI ook over open heb gedaan. Sommige deskundigen hanteren het idee niets over scenario’s te willen zeggen (omdat er vaak duizend en één opties theoretisch mogelijk zijn) en reageren enkel op aanvullende vragen omtrent scenario’s. Maar die komen voor het leeuwendeel van politie en OM en dus is er zeker kans op enige tunnelvisie/sturing (of het imago daarvan).

  Maar naar mijn beleving zijn het op het vlak van forensische geneeskunde en forensische pathologie niet de deskundigen die het “u vraagt, wij draaien”-principe aanhangen. Het merendeel van mijn (ex)collega’s draag ik nog steeds hoog in het vaandel qua kennis en onpartijdigheid.

 7. admin says:

  Onze uitspraken lijken misschien wat ongenuanceerd maar ze zijn helaas aan de werkelijkheid ontleend. Te vaak zien wij bij onze onderzoeken dat de artsen van het NFI min of meer klakkeloos de mening van de politie overnemen, zelfs als de feiten in een andere richting wijzen. Men noemt soms wel dat er meerdere scenario’s mogelijk zijn maar men kiest uiteindelijk voor het (verkeerde) scenario van de politie. De mening van deskundige buitenstaanders neemt men niet serieus. Het feit dat men bij het NFI werkt moet kennelijk een garantie voor kwaliteit zijn, maar dat is naar onze mening onjuist. Net als overal zijn er goede en minder goede medewerkers. Kritisch volgen blijft nodig. Het is daarom goed dat iemand de vinger op de zere plek legt.

 8. Forensisch Patholoog says:

  Helemaal eens dat de huidige stand van zaken qua onderzoek na overlijden eigenlijk best somber is. Maar mag ik er wel op wijzen niet iedereen over dezelfde kam te scheren?
  Het volgende wou ik opmerken in verband met uw vrij generaliserende opmerking richting de pathologen in het NFI (alwaar ik gewerkt heb, waardoor ik me toch enigszins aangesproken voel).

  Enerzijds is het toch positief dat er nu wel al meer aandacht geschonken wordt aan (de kwaliteit van) forensische geneeskunde en forensische pathologie binnen hun eigen opleiding en binnen de opleiding van alle geneeskundigen. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. En één van de stuwende krachten hierachter is toch echt wel een pathologe uit het NFI.

  Anderzijds hebben meerdere forensische pathologen in Nederland (zowel binnen het NFI als daarbuiten) al vaker aan de bel getrokken qua nood aan beter (en frequenter) onderzoek (en dus ook aan betere onderzoekers). Vergeet niet dat de vraag om (beter: OM-bevel tot) gerechtelijke secties elk jaar afneemt. Hetgeen een beslissing is die wordt genomen voordat een forensisch patholoog in beeld komt.

  Als laatste dit: forensische pathologie is een kleine beroepsgroep in Nederland. Alhoewel er een minimum aan kwaliteit geboden moet kunnen worden, ligt het voor de hand dat er ook tussen deze deskundigen een variatie is aan kennis en kunde (en dan laten we nog in het midden dat hun uitspraken ook wel eens foutief geïnterpreteerd kunnen worden door de media, OM en politie, etc). Ik betreur het dan ook dat de kopgroep op één hoop geveegd wordt met (de missers van) de minder deskundigen.

  Verder volg en lees ik met interesse jullie website. Ga zeker door met wat jullie doen. (Maar let af en toe er op niet te veralgemeniserend uitspraken te doen).

Leave a Reply