Skip to content
 

Mogelijk rechtszaak tegen Zwitserland

Door Waarheidsvinder

De Nederlandse regering onderzoekt de mogelijkheden om een rechtszaak tegen Zwitserland te beginnen. De aanleiding daarvoor is de busramp in Sierre op 13 maart 2012 rond 21.12 uur. Daarbij kwamen 22 kinderen en 6 volwassenen om het leven. Onder de overleden volwassenen was ook de chauffeur.

Na uitgebreid onderzoek konden de Zwitserse autoriteiten destijds geen duidelijke oorzaak vinden en daarom koos men er uiteindelijk voor het ongeval toe te schrijven aan een onachtzaamheid van de chauffeur. Alle aanwijzingen dat het niet om een ongeval ging, maar dat er sprake was van opzet, werden door de Zwitserse autoriteiten genegeerd.

Met andere onafhankelijke onderzoekers zijn wij van mening dat alles er op wijst dat de chauffeur de bus met kinderen heeft gebruikt om uit het leven te stappen. Zelfmoord dus.

Voor veel mensen is dat moeilijk te begrijpen, maar dit soort zaken gebeuren nu eenmaal. Op 24 maart 2015 liet de piloot van een vliegtuig van German Wings opzettelijk het door hem bestuurde vliegtuig neerstorten. Daarbij kwamen 144 passagiers en 6 bemanningsleden om het leven. Zelfmoord dus.

Mogelijk zou het gebruik van een antidepressiva een rol hebben gespeeld in geval van de busramp in Sierre. De betrokken chauffeur gebruikte al langere tijd het middel Paroxetine. Bekend is dat bepaalde mensen extra gevoelig zijn voor het gebruik van dit soort middelen. Of de chauffeur tot die groep behoort zou eenvoudig kunnen worden vastgesteld aan de hand van een DNA-onderzoek. Dat onderzoek weigerden de Zwitserse autoriteiten te laten verrichten. Ook weigerde men een bloedmonster aan de nabestaanden af te staan, zodat ze zelf onderzoek konden laten doen.

Een verzoek van de Nederlandse regering om medewerking aan een dergelijk onderzoek werd door de Zwitserse autoriteiten naast zich neergelegd. Als reden voert men aan dat het onderzoek al is gesloten. De waarheid speelt daarbij kennelijk geen enkele rol.

Als laatste redmiddel overweegt Nederland nu een gang naar de rechter. Wij vinden dat een goede stap.

We blijven de zaak volgen. Het is van groot belang dat alle feiten op tafel komen. Niet om de betrokken chauffeur alsnog een trap na te geven, maar om mogelijk herhaling van een dergelijk drama te voorkomen.

Leave a Reply