Skip to content
 

Te weinig controle op werk politie

Door Waarheidsvinder

In het NRC van vandaag een artikel over een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Volgens dat onderzoek zou Nederland behoefte hebben aan een externe centrale instantie die toezicht houdt op politie en justitie. Het WODC heeft volgens de krant twintig experts in Nederland ondervraagd onder wie een lid van de Hoge Raad, twee raadsheren van gerechtshoven, enkele rechters, een officier van justitie, twee advocaten, twee hoge politiefunctionarissen, een aantal hoogleraren en politiewetenschappers.

Eigenlijk zou het toezicht op politie en justitie door de rechters moeten gebeuren maar door onder meer bezuinigingen is de rol van de rechters, volgens de onderzoekers, te afstandelijk geworden. Dat is volgens hen ook de verklaring dat “rechters het opzettelijk vals opmaken van processen-verbaal door agenten ongestraft laten passeren.”

Daarnaast zouden rechters teveel rekening houden met een uitspraak van de Hoge Raad in 2013 over de gevolgen die vormfouten wel of niet zouden mogen hebben voor de veroordeling van verdachten. Wij vinden dat een vreemd argument aangezien het opzettelijk valselijk opmaken van een processen-verbaal naar onze mening geen vormfout is maar een strafbaar feit dat tot vervolging van de verbalisant(en) zou moeten leiden. Mensen die knoeien met een proces-verbaal horen naar onze mening niet bij de politie thuis.

Andere politiemensen zullen van hard ingrijpen leren dat ze niet dezelfde fout moeten maken omdat het dan einde carrière is.

De resultaten van het onderzoek van het WODC verbazen ons niet. Al jarenlang schrijven wij dat het onbestraft laten van valselijk opgemaakte processen-verbaal een steeds groter probleem lijkt te worden. Gebrek aan toezicht en keiharde sancties lijken steeds meer een vrijbrief voor politiemensen te worden om maar wat op te schrijven. Als er maar wordt gescoord, een standpunt dat men kennelijk ook vaak bij justitie hanteert.

Het wordt tijd dat er nu echt eens wordt ingegrepen. We vrezen echter dat dit rapport, net zoals vele andere, ergens in de onderste la van een bureau zal verdwijnen. Wie wil er nou ruzie met politie en justitie?

Leave a Reply