Skip to content
 

Moord of zelfmoord?

Door Waarheidsvinder

Op 2 augustus 2016 overleed in haar woning in het Zeeuwse plaatsje Groede de 41 jarige Margaretha Sara Risseeuw. Margreet bleek door middel van één of meer pistoolschoten om het leven te zijn gekomen. Het gebruikte wapen bleek het dienstwapen te zijn van haar vriend Peter R, een Zeeuwse politieman.

Omdat het pistool van een politieman was, zou je verwachten dat het onderzoek naar het overlijden van Margreet zou zijn gedaan door de Rijksrecherche. Zeker als je weet dat een politieman in principe zijn wapen niet thuis mag bewaren. Dat mag alleen in uitzonderlijke gevallen en onder strenge voorwaarden. In plaats van de Rijksrecherche in te schakelen is het onderzoek naar het overlijden van Margreet gedaan door personeel van dezelfde eenheid, collega’s van vriend Peter dus. Wij vinden dat een onbegrijpelijke beslissing. De onderzoekers kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat er sprake van zelfmoord en dat vriend Peter niets met de dood van Margreet te maken had.

Of die conclusie van de onderzoekers klopt weten we natuurlijk niet. Wij hebben echter eerder ervaring opgedaan met een politieonderzoek in hetzelfde gebied. Dat ging om de vermissing van de 35 jarige Herman Ploegstra uit het dorpje IJzendijke. De kwaliteit van dat onderzoek was dramatisch. We hebben zelden een dergelijk onprofessioneel en onvolledig onderzoek gezien. Hoewel alles er naar onze mening op wijst dat Herman is ontvoerd en vermoord, houden politie en justitie nog steeds vast aan zelfmoord of een vrijwillige verdwijning.

Hoewel we over nieuwe informatie beschikken die wijzen naar de mogelijke daders van de moord, is men zelfs niet bereid die informatie tot zich te nemen. Kennelijk heeft men geen enkel belang bij de oplossing van de moord op Herman. We hebben daarom geen reden om voetstoots aan te nemen dat het onderzoek naar het overlijden van Margreet wel professioneel is gebeurd.

De familie van Margreet neemt, zoals bijna te verwachten was, geen genoegen met de uitslag van het politieonderzoek. Men vermoedt dat de vriend van Margreet met haar dood te maken heeft. Uiteindelijk heeft men daarom bij justitie aangifte gedaan tegen vriend Peter. Die aangifte heeft er toe geleid dat er een nieuw onderzoek is gestart. Maar wederom wordt dat onderzoek door de politie zelf gedaan. Deze keer weliswaar door een team uit de regio Rotterdam, maar onze ervaring is dat dit meestal weinig verschil maakt. Waarom is niet alsnog de Rijksrecherche ingeschakeld?

Uit eigen ervaring weten we dat het voor nabestaanden soms moeilijk is om de zelfmoord van een geliefde te accepteren, ook als er veel in die richting wijst. Juist daarom is er alle reden om dergelijke zaken zorgvuldig te onderzoeken en iedere vorm van partijdigheid te vermijden.

Dat heeft men in Zeeland niet gedaan. Daar keurt de slager het eigen vlees en dat is niet professioneel. Het veroorzaakt alleen maar extra verdriet bij de nabestaanden.

Noot 5-11-2016

Onder leiding van een officier van justitie van het OM in Rotterdam heeft de eenheid Rotterdam Rijnmond een onderzoek ingesteld naar haar dood. Daaruit bleek dat de vrouw zelf het dienstwapen van haar partner heeft gebruikt. Uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen gekomen die wijzen op een andere gang van zaken dan zelfdoding.

Voorschriften
De politieman mocht in verband met een piketdienst zijn dienstwapen thuis hebben. Uit het onderzoek is gebleken dat de politieman bij het bewaren van zijn wapen heeft gehandeld in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften.

Een prachtig voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt. Wij hebben redenen voldoende om te denken dat het laatste woord nog niet over deze zaak is gezegd.

10 Comments

 1. jan says:

  Is dit niet een schreeuwend en dieptreurig voorbeeld van de bekende doofpot en de oaaantastbaarheid van een uitermate slecht functionerende corrupte overheid?
  Het misbruiken van iemands overheidsfunctie functie en de informatie mogelijkheden van de recherche voor prive doeleinden wordt in dit gebied ook als normaal beschouwd dus waarom zou de echte waarheid aan het licht komen?
  Wel eng om op deze weerzinwekkende manier weer geconfronteerd te worden met het in stand houden en verder ontwikkelen van de politiestaat waar dit “vrije” land in aan het veranderen is.
  Vreemd waarom er een gebrek aan respect is voor deze overheid.
  BAH

 2. Insider says:

  @ Admin; dat de burger denkt dat de Rijksrecherche zeer kundig maar ook onafhankelijk is weet ik. Net als de burger altijd dacht dat de mannen in de Porsches van de AVD super agenten waren terwijl ze gezien mijn en van de meeste dienders ervaringen met hen vaak alleen maar bij files met hun armen stonden te wapperen, af en toe een bekeuring uitschreven en het moeilijke werk aan de ‘gewone’ diender over lieten maar dat ter zijde. Kortom, wij gebruiken die naieviteit en geven de burger dus alleen de indruk dat de Rijksrecherche objectief en uitermate ter zake kundig is terwijl wij met onze ruime politie/recherche-ervaring wel beter weten.
  Trouwens een zelfmoord met één of meerdere schoten…. moeten eigenlijk als het meerdere schoten waren al de alarmbellen gaan rinkelen. Ik heb nog nooit en zelfmoord meegemaakt met meerdere schoten. Ik kan mij bij meerdere schoten alleen voorstellen dat het een z.g. ‘proefschot’ was door het slachtoffer, sommige potentiële zelfmoordenaars doen dat hoe gek het ook klinkt alleen degene die ik heb meegemaakt haakten na zo’n proefschot allemaal af met hun pogingen of waren toch te gewond om een verdere poging te doen.

 3. Divers says:

  Ik krijg toch altijd weer een vreemde smaak in de mond als ik dit soort artikeltjes lees en het gaat om de politie Zeeland….. Komt door mijn ervaringen uit het verleden, denk ik zo;)

 4. admin says:

  Over de kwaliteit van de rijksrecherche valt inderdaad wel het één en ander te zeggen, maar voor de burger staat een onderzoek door de rijksrecherche nu eenmaal voor meer objectiviteit en dat is bij dit soort zaken belangrijk.

 5. Insider says:

  Ik vind het juist wel een goed iets dat er een TGO uit Rotterdam opgezet wordt. Mensen overdrijven vaak schromelijk de kunde van de Rijksrechercheurs, dit zijn geen super rechercheurs…. integendeel zelfs. In strak kostuum rondlopende overbetaalde en in rang overgewaardeerde mannen en vrouwen Ik heb een paar processen-verbaal en onderzoeken van hen gezien en dan springen de tranen je in de ogen. Dat de Rijksrecherche wel onafhankelijk is…. “Keep on dreamin” en laat ons niet lachen. Als het dan toch een soort ‘de slager keurt zijn eigen vlees’ onderzoek genoemd wordt dan is het tenminste een kundig ‘de slager keurt zijn eigen vlees’ onderzoek. Ik zie echter niet de empathie van Rotterdamse politiemensen met een eventueel foute Zeeuwse politieman.
  @ Heer Juzo; steeds weer verbaas ik mij over de niet ter zake kundige en onsamenhangende commentaren van u. Wat zou een Cold Case Team met de zaak moeten doen ? Het is een zaak van 2 maanden geleden…. niet van 20 jaar geleden. Het is duidelijk aan u te merken dat u er totaal geen zicht op heeft hoe het binnen de politie/justitie echt werkt. Ik begrijp dat u vroeger alleen weleens langs de zijlijnen heeft meegelopen als journalist Verder gaat u er van uit dat de gemeenschap in Zeeland gesloten blijft…. waar baseert u dat op? Tuurlijk ligt de zaak moeilijk… maar dat liggen velen zaken, je zou dan ook geen onderzoeken meer kunnen verrichten naar b.v. Turken, Serviërs, Tsjetsjenen van oudsher zwijgzame types in politieonderzoeken.
  ‘Rechercheteams die nooit naar buiten treden en die niet aan de politie of justitie gelieerd zijn’?. Wat moet ik mij daar bij voorstellen ? Het enige wat ik mij daarbij kan bedenken zou de AIVD zijn maar dat is een dit soort incident ondenkbaar. .

 6. juzo says:

  (@admin) Dat Rotterdam ‘t doet, is natuurlijk ” ‘n doekje voor ‘t bloeden”. Daar komt natuurlijk niks behoorlijks zinnigs of waardevols uit. De zaak ligt moeilijk. Men krijgt geen enkele medewerking van de zeer gesloten setting ter plaatse. Zelfs Justitie vindt ‘t niet belangrijk genoeg om er ” ‘n geweldig openbrekende zaak” van te maken. Bij wijze van spreken: was ‘t de vrouw van de burgemeester geweest, en hij had ‘t gedaan, dan was ‘t wat anders geweest. Justitie wil “rust in de tent”. Op uitdrukkelijk verzoek van de hoogste bazen bij politie en Justitie. Iedereen moet zeker ‘n half jaar op de tenen en op eieren lopen. Ze kunnen zich geen “misser” permitteren. Ze kiezen star voor de eenvoudigste ongevaarlijkste weg. Natuurlijk hadden ze de Rijksrecherche moeten inzetten. Daar werd vroeger nog niet eens over nagedacht of getwijfeld. Die stonden “vijf minuten later”, al aan de deur.
  Verder hadden ze het cold case team (CCT) in moeten zetten. Maar dan “loopt ‘t weg naar de openbaarheid”, als ‘t mis blijkt te zijn, zoals ze het gedaan hebben. Daar zijn politie en Justitie als de dood voor. Het moet ten koste van alles worden vermeden. In die patstelling zit je dan. Dat blijft nog wel even zo.
  Het beste is, rustig voort te gaan met het eigen CCT onderzoek. Ook ter plaatse. Op eigen houtje. Zoals er wel meer recehercheteams functioneren die nooit naar buiten treden. En die niet aan politie en Justitie zijn gelieerd. Toch bestaat daar wel uitwisseling mee. Zo losten we dat vroeger in het eigen district, bij moeilijke gevallen op. Het werk moet dan uiterst zorgvuldig en met meer dan voldoende tijd en degelijkheid gedaan, en opgeslagen worden. Er komt een moment, via de advocaat, of in de voorbereiding van de zitting, dat er dan “in gemengd verwerkt” kan worden. Helaas is er dan veel tijd overheen gegaan. Zodat coherente bewijsvoering en verweer-opbouw in de zaaksbehandeling bijna niet meer mogelijk is, of veel moeilijker is geworden. Wellicht niet gehonoreerd, of weg-getwijfeld wordt.
  Iets anders zit er niet op.
  Politiewerk is, zoals veel ander werk, altijd maar ‘n dubbeltje op z’n kant, dat er iets goeds van terechtkomt.
  De kans, dat ‘t goed gaat, is bij de politie net zoals bij veel ander werk, altijd maar heel klein.
  Maar die paar keer, dat plotseling toevallig wél een keer goed gaat (één op duizend) moet je je hele voorgaande en verdere leven koesteren. Als het kostbaarste wat er is.
  Anders heb je geen leven.
  Succes.

 7. admin says:

  ( JUZO) Het onderzoek wordt nu gedaan door een TGO uit de regio Rotterdam. Wat denk je dat dat kost? Hebben zij dan meer kans van slagen?

 8. admin says:

  We kunnen hier niets over zeggen want we moeten dan namen noemen en dat kan niet.

 9. juzo says:

  Als je als rijksrechercheur ‘s morgens om half acht van huis weggaat, dan kan je als het een beetje meezit hoogstend pas om twaalf of twee uur in Groede met je eerste onderzoek beginnen. Je kan natuurlijk wel met 4 man rijksrecherche voor 4 weken in Groede of Middelburg worden ingekwartierd, maar de Zeeuwen zijn zo gesloten als ‘n pot dus over de onderlinge verhoudingen tussen die 2 komt niet direct in de eerste 2 maanden zo veel los. Ik kan me voorstellen dat de dirigerend officier van Justitie Rijksrecherche heeft gezegd:

  “we laten dat eens eventjes zitten daar, zolang er geen duidelijk aanwijsbare daderschap-vinger-voet-afdrukken en heterdaad-getuigenverklaringen zijn. We krijgen haar er niet levend mee, en het netwerk zit daar zó stevig dicht van geslotenheid en zwijgzaamheid, dat het voor ons als rijksrecherche een veel te heavy job wordt. Zonder waardering of bewondering voor onze inspanningen”.

  Ik kan me dat zo voorstellen. Ik weet het natuurlijk niet, hoor, maar ik kan me dat zo voorstellen.

  Zeeland is een moeilijk politiegebied. Zeker voor mensen die zelf geen Zeeuw zijn. En er niet vandaan komen. Uit Groede. De kans op een goede snelle oplossing van het vraagstuk is tamelijk minimaal, en veel te veel onevenredige extra energie vretend.

  De rijksrecherche huldigt tegenwoordig net zoals het hele politiekorps in Nederland, en het Openbaar Ministerie, het opportuniteitsbeginsel.

 10. A. Pothuizen says:

  Incompetentie ten top!! Objectiviteit moet degelijk zijn gegarandeerd. Ik snap het echt niet.

  Het dossier Ploegstra zit inderdaad vol met hiaten als ik de publicaties mag geloven. Alibi’s niet of gedeeltelijk bekeken, een persoon met een koffer op een desolate plek vlakbij de p.d. Dwaalsporen….kan de nieuwe info op deze site gedeeld worden? Politie en justitie zijn toch geen belang…??!!!

Leave a Reply