Skip to content
 

Advocaat van Hero Brinkman in de fout

Door Waarheidsvinder

Op 22 juli van dit jaar schreven wij op deze site dat Hero Brinkman, ex-kamerlid en nu weer inspecteur van politie in Amsterdam, door de korpsleiding in rang was teruggezet en daarnaast voorwaardelijk ontslag was aangezegd. Dit onder meer naar aanleiding van zijn weinig professioneel optreden in de zogenaamde Cooldown zaak, waarin een studente tijdens een verhoor door Brinkman en een collega zodanig onder druk was gezet dat zij uiteindelijk de mishandeling bekende terwijl zij daar niets mee te maken had.

Slechts doordat de verhoren waren opgenomen en de vader van de studente een klacht indiende werd de zaak tegen haar geseponeerd.

Daar kwam nog bij dat toen de werkelijke dader zich later meldde, zij onder druk van dezelfde verhoorders haar bekentenis weer introk. Daarmee bleef het slachtoffer mooi in de kou staan.

Vandaag kregen wij een artikel uit De Telegraaf in handen met als kop “ Brinkman houdt zijn rang”. Kennelijk was de destijds door de leiding van het Amsterdamse korps opgelegde straf niet conform de regels en daarom heeft men hem nu zijn rang weer terug moeten geven. Hero Brinkman is weer inspecteur van politie. Daar zal Amsterdam blij mee zijn. Een troost is wel dat hij kennelijk nu een functie heeft waarin hij geen contact meer met het publiek heeft.

In het artikel zegt zijn raadsman Richard van der Weide dat hij vindt dat Brinkman veel te hard is aangepakt. Nou mag hij dat natuurlijk vinden, advocaten vinden dat al gauw als ze het over een client hebben. Maar Richard van der Weide zegt nog meer in het artikel en dat heeft betrekking op de mishandelingszaak in Cooldown café. Hij zegt: “ Het onderzoek in de mishandelingszaak verdient geen schoonheidsprijs. Maar keuzes maken en toewerken naar één verdachte is inherent aan opsporingsonderzoek. Soms krijg je zo de dader, soms blijkt het een dood spoor. “

De rest van het artikel besparen we u maar.

Kennelijk heeft deze advocaat nog nooit gehoord van alle gerechtelijke dwalingen die er inmiddels aan het licht zijn gekomen. Daar deden de politiemensen precies datgene dat de advocaat kennelijk als normaal beschouwt. Iemand verdachte maken die geen verdachte is en vervolgens alles doen wat God verboden heeft om deze te laten bekennen.

Als je als advocaat zo denkt, dan lijk je op menig officier van justitie. En dat is niet als compliment bedoeld.

2 Comments

  1. Pot says:

    Macht, macht, macht…….Op aarde tellen maar twee dingen…de fluit en de duit. Idd, hoe is het mogelijk dat Hero weer bij de politie werkt. Die man heeft “enige” imagoschade opgelopen……Ook weer een ijdeltuit…..
    Toch geen strafblad?? Of…..

  2. Insider says:

    Ten eerste, de korpsleiding verdient in deze zaak een dik brevet van onvermogen. Nagenoeg iedereen weet dat je volgens artikel 77 van het Besluit Algemene rechtspositie Politie (BARP) voor straf NIET teruggezet ( gedegradeerd ) kan worden in rang. Anderzijds snap ik ook niet dat men ooit Brinkman terug heeft laten keren bij de politie, de man heeft in de tussentijd immers een aardige historie van plichtsverzuimen opgebouwd. Er zijn politiemensen voor (veel) minder of zelfs onterecht gewieberd of hun terugkeer geweigerd, terugkeergarantie of niet. Misschien is Brinkman wel gewoon een slechte politieman, daar hebben we er wel meerdere van. Gisteren heeft voormalig 2e man van de Nationale Politie Ruud Bik namelijk van korpschef Akerboom de medaille van verdienste in het goud opgespeld gekregen, een onderscheiding welke voor het eerst werd uitgereikt en het hogere echelon kennelijk voor elkaar heeft uitgevonden. Ruud Bik stond ook niet echt bekend als aimabele aaibare politiechef en stond in zijn tijd bij Zuid-Holland-Zuid valsheid in geschrifte, machtsmisbruik en misbruik van bevoegdheden door zijn paladijnen toe althans wenste hij daar niet tegen op te reden.

Leave a Reply