Skip to content
 

Dikke vriendjes

Door Waarheidsvinder

Voorzitter Frank Giltay van de ondernemingsraad (OR) van de Nationale Politie ligt hevig onder vuur. Uit een onderzoek is gebleken dat hij met geld smeet en dat de korpsleiding daarvan wist.

Volgens de onderzoekers kan er niet worden bewezen dat hij door de korpsleiding is omgekocht. De vakbonden hebben dat vermoeden echter wel.

Oud-korpschef Gerard Bouman heeft tijdens zijn verhoor toegegeven dat hij voorzitter Giltay heeft bevorderd omdat hij “bereidheid toonde om over en weer compromissen te sluiten in het belang van de voortgang”. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar het betekent gewoon dat Giltay deed wat de korpsleiding graag wilde,

Een ex-lid van de OR heeft bijvoorbeeld verklaard dat Giltay “stevig uit zijn slof kon schieten” als de leden van de OR een afwijkende mening hadden ten aanzien van de informele afspraken die hij al met korpschef Bouman had gemaakt.

Veel mensen zullen zich misschien over de gang van zaken verbazen. Wij doen dat niet. Begin januari 2005 werden wij door korpschef Oscar Dros uit het Cold Case Team van de politie Groningen gezet omdat wij contact met de media hadden gezocht in verband met misstanden bij het NFI. Daardoor zou volgens hem de goede naam van het NFI worden beschadigd en dat kon niet.

Tegen de media vertelde Oscar Dros echter een heel ander verhaal. Wij waren niet uit team gezet, maar het hele team was opgeheven omdat het niet goed functioneerde. Kennelijk in een poging ons nog extra zwart te maken vroeg Oscar Dros vervolgens twee commissarissen van politie om de zaak te onderzoeken. Tot verbijstering van Oscar Dros kwamen wij er in het rapport van de deskundige behoorlijk goed af. Er waren meer verwijten in de richting van de korpsleiding van Groningen. Onmiddellijk verklaarde Oscar Dros het rapport tot vertrouwelijk, niemand, buiten de betrokkenen mocht weten wat er in het rapport stond.

Wij hebben ons daarop tot de Ondernemingsraad van de politie Groningen gewend en hadden vervolgens een gesprek met drie bestuursleden waaronder de voorzitter van de OR. Tot onze verbijstering vertelden zij ons dat zij op verzoek van Oscar Dros geen kennis wilde nemen van de inhoud van het rapport omdat de zaak dan naar buiten zou komen. Dat zou volgens hen slecht zijn voor de goede naam van het korps. Dat laatste is natuurlijk onzin, het zou slecht zijn voor Oscar Dros. Kennelijk vonden de leden van de OR de eigen loopbaan, waarvoor Oscar Dros kon zorgen, belangrijker dan de waarheid.

Twee jaar later heeft een van uw redacteuren opnieuw contact gezocht met de OR van Groningen vanwege allerlei misstanden die hij tijdens zijn werk was tegengekomen. De toenmalige voorzitter van de OR schrok van het verhaal en kwam zelfs op huisbezoek om de zaak te bespreken. Na een urenlang gesprek beloofde hij actie te zullen ondernemen in de richting van de korpsleiding. Hij zou direct een gesprek met Oscar Dros aanvragen.

Daarna heeft uw redacteur nooit meer iets van de OR gehoord. Ook deze keer ondernam men geen enkele actie in de richting van de korpsleiding. Een goede relatie met de korpsleiding was opnieuw kennelijk belangrijker dan de waarheid. Inmiddels is de toenmalige voorzitter van de OR toegetreden tot het landelijke bestuur van een grote politievakbond (NPB). Daar vindt men hem kennelijk uit het goede hout gesneden om de leden van zijn bond te vertegenwoordigen.

Wij denken daar anders over. Zijn promotie lijkt eerder een beloning voor zijn houding tegenover de korpsleiding van Groningen dan voor zijn inzet voor de leden.

Het gedrag van Giltay lijkt heel bijzonder, maar is dat naar onze mening niet. De persoonlijke belangen van de leiding van een OR zijn vaak belangrijker dan de belangen van de mensen die zij vertegenwoordigen. Ze blijven liever dikke vriendjes met de korpsleiding, dat levert meer op.

 

5 Comments

 1. juzo says:

  1Limburg.nl

  Limburgse politiebaas Gery Veldhuis weg
  Vandaag om 20:55 door Redactie

  Limburgse politiebaas Gery Veldhuis weg

  Politiechef Gery Veldhuis (58) vertrekt zo goed als zeker uit Limburg.
  Dat bevestigen goed ingevoerde bronnen.

  Noord-Nederland
  Hij zou in de race zijn om dezelfde functie in Noord-Nederland te bekleden, als opvolger van de daar vertrokken politiebaas Oscar Dros. De benoeming wacht alleen nog op instemming van de ministerraad en een handtekening van de koning. Veldhuis zelf bevestigt noch ontkent berichtgeving daarover door RTV Noord.

  De Limburgse politiechef was eerder onder meer plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Drenthe en directeur van de rechercheschool. In 2012 werd hij benoemd tot baas van de twee gefuseerde korpsen in Zuid- en Noord-Limburg.

 2. Insider says:

  @ Admin; idd de bonden. Jan Struijs weet van mijn zaak van toen hij nog commissaris\vakdirecteur op de politieacademie was. Hij had toen in die functie al een voorgeprogrammeerde “leidingwaardige’ mening klaar zonder de ins & outs te kennen en stak daarna ook de kop in het zand. Nu holt hij zich ondersteboven van tv optreden naar tv optreden om ‘zijn jongens en meiden’ zogenaamd te beschermen. Sprak ik hem aan dat zijn bond mij halverwege liet zaken hoor ik niks meer. Hij is nog dezelfde ‘draaikont’ zoals ik hem ken van 30 jaar geleden. De Gerrit van der Kamp neem ik al helemaal niet serieus. Dat de gewone agent z’n mond niet open doet is misschien wel begrijpelijk want idd je komt aan de beurt maar al die leidinggevenden die zich omdraaien om naar niets te hoeven zien of zeggen…. misschien is dat zelfs nog wel kwalijker als de overtreders/misdadigers in de politieleiding. @ Admin; U heeft het over tientallen collega’s die dit meegemaakt hebben, ik weet zeker dat het er honderden zijn

 3. admin says:

  Het trieste is dat er waarschijnlijk misschien wel tientallen politiemensen die hetzelfde hebben meegemaakt, maar niemand doet zijn mond open want dan ben je aan de beurt. Van de bonden heb je echt niets te verwachten.

 4. Insider says:

  Dat de OR geen kennis wilde nemen klinkt mij bekend in de oren. De bekende “kop in het zand “. “Als we het niet lezen dan is het er niet”. Bij mij wilde de Rijksrecherche bij name van dhr. Henk Hummel geen kennisnemen van het rapport opgemaakt door 3 onafhankelijke onderzoekers ( waaronder zelfs een oud staatssecretaris en een hoogleraar emeritus ) die door de korpsleiding gepleegde malversaties en zelfs criminele handelingen hadden geconstateerd n.a.v. mijn ontslagprocedure onder het excuus ‘dat de rijksrecherche er dan iets mee moest doen’. Kortom, hij nam het rapport niet in ontvangst, wilde er dus helemaal niets mee doen zelfs toen vastgesteld was dat er door politieambtenaren klaarblijkelijk misdrijven waren gepleegd… het zou en moest in de doofpot blijven. De betrokken commissaris Germaine W. weigerde ieder commentaar zelfs toen ze er openlijk met naam en toenaam op het internet door de 3 onderzoekers beschuldigd werd dat ze buiten haar boekje was gegaan, misbruik van gezag en bevoegdheden en zelfs criminele handelingen had gepleegd. Zou je toch denken dat indien deze beschuldigingen niet zouden kloppen je direct aangifte zou doen van smaadschrift en laster immers ze werd met name genoemd en in principe kan heel de wereld dat lezen…. maar nee hoor, mevrouw verstopte zich, nam zelfs de telefoon niet aan en ligt waarschijnlijk nu nog steeds verstopt onder haar bureau. Het ergste is dat heel de korpsleiding dit weet maar ‘de transparantie en de hoog in het vaandel hebbende integriteit’ als het hen uitkomt maar even vergeet.

 5. Xander says:

  Dat Dros nog steeds “rising star” is, blijkt uit zijn benoeming als eenheidschef van Oost-Nederland. Personen met voorbeeldfunctie……over het bij de Politie hoog in het vaandel staande integer handelen gesproken…..

  Zo’n man niet serieus nemen……respectloos handelen, diep respectloos!!!

Leave a Reply