Skip to content
 

Nieuwe hoop voor onschuldig veroordeelden

Door Waarheidsvinder

We hebben al meerdere malen op deze site geschreven over de Zes van Breda. De zaak waarin het draait om de moord op een Chinese restauranthoudster in Breda.

Nadat de veroordeling van de destijds onschuldig veroordeelden door de Hoge Raad eindelijk was vernietigd, werd de zaak door de Hoge Raad terug verwezen naar het Gerechtshof in Den Haag. Iedereen met enige kennis van zaken verwachtte dat de zes onschuldigen nu definitief zouden worden vrijgesproken.
De werkelijkheid bleek helaas anders. Het Hof in Den Haag had kennelijk nog nooit van valse bekentenissen en gerechtelijke dwalingen gehoord, want zij veroordeelden de zes wederom voor de moord die zij niet hebben gepleegd. Uiteraard ging advocaat Geert-Jan Knoops in cassatie bij de Hoge Raad tegen deze uitspraak.

Vandaag werd bekend dat advocaat-generaal Alex Harteveld kennelijk ook van mening is dat het Hof in Den Haag er een potje van heeft gemaakt. In een advies aan de Hoge Raad stelt hij voor de zaak door een andere gerechtshof opnieuw te laten doen.

Het bewijs tegen de Zes van Breda berust volgens hem nog steeds op de verklaringen van de drie vrouwelijke verdachten, die later zijn ingetrokken. Verklaringen die trouwens niet kloppen met de feiten en met elkaar.

Ondersteunend bewijs ontbreekt, terwijl er volgens de advocaat-generaal juist wel aanwijzingen zijn dat hun verklaringen niet kunnen kloppen”.

Daarnaast is in het restaurant een druppel bloed gevonden die niet van een van de zes verdachten is, maar volgens DNA-onderzoek afkomstig is van een onbekende persoon van Aziatisch-Oceanische afkomst. De advocaat-generaal vindt dat het Gerechtshof in Den Haag op ondeugdelijke gronden beredeneert dat deze bloeddruppel niets met het delict te maken kan hebben.

Wij steunen hem daarin. We hebben zelden zoveel onzin in een arrest gezien.

Nu maar hopen dat de Hoge Raad het advies van deze advocaat-generaal volgt.

Noot 20 december 2017

De hoop is door de Hoge Raad de grond ingetrapt. Men laat de veroordeling in stand terwijl het voor een ieder met enige kennis van zaken toch duidelijk is dat het hier om een gerechtelijke dwaling gaat.

 

2 Comments

  1. admin says:

    Ja dat was wederom een treurige beslissing.De waarheid speelt veelal geen enkele rol in dit soort zaken. Het imago van politie en justitie prevaleert.

  2. Demo says:

    Die hoop werd eergisteren de bodem ingeslagen. De Hoge Raad weigert het Hof terecht te wijzen. Waar heeft ‘Hoge’ eigenlijk betrekking op?

Leave a Reply