Skip to content
 

Gebrek aan openheid

Door Waarheidsvinder

In de loop der tijd hebben we regelmatig onderzoek gedaan naar overlijdens waarbij politie en justitie tot de conclusie waren gekomen dat er sprake was van zelfmoord, maar waarbij de nabestaanden vermoeden dat er sprake was van moord.

Voor veel mensen is het moeilijk te vatten dat iemand in hun naaste omgeving zichzelf van het leven beroofd. Zeker als de overledene geen afscheidsbrief heeft achtergelaten ontstaat dan al vaak het idee dat er er iets anders is gebeurd, dat iemand anders verantwoordelijk is voor de dood van hun geliefde. Het gebeurt daarbij maar al te vaak dat men na verloop van de tijd in de richting van een bepaald persoon gaat wijzen en dat kan tot de grootste problemen leiden.

Een dergelijk zaak werd gisterenavond behandeld in het SBS 6 programma Moord of Zelfmoord. De zaak ging om de dood van de 19 jarige Brian uit Ede die in januari 2010 volgens de politie zelfmoord had gepleegd door van het dak van een 11 verdiepingen tellend flatgebouw te springen.

Ook in deze zaak was er geen afscheidsbrief en mede daarom weigerde de familie van Brian de conclusie van politie en justitie te accepteren. Men ging daarbij zelfs zo ver dat men de toenmalige vriendin van Brian beschuldigde zijn dood te hebben veroorzaakt. De vrouw ondervond daardoor grote problemen. Ze werd bedreigd en voelde zich opgejaagd.

Alle problemen hadden voorkomen kunnen worden indien politie en justitie destijds volledige openheid van zaken hadden gegeven. Uit het politieonderzoek was namelijk onder meer gebleken dat er op het dak van de flat, in de vers gevallen sneeuw, slechts afdrukken stonden van één soort sportschoenen en die afdrukken pasten bij het profiel van de schoenen die Brian droeg. De betrokkenheid van een derde bij de dood van Brian kon daarmee direct worden weerlegd. Maar die foto’s kreeg de familie nooit te zien.

Zoals meestal weigerden politie en justitie ook in dit geval volledige openheid van zaken te geven.

Er is destijds wel een politiebaasje bij de familie geweest, maar dat was niet voldoende om hen meer duidelijkheid te geven. Het duurde meer dan 6 jaar voordat de familie eindelijk een kopie van het proces-verbaal kreeg. Maar de foto’s die op het dak van de flat waren gemaakt ontbraken.

Uiteindelijk heeft advocaat Sébas Diekstra zich namens de familie tot justitie in Arnhem gewend. Opnieuw liet justitie toen zien dat men op geen enkele wijze begrip had voor de gevoelens van de nabestaanden.

Op 23 maart 2016 stuurde advocaat Diekstra een brief aan justitie in Arnhem met het verzoek om de familie een kopie van de foto’s te geven. Op 29 maart stuurde hij een herinnering waarna hij als reactie kreeg dat justitie 6 weken de tijd had om te reageren. Maar ook na 6 weken had hij nog geen reactie en dus stuurde de advocaat op 13 mei opnieuw een brief aan justitie.

Als reactie op deze brief ontving de familie vervolgens één foto van een schoenafdruk in de sneeuw. Maar de familie was nog steeds niet overtuigd en wilde ook de andere foto’s zien. Die kreeg men niet.

Op 22 augustus 2016 kreeg justitie vast de reportage te zien die SBS 6 van de zaak had gemaakt en die gisterenavond werd uitgezonden. Men heeft de uitzending bekeken maar weigerde voor de camera een reactie te geven.

Op 1 september 2016 gebeurde dan toch het wonder. De familie van Brian mocht alsnog de foto’s bij justitie in Arnhem komen bekijken. Er mocht daar echter niemand bij aanwezig zijn, zelfs hun advocaat niet.

Na het bekijken van de foto’s was het eindelijk ook voor de familie duidelijk, Brian was alleen op het dak van de flat geweest en dus was er niemand anders bij zijn dood betrokken.

Waarom heeft het bijna 7 jaar moeten duren voordat de familie uiteindelijk de gewenste duidelijkheid kreeg? Waarom worden nabestaanden in Nederland niet serieus genomen? Waarom krijgen zij in dit soort gevallen geen volledige openheid van zaken? Waarom mogen zij zich meestal tijdens een gesprek met politie en of justitie niet laten bijstaan door een door hen gekozen deskundige?

Het wordt tijd dat daar verandering in komt. Het zou niet alleen veel leed voor de nabestaanden voorkomen maar ook voor de mensen die door het gebrek aan openheid onterecht worden beschuldigd van een misdrijf dat niet gepleegd blijkt te zijn.

5 Comments

 1. Bert1966 says:

  De politie lijkt mij vrij duidelijk geweest vanaf het begin. Zelfmoord. De familie aanvaard dat niet, uiteraard niet, dat zou bijna niemand doen. Binnenvetters zijn zo bedreven in het verbergen van hun innerlijke ellende dat de daad als bij verrassing komt en altijd onaanvaardbaar is.
  Er was geen afscheidsbrief, die is er in zeer veel gevallen niet (men spreekt van slechts in 1/3 van de gevallen van wel een brief, enkele onderzoekers* stellen in slechts 17%), dat is dus op geen enkele wijze een ‘bewijs’ van het tegendeel.
  Andere tekenen zijn duidelijker, bril afdoen, dichtklappen en netjes neerleggen bijvb, kleren/jas uitdoen en netjes neerleggen zijn enkele voorbeelden (niet dat dit in deze zaak speelde misschien)
  Altijd hoort men deze eenzijdige verhalen van de achterblijvers en slachtoffers dat de politie het enorm fout doet. De waarheid ligt natuurlijk in het midden. ‘De politie’ kan zich hier in niet verdedigen, veel van wat zij wel doen in de eerste uren (tijd) gaat in het hele verhaal volledig verloren door de emoties van de achterblijvers, daarbij moet ‘de politie’ ook nog eens even inschatten wat deze mensen aankunnen en geen eventuele dader informatie weggeven, oppassen dat zij geen verkeerde informatie verstrekken etc, niet raar dus dat het wel eens mis gaat. Mensenwerk op de moeilijkste manier, lijkt mij.
  Duidelijk is er behoefte aan een afdeling after-care bij dit soort zaken, waarbij onderzoeks ONgevoelige informatie zo snel mogelijk gedeelt moet kunnen worden met de nabestaanden door mensen op een nivo tussen recherche en het OM. Die hadden die foto’s de volgende dag al kunnen laten zien aan de direct betrokkenen.

  *A misconception held by many individuals is that suicide notes are commonly left by someone who has committed suicide. According to Gelder, Mayou and Geddes (2005) only one in six (.17%) of individuals who commit suicide leave behind a suicide note. Thus, the arithmetic indicates that in 83% of suicides, there will be no suicide note.
  http://www.investigativesciencesjournal.org/article/download/8273/5860

 2. Insider says:

  Het is bekend dat politie/justitie op hun informatie zitten als een havik op haar eieren. Informatie afstaan is een probleem of schier onmogelijk. WOB verzoeken daartoe worden in teveel gevallen afgewezen en indien wel gehonoreerd standaard vertraagd. Resultaat, men krijgt daarna in dat geval een velletje papier dat zo geanonimiseerd (gecensureerd) is dat men alleen nog de woorden de, het en een kan lezen. Een ook veel voorkomende truc is dat informatie ‘abusievelijk’ al is vernietigd of dat men het is kwijtgeraakt. Het is begrijpelijk dat in lopende zaken niet (teveel) informatie wordt vrijgegeven maar het is een ander verhaal als de zaak is afgesloten

 3. juzo says:

  Gedurende mijn hele tijd als politieverslaggever heb ik in de vaste overtuiging geleefd dat de politie liegt dat ze zwart zien. Ik werd dan ook niet zo erg gewaardeerd door de politie. Gelukkig hadden we onze eigen methodes om alle politiezaken te controleren, en wel omdat enkele politiemensen die voordien een hoge functie hadden gepleegd, aan het team waren toegevoegd. Niettemin is het een situatie die nooit zal veranderen of verbeteren. En dat is dan weer iets waar iedereen volmaakt tevreden, en meer dan dat, mee kan zijn.

  NOS Teletekst 110 – 13-01-17, 09:40
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Criminaliteitcijfers te rooskleurig

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  / De officiële cijfers over het aantal
  misdrijven wijken volgens een rapport
  van de politietop en het OM sterk van
  de werkelijkheid af.Het reële aantal
  zou vijf keer zo hoog zijn.

  Het rapport is geschreven met het oog
  op de kabinetsformatie,en is handen van
  Trouw.Politie en OM vragen daarin om
  meer mensen en middelen.

  Het verschil tussen de officiële en de
  werkelijke cijfers wordt afgeleid uit
  de jaarlijkse enquête onder burgers.Die
  vinden het doen van aangifte in veel
  gevallen zinloos.Bovendien schuift de
  de politie veel zaken terzijde.Met 57%
  van de aaangiftes wordt niets gedaan.
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 4. Arjan says:

  Welke privacy wordt hier nu beschermd? Geen. Zo omgaan met info is misdadig.

 5. juzo says:

  Goed geschreven.
  Maar nog heel heel erg ver van ons weg.

Leave a Reply