Skip to content
 

Recherchebureau Marple gestopt

Door Waarheidsvinder

We hebben al meerdere malen geschreven over de escapades van recherchebureau Marple uit Harlingen, ook wel werkende onder de naam Suver. Een bureau dat werd geleid door Greet Elsinga, die naast haar werk als particulier-onderzoeker ook nog een hoge functie bij de politie bleek te hebben.

Het bedrijf kwam onder onze aandacht nadat RTV Drenthe verslaggeefster Margriet Benak had ontdekt dat het bureau in opdracht van de provincie Drenthe onderzoek had gedaan naar vermeende misdragingen van enkele ambtenaren van de provincie. Verantwoordelijk voor dat onderzoek was gedeputeerde Henk Brink van de VVD. Het onderzoek kostte meer dan een ton.

Na het dossier van één van de ambtenaren uitgebreid te hebben bestudeerd, kwamen wij tot de conclusie dat er inderdaad sprake was van ernstige misdragingen. Niet van de betrokken ambtenaar maar van Greet Elsinga en haar collega onderzoekers. Het hele dossier stond vol met roddel en achterklap, van waarheidsvinding was geen enkele sprake.

De zaak eindigde uiteindelijk met een schikking tussen provincie en betrokken ambtenaar. Een schikking met alleen maar verliezers. De betrokken ambtenaar omdat hij zijn baan kwijt was en de provincie omdat ze hem schadeloos moesten stellen. Allemaal weggegooid geld, dat door de Drentse belastingbetaler mag worden opgehoest. Henk Brink mag zich daarover nog wel eens achter de oren krabben.

Het bureau van Greet bleek ook een aantal onderzoeken tegen Groningse provincie-ambtenaren te hebben gedaan. Die onderzoeken bleken van hetzelfde niveau te zijn als de onderzoeken in Drenthe. Ook hier was alleen sprake van roddel en achterklap, feiten hebben we in de dossiers niet kunnen vinden. Dankzij dit broddelwerk van de onderzoekers raakten een aantal ambtenaren in Groningen hun baan kwijt. Het meest trieste voorbeeld was wel brugwachter Peter Wolff uit Veendam, die zijn baan kwijtraakte zonder dat er ook maar enig strafbare gedraging van hem was gevonden.

In tegenstelling tot de Provincie Drenthe blijft men in Groningen vasthouden aan de bevindingen van bureau Marple. Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Nienke Homan van Groen Links is er niet mis met het werk van Marple en ze is niet bereid nog eens naar de zaken te kijken.

We schreven al dat Greet Elsinga haar onderzoekswerk deed terwijl ze ook bij de Nationale Politie werkte en dat gaat nu eenmaal niet samen. De politie had daar nooit naar gekeken, maar onder druk van de media moest men dat nu wel gaan doen. Het resultaat was dat Greet Elsinga op staande voet werd ontslagen. Natuurlijk ging ze tegen dat ontslag in beroep, maar ook bij de rechter haalde ze bakzeil. Greet was en bleef ontslagen. Een juiste beslissing denken wij.

Inmiddels was door jurist Ferre van den Nadort uit Beilen, die een aantal ambtenaren bijstond in hun strijd tegen de provincie Groningen, ook een klacht over Bureau Marple ingediend bij de verantwoordelijk minister Ard van der Steur. Hij verwijt het ministerie dat men geen enkel toezicht houdt op het functioneren van recherchebureaus, iets wat volgens de wet wel zou moeten gebeuren.

Recent bereikte ons het heugelijke  nieuws dat bureau Marple per 31 augustus 2016 is gestopt als recherchebureau. Het bureau had per 1 september  een nieuwe vergunning dienen aan te vragen bij het ministerie maar dat heeft men niet gedaan. Vermoedelijk heeft iemand Greet Elsinga ingefluisterd dat een dergelijk aanvraag niet meer gehonoreerd zou worden.

Het stoppen van Marple als recherchebureau lijkt ons een goede zaak, op broddelwerk zit niemand te wachten. Er is al schade genoeg aangericht.

Misschien dat de Groningse gedeputeerde Nienke Homan in Groningen nu als nog bereid is om opnieuw naar de door Greet Elsinga opgemaakte dossiers te kijken. In een rechtsstaat horen werknemers geen slachtoffer te worden van slapende bestuurders en ondeskundige onderzoekers. Dat zou zelfs Nienke Homan moeten weten.

Noot 26 november 2018

De verantwoordelijken bij de provincie Groningen kunnen gerust gaan slapen. Brugwachter Peter Wolff is op dinsdag 20 november j.l overleden. Daarmee is er een eind gekomen  aan door hem in werking gestelde procedure tegen de provincie Groningen. Het Wolff aangedane onrecht blijft hierdoor onbestraft. Men moet zich in Groningen schamen. Dat zelfde geldt voor de dames van het inmiddels gestopte recherchebureau Marple.

One Comment

 1. juzo says:

  Goed, dat jullie dit heel nauwkeurig aan de kaak hebben gesteld.
  In iedere provincie heb je wel donkere plekken, waar de zaken niet gaan zoals ze horen te gaan.
  Maar dit had ik van mijn vroegere werkgebied, waar het toen goed, open eerlijk en vlekkeloos toeging, niet verwacht.
  Laten we hopen dat er een degelijke langdurige sanerende werking vanuit gaat.
  Blijf er bovenop zitten.

Leave a Reply