Skip to content
 

Scoringsdrang

Door Waarheidsvinder

Ruim 12 jaar doen wij inmiddels onderzoek naar gerechtelijke dwalingen en andere missers van politie en justitie en ons vertrouwen in het werk van beide instanties is in die jaren steeds meer afgenomen. Steeds vaker ontdekten wij dat de waarheid een ondergeschikte rol speelt en dat het vooral om scoren gaat. Een voorbeeld van dergelijke scoringsdrang kwamen wij gisteren weer eens tegen.

De 30 jarige Mark de J. wordt verdacht van moord. Hij zou op 3 maart 2016 zakenman Koen Everink in diens woning in Bilthoven met een mes om het leven hebben gebracht. Hoewel er nogal wat bewijs voor zijn schuld lijkt te zijn, onder andere DNA sporen, blijft Mark zelf volhouden dat hij onschuldig is.

Zijn familie lijkt hem daarin te steunen en men heeft daarom het forensisch onderzoeksbureau IFS gevraagd nader onderzoek te doen. Dat bureau wordt gerund door DNA deskundige Richard Eikelenboom en zijn vrouw Selma die forensisch arts is. Beide deskundigen hebben in het verleden bij het NFI gewerkt.

Gisteren vond er een zogenaamde regiezitting in deze zaak plaats en daarbij kwamen onder meer de bevindingen van IFS ter sprake. De bevindingen van IFS zijn onder andere dat er mogelijk meerdere mensen bij de moord betrokken zijn. Men vindt daarom nader onderzoek door het Openbaar Ministerie gewenst en dus heeft de advocaat van Mark de J. daartoe een verzoek ingediend. De officier van justitie is het daar echter niet mee eens en weigert aan het verzoek te voldoen.

Over de schuld of onschuld van Mark de J. gaan we hier niets zeggen en dat geldt ook voor de bevindingen van IFS. Ons gaat het om iets heel anders.

De officier van justitie beschuldigt tijdens een rechtszitting het IFS van partijdigheid omdat het bureau door de verdediging van Mark de J. is ingehuurd. Daarnaast worden door hem vraagtekens gezet bij de deskundigheid van Richard Eijkelenboom omdat deze niet staat vermeld op de lijst van gerechtelijk deskundigen.

Misschien zult u denken dat de officier van justitie hier een punt heeft, maar dat is niet zo. Want hetzelfde OM waar deze officier van justitie deel van uitmaakt roept regelmatig bij ingewikkelde zaken de hulp in van IFS. In die gevallen twijfelt de officier dus kennelijk niet aan de deskundigheid van de beide onderzoekers. Ook is het dan kennelijk niet van belang wie IFS betaalt, want dat is die gevallen datzelfde OM dat IFS nu van partijdigheid beschuldigt.

Kortom, ook in de zaak van de moord op Koen Everink is de wil om te scoren kennelijk bij het OM weer leidend en dus mag de officier straffeloos zijn pijlen richten op een ieder die kritische vragen stelt. In dit geval de beide onderzoekers van het IFS. Dat hij onzin uitkraamt is kennelijk niet van belang.

Waarheidsvinding in Nederland, wij worden er niet vrolijk van.

Leave a Reply