Skip to content
 

De verdwijning van Maddie McCann

Door Waarheidsvinder

De verdwijning van een jong kind roept altijd veel emoties op, niet alleen bij de ouders maar ook bij iedereen in de omgeving. Iedereen voelt met de ouders mee en wil graag helpen het kind terug te vinden. Als er dan volgens de media sprake is van een ontvoering dan lopen de emoties helemaal hoog op. Alles moet in het werk worden gesteld om de zaak op te lossen. Om de misdadigers te vinden die dat op hun geweten hebben.

Mensen die verstand van zaken hebben weten dat de feiten soms anders liggen. Niet alles is wat het lijkt. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland per jaar 10 tot 15 keer een geval van kinderdoding wordt ontdekt, zaken waarbij het kind door één of beide ouders om het leven is gebracht. Er is geen enkele reden om te denken dat dit in andere landen anders zal zijn. Toch weigeren veel mensen, en daar horen ook politiemensen bij, kinderdoding als een reële optie te zien. Ook in andere landen is dit niet veel anders. De verdwijning van de 3 jarige Madeleine (Maddie) McCann is een schoolvoorbeeld van een zaak waarbij de media en de publieke opinie vanaf het begin de mogelijke betrokkenheid van de ouders bij de verdwijning van het meisje hebben uitgesloten. De hele wereld was en is nog steeds op zoek naar het verdwenen meisje en haar ontvoerders.

Volgens haar ouders verdween Maddie op 3 mei 2007 uit het vakantieappartement in het Portugese kustplaatsje Vila da Luz alwaar ze met haar ouders en haar tweejarige broertje Sean en zusje Amelie logeerde. Haar ouders zaten die avond samen met een groep vrienden in een restaurant dat op zicht- en loopafstand van het appartement lag.

Het onderzoek werd gedaan door de Portugese politie, die al snel assistentie kreeg van collega’s uit Engeland. De publiciteit rond de verdwijning was enorm, zelfs de Engelse regering liet zich niet onbetuigd.

Tot op heden is de zaak nog steeds niet opgelost en nog steeds komen er tips binnen van mensen die menen Maddie ergens op de wereld te hebben gezien. In Nederland is dat niet anders ook daar komen jaren later nog tips binnen van verdwenen mensen van wie allang duidelijk is dat ze niet meer in leven zijn. Nog steeds worden er in Engeland kapitalen uitgegeven om Maddie en haar ontvoerders te vinden.

Net als veel Nederlanders hebben wij de zaak tot voor kort alleen op afstand gevolgd. Maar een artikel in het AD van 15 maart 2017 heeft ons er toe gebracht ons eens in de zaak te verdiepen.

Uit het artikel blijkt dat de Amerikaanse profiler Pat Brown, al in 2011 een boek over de zaak heeft geschreven waarin zij aangeeft dat Maddie niet meer leeft. Na bestudering van het hele dossier kwam zij tot de volgende conclusies:

 • Maddie verdween op 3 mei 2007

 • Ze verdween tussen 20.30 uur en 22.00 uur

 • De emoties van de ouders na de verdwijning waren echt

 • Vader Gerry zegt Maddie tussen 20.30 uur en 22.00 nog levend te hebben gezien. Een getuige verklaart dat hij met een kind op zijn armen in de richting van het strand liep

 • Het is waarschijnlijk dat de vriendengroep, of een aantal van hen, weten dat Maddie in het vakantieappartement is overleden en dat zij vader Gerry en moeder Kate hebben geholpen een misdrijf in scene te zetten. Daardoor kon een tijdlijn gecreëerd worden die Gerry een alibi gaf voor de tijd die hij nodig had om het lichaam te laten verdwijnen. En werd het onmogelijk gemaakt dat een ontvoerder Maddie heeft meegenomen tijdens de periode dat Gerry en vriend Jerremy Wilkins een gesprek op straat zouden hebben gehad

 • Het lichaam van Maddie is mogelijk weggebracht naar een klif bij Huelva in Spanje of teruggebracht naar een onbekende plaats in Engeland

 • Het gedrag van de beide ouders ondersteunt de theorie dat zij weten dat Maddie dood is, dat zij een rol hebben gespeeld bij haar dood, en dat zij de sporen van een misdrijf hebben weggewerkt

 • De gevonden sporen steunen op geen enkele wijze de theorie van een onbekende ontvoerder, met name het ontbreken van sporen aan een raam dat de ontvoerder zou hebben geopend of waardoor hij naar binnen zou zijn geklommen naar de kamer van de kinderen

 • Lijkenhonden ontdekten bloed en lijkenlucht in het appartement van de ouders achter een sofa en in een huurauto die zij in gebruik hadden. In die auto werd ook DNA van Maddie gevonden. Ook sloegen de honden aan op een knuffel van Maddie die na haar verdwijning op haar bed werd gevonden zonder dat de honden op het bed zelf aansloegen. Dat wijst er op dat Maddie de knuffel vast had toen zij achter de sofa lag. Deze knuffel is kennelijk op bed gelegd toen haar lichaam werd weggebracht

 • De honden sloegen ook aan op kleding van Maddie. Dat kan alleen wanneer die kleding in contact is geweest met het dode lichaam van Maddie.

Over de zaak is in 2008 onder de titel “ Maddie, de waarheid achter de leugen“ een boek geschreven door Goncalo Amaral, een Portugese hoofdinspecteur van politie die aanvankelijk de leiding over het onderzoek had.

Nadat uit het onderzoek was gebleken dat de ouders van Maddie mogelijk bij haar dood en verdwijning waren betrokken en hij hen als verdachten bestempelde werd hij van de zaak gehaald. Omdat hij met dit onrecht niet kon leven is hij daarna vroegtijdig met pensioen gegaan.

De ouders van Maddie begonnen na het verschijnen van zijn boek onmiddellijk een rechtszaak tegen hem waarin zij om een verschijningsverbod van het boek vroegen. In eerste instantie werd het boek inderdaad verboden, maar dat verbod werd later door de hoogste Portugese rechter ongedaan gemaakt. Het boek van Goncalo Amaral is nu overal vrij te koop. (ISBN 978 90 499 0094 6)

Aan het eind van het boek trekt hoofdinspecteur Amaral de volgende conclusies:

 • De minderjarige Madeleine McCann is in appartement 5A van de Oceanclub in Luz op de avond van 3 mei 2007 gestorven

 • Er is een ontvoering in scene gezet

 • Kate Healy en Gerald McCann (de ouders) worden ervan verdacht betrokken te zijn bij het verbergen van het lijk van hun dochter

 • De dood van het meisje kan zijn ingetreden ten gevolge van een tragisch ongeluk

 • Er zijn tekenen die wijzen op veronachtzaming van de kinderen van het echtpaar

Op het internet is een 4 uur durende documentaire te zien waarin aan de hand van het originele dossier wordt aangetoond dat de conclusies van Pat Brown en hoofdinspecteur Goncalo Amaral juist zijn. Het vreemde is dat men in Engeland blind voor de feiten is. Recent heeft de regering weer een groot geldbedrag ter beschikking gesteld om nieuw onderzoek te doen naar de ontvoerders van Maddie.

Mocht u wel in de feiten geïnteresseerd zijn lees dan het boek van Goncalo Amaral of klik op deze link. Daarna zult u net als wij nooit meer denken dat Maddie door onbekende is ontvoerd en nog leeft.

3 Comments

 1. Met betrekking tot wat @Juzo op 10 April 2017 in het midden brengt:
  Ik zal eerlijk zijn: Dat laatste, dat Maddie opzettelijk om het leven zou zijn gebracht, geloof ik nu juist niet.
  De rest wel. Het is voor mij altijd al zonneklaar geweest, dat er nooit sprake was van een ontvoering.
  Toen in 2007 de nieuwsberichten begonnen te circuleren, had ik al iets van: Ik geloof er niets van, dat een ontvoerder zo’n complex binnendringt, waarbij hij precies weet waar hij moet zijn en met het risico, dat hij de ouders of God-weet-wie tegen het lijf loopt! Quatsch; dat doet geen ontvoerder zo!
  En die ouders zijn heus niet schuldig aan moord of zelfs doodslag, maar wèl aan dood door schuld: Door grove nalatigheid! Zeker niet onlogisch, dat ze dat wensten te camoufleren.
  Het enige ècht vreemde aan dit geval is, dat de Britse recherche/ Justitie hier niet aan wil, terwijl het allemaal zó overduidelijk is.
  En nog vreemder is het, dat ze eerst twee ‘wereldberoemde’ politiehonden uit Engeland laten overkomen en vervolgens alle signalen, die die beesten afgeven, in de wind slaan: Dan ga je echt denken: Waar is dat goed voor?
  Hadden ze er soms juist op gerekend, dat de bevindingen van Eddy en Keela de McCanns (immers Britse staatsburgers) definitief zouden vrijpleiten en wisten ze zich geen raad, toen dat onverhoopt anders uitpakte?
  Dát is in feite het grootste mysterie aan alles; heel bizar!
  Maar dat Amaral het bij het rechte eind heeft, heeft voor mij vanaf het begin als een paal boven water gestaan!

 2. Op de bijgaande internetpagina de Engelse vertaling van een recentelijk (mei 2018) formeel in het Portugees gepubliceerde analyse van de verdwijning van Madeleine McCann. Betoogd wordt dat het systeem van “achterlaten+controles” zelf de oorzaak van de verdwijning was door Madeleine. Zij was niet op de hoogte van het systeem. Afwezigheid van de ouders motiveerde haar het apartement te verlaten, en dit het is wat de groep vakantievrienden voor de wereld verborgen probeert te houden. Betoogd wordt verder dat de theorie van Amaral problematisch is, en dat de groep vrienden in hun verhalen verscheidene fouten heeft gemaakt die op het scenario in de analyse wijzen.
  https://www.researchgate.net/publication/323570733_Disappearance_of_Madeleine_McCann_a_criticism_of_Goncalo_Amaral%27s_theory_English_version

 3. juzo says:

  De conclusies en beschrijving die hierboven staan zijn volledig juist.
  In Nederland werden door kleine groepjes crimi-analisten dezelfde conclusies getrokken.
  Ze werden alleen besproken in afgeschermde discussiebijeenkomsten van getrainde vakspecialisten.
  Het kleine meisje Maddy had een enorm overheersende aantrekkingskracht.
  Dat werd door de moeder in jaloezie niet getolereerd.
  De vader en de moeder zijn hoog intelligent.
  Hun gedrag ook voor de televisiecamera’s is uiterst zorgvuldig bestudeerd.
  Er is bij veel mensen en deskundigen geen enkele twijfel dat het meisje met opzet om het leven is gebracht.

Leave a Reply