Skip to content
 

Parlementaire enquete Enschede

Door Waarheidsvinder

Vandaag verscheen in dagblad De Stentor een groot artikel van Lucien Baard over een interview dat hij had met klokkenluider Paul van Buitenen. In het artikel bepleit van Van Buitenen na drie jaar eigen onderzoek dat er een parlementaire enquête moet komen naar de manier waarop het Openbaar Ministerie (OM) het onderzoek deed naar de vuurwerkramp.  Bredanaar Paul van Buitenen is een van Nederlands bekendste klokkenluiders. Hij was financieel controleur bij de Europese Commissie. Met zijn onthullingen over fraude bracht hij de Europese Commissie in 1999 ten val.

Het artikel

Paul van Buitenen stelt dat het OM ‘naar een van te voren bepaalde uitkomst’ heeft gewerkt: de schuld moest liggen bij het bedrijf S.E. Fireworks en/of een brandstichter, met als enige doel de overheid buiten schot te houden. Dat concludeert hij na drie jaar zelf onderzoek te hebben gedaan naar de vuurwerkramp, op 13 mei 2000 in de Enschedese wijk Roombeek. Het vuurwerkbedrijf is gecriminaliseerd, maar heeft eigenlijk niets fout gedaan. De gebrekkige regelgeving rond vuurwerk in Nederlandwas de oorzaak van de ramp. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek zijn veel beslissingen genomen die ervoor zorgden dat de focus niet op de overheid kwam te liggen.”

In hoger beroep zijn destijds de twee directeuren van de vuurwerkopslag veroordeeld tot één jaar cel. Zij hadden volgens het hof ‘te veel en te zwaar’ vuurwerk opgeslagen midden in de woonwijk, waardoor de verwoestende explosies konden gebeuren. Wijlen André de Vries, de Enschedeër die verdacht werd van brandstichting, werd vrijgesproken.

Van Buitenen heeft zijn bevindingen vastgelegd in een rapport van 181 pagina’s, dat hij in juni al presenteerde aan de top van de Nationale politie. Hij zegt ook contact te hebben gezocht met de top van het OM. Het parket-generaal zegt echter het rapport nog niet te kennen en daarom ook niet inhoudelijk te kunnen reageren.

Van Buitenen heeft zich op de vuurwerkramp gestort op verzoek van oud-rechercheur Jan Paalman. Paalman zat in het politieteam dat de ramp onderzocht: het Tolteam. Hij en een collega hebben steeds gezegd dat er grote fouten in het onderzoek zijn gemaakt en dat ‘de rechterlijke macht bewust is misleid’. Aanvullend onderzoek van het OM heeft dat later ontkracht. Van Buitenen durft die stelling van Paalman nu wel over te nemen en vindt dat de twee oud-rechercheurs eerherstel verdienen. Zijn rapport is een reconstructie, die tot die conclusie leidt. Hij beschikte over het complete strafdossier, vele aanvullende politiedocumenten en sprak naar eigen zeggen met talrijke (oud-)ambtenaren, politiemensen en brandweerlieden die bij de ramp betrokken waren. De afgelopen drie jaar was hij haast maandelijks in Enschede op zoek naar nieuwe feiten en bewijsstukken.

Goed mis

Hoe meer ik me erin verdiepte, hoe meer ik tot de conclusie kwam dat hier iets goed mis is. Er is willens en wetens door justitie naar die ene conclusie gewerkt. Vervolgen van S.E. Fireworks was een veilige optie: dan kwam de nadruk niet op het handelen van de overheid te liggen. Zo fout als wat.” Dat Van Buitenen de schuld vooral legt bij de overheid, komt met name door de ontploffing in 1991 van een vuurwerkfabriek in Culemborg. „Er is niets gedaan met de lessen van toen. Anders was het in Enschede zeker anders afgelopen. Maar voor justitie waren die lessen in 2000 ineens niet relevant, omdat het niet uitkwam.” Zo benoemt Van Buitenen een serie voorvallen in het strafrechtelijk onderzoek in voordeel van de overheid. „Er is in mijn ogen om die reden bewust fout op fout gestapeld.”

De kritiek op de rol van de overheid bij de Enschedese ramp is niet nieuw. De onafhankelijke Commissie Oosting stelde destijds ook al vast dat Enschede en de rijksoverheid grote fouten hadden gemaakt. Ook daar werd gewezen op Culemborg. Het kwam evenwel niet tot vervolging van de overheid, omdat het zogenoemde Pikmeer-arrest dat blokkeerde. Van Buitenen meent dat dit arrest ‘misbruikt is’ en dat dit van hoger hand werd geregeld. „Ze kwamen er pas na een jaar na de ramp mee, toen ze de schuld bij het bedrijf en een even tuele brandstichter konden leggen.”

Van Buitenen is ook bereid, zegt hij, de veroordeelde directeur Rudi Bakker te helpen bij een hernieuwde herzieningsverzoek bij de Hoge Raad. Zijn eerdere twee zijn door de Hoge Raad afgewezen. Het is de bedoeling van Van Buitenen dat zijn onderzoeksrapport op korte termijn op internet wordt gepubliceerd. „Ik zal alles doen om de politie in actie te laten komen.”

4 Comments

 1. Anton Weenink says:

  Toewerken naar een vooraf bepaalde uitkomst -ook wel regressief redeneren genoemd- is wat we vaker zien en niet alleen bij de staande magistratuur (het OM), maar helaas ook bij de zittende magistratuur (het rechtsprekende deel van de rechtspraak). Een berucht voorbeeld is de rechterlijke afwikkeling van de aandelenlease-affaire. Hier werd het recht zodanig gemanipuleerd dat de betrokken banken in 95% van de gevallen werden gevrijwaard van aansprakelijkheid voor hun misleiding en bedrog.

 2. juzo says:

  @AP ik hield de openbare berichten in de media heel nauwkeurig bij omdat dat het enige was waar iedereen gemakkelijk bij kon komen. Van Buitenen leek me wel een integer en bekwaam figuur. Vandaar dat de zaak hoogst interessant was en bleef tot nu toe. Vooral om het gekonkel en gedraai goed waar te kunnen nemen. Dat is van belang om de houding en de vertrouwenswaarde van de bevolking goed in te kunnen schatten en publicitair te kunnen begeleiden. Danwel aan te wakkeren / af te schalen. Een bevolking die geen recht meer kan doen gelden of uitvoering geven aan vertrouwen in de overheid is tot sterven en zelfdestructie (van het land) gedoemd. Daar gaan we hard naartoe. Als toekomstbeeld voor hen, die na ons komen. Het is één corrupte bende. Bij de overheid. En daar kunnen / moeten we het mee doen.

 3. AP says:

  Inderdaad Juzo. Zeker omdat ik het onderzoek van Culemborg van dichtbij heb meegemaakt.

 4. juzo says:

  Machtig interessante zaak.
  We zullen dat eens goed volgen.

Leave a Reply