Skip to content
 

Kwaliteit Rijksrecherche onderzoeken

Door Waarheidsvinding

Vandaag dient bij de rechtbank op Schiphol de rechtszaak tegen twee politiemensen uit Den Haag die er van worden verdacht schuld te hebben aan de dood van de 42 jarige Mitch Henriquez. Hij overleed in juni 2015 tijdens een hardhandige arrestatie door de Haagse politie. Over de zaak zelf gaan wij niets zeggen, wij beperken ons slechts tot het onderzoek van de Rijksrecherche in deze zaak.

Van de aanhouding van Henriquez zijn destijds de nodige beelden op het internet verschenen. De Rijksrecherche heeft bij hun onderzoek onder meer die beelden bestudeerd. Ze hebben vervolgens er een compilatie van gemaakt en daarop zijn de beelden en het geluid erg slecht. Op de compilatie zijn bijvoorbeeld de stemmen van de politiemensen niet te horen.

Tijdens de zitting kwamen de advocaten Korver en Roethof, die de nabestaanden in deze zaak bijstaan, met de mededeling dat er veel betere beelden zijn dan die door de Rijksrecherche zijn gebruikt en dat ook de stemmen van politiemensen goed te horen zijn. Deze beelden zouden zijn gevonden door een recherchebureau dat door de nabestaanden is ingeschakeld. Volgens Korver was het een koud kunstje geweest om aan de beelden te komen en hij vroeg zich af waarom de Rijksrecherche die beelden niet had gevonden.

Volgens Korver was op de beelden te zien wanneer en hoe Henriquez om het leven was gebracht en waren er onder meer teksten te horen als: “ helemaal bewusteloos” , “ er zit weinig leven in”, “ er zit geen leven in” en “ jij hebt hem doodgemaakt.” Korver vertelde er bij dat hij de beelden aan een vechtsportdeskundige had laten zien en dat die op de seconde nauwkeurig kan aangeven wanneer Henriquez “out” is gegaan. Hij wilde dat de rechtbank de beelden gaat bekijken en dat een dergelijke deskundige als getuige zal worden gehoord. Hij wilde dat de zaak daarvoor zou worden aangehouden.

De advocaten van de betrokken politieagenten waren daar tegen, volgens hen had Korver niet het recht een dergelijk verzoek te doen. Het OM had er geen bezwaar tegen dat de originele beelden aan deskundigen worden getoond maar men wilde niet dat de zaak opnieuw zou worden aangehouden. De rechtbank nam dat over; de zaak wordt niet aangehouden maar de beelden zullen worden getoond.

Advocaat Roethof zegt over de gang van zaken: “ het te gek voor woorden te vinden dat een eenvoudige privé-detective veel betere beelden boven water krijgt dan de machtige Rijksrecherche”.

Daarin heeft hij volgens ons volkomen gelijk. Helaas is deze zaak zeker geen uitzondering. De afgelopen jaren hebben wij enkele zaken onderzocht waarbij politiemensen als verdachten waren betrokken. Een van die zaken was het overlijden van de 26 jarige Cyprian Broekhuis. De verwarde Cyprian werd in zijn woning aan de Wagenaarstraat in Amsterdam door zes politiekogels geraakt die door twee politiemensen op hem waren afgevuurd. Volgens de beide politiemensen hadden zij dat uit noodweer gedaan omdat Cyprian hen met een mes probeerde te steken en zij zich op geen enkele andere wijze konden verdedigen.Het onderzoek in die zaak werd ook door de Rijksrecherche gedaan. Wij hebben het dossier bestudeerd en konden tot geen andere conclusie komen dan dat het onderzoek van de Rijksrecherche onprofessioneel en onvolledig was. Het dossier was niet meer dan een verzameling verklaringen, nergens bleek dat er sprake was van een gedegen onderzoek naar de waarheid.De betrokken politiemensen, zowel de beide schutters als politiemensen die getuigen waren van het schieten, kregen een andere behandeling dan de getuigen, de opgenomen verklaringen waren onvolledig en de uitslag van het onderzoek leek van te voren al vast te staan. De zaak werd al snel door het OM geseponeerd.

Inmiddels loopt er een zogenaamde artikel 12 procedure en wij hebben goede hoop dat het Gerechtshof in Amsterdam alsnog zal beslissen dat beide politiemensen moeten worden vervolgd en dat het onderzoek moet worden overgedaan.

In de media wordt altijd gesteld dat de Rijksrecherche volkomen onafhankelijk is en daarnaast wordt de indruk gewekt dat de medewerkers hooggekwalificeerd zijn. De werkelijkheid is echter anders. Om bij de Rijksrecherche te mogen werken hoef je geen superrechercheur te zijn, je moet goed bevelen kunnen uitvoeren en een net pak dragen. Van bovenaf wordt bepaald wat je precies wel en niet mag onderzoeken, van objectieve waarheidsvinding is geen sprake. Hoe kan het nu zijn dat de beelden op de door de Rijksrecherche gemaakte compilatie veel slechter zijn dan de originele en hoe kan zijn dat de stemmen van de politiemensen daarop niet te horen zijn?

Het onderzoek naar de dood van Mitchel Henriquez lijkt daarom ons wantrouwen ten aanzien van de betrouwbaarheid van onderzoeken van de Rijksrecherche te bevestigen. En dat is een treurige zaak.

 

4 Comments

 1. Hendrik says:

  Hier het tegendeel wat de politie zelf had moeten voorkomen maar hier dus overduidelijk zelf veroorzaakt hoe gek wil je het hebben:https://nos.nl/artikel/2203061-politie-onderzoekt-ruwe-aanhouding-scholieren-tilburg.html

 2. Insider says:

  De Rijksrechercheurs zijn inderdaad geen superrechercheurs. Het zijn vaak oud rechercheurs uit het korps instromend in de rang van inspecteur, dit ook om hiërarchische superioriteit te creëren. Een bekend commissaris, later hoofdcommissaris vertelde ons wel eens dat als wij als ‘gewoon’ rechercheurs processen-verbaal zouden opmaken met een niveau zoals de rijksrechercheurs ons terug zou sturen naar de schoolbanken. De Rijksrecherche is een speelbal van het OM net als een VIK de speelbal is van de korpsleiding. Dat politieagenten bang zouden zijn om te schieten omdat ze dan niet meer bevorderd zouden worden is niet alleen wat ik voor het eerst hoor maar daarbij ook nog eens het meest stupide wat ik hier over hoor. De ene agent, verreweg de meesten schieten hun hele leven niet, een zeer klein aantal wel. Zelf heb ik 3 keer terecht moeten schieten, keurig onderzocht en nooit problemen over gehad. De politieagenten zijn er op getraind alleen in het uiterste geval en bij noodweer te schieten alleen worden deze zaken regelmatig wisselend toegepast omdat iedere agent, het blijven mensen daarin een andere beleving heeft. Uit eigen ruime ervaring weet ik dat het overgrote deel van de politiemensen het gebruik van het vuurwapen zo lang mogelijk uitstellen…soms weleens te lang. De commissie P in België is een direct gevolg van ‘de puinhoop’ bij de politiediensten in België destijds weer pijnlijk duidelijk geworden omtrent o.m. ‘de Bende van Nijvel’. De commissie P rapporteert, geeft niemand gelijk of ongelijk maar doet bij de betrokken (politiedienst) aanbevelingen net als hier b.v. de ombudsman al ruimschoots voor de commissie P opgericht, de OIO etc. Een dienst kan de aanbeveling overnemen of naast zich neer leggen.

 3. Hendrik says:

  Ik ben er wel een beetje bang voor dat we een soort politiestaat krijgen zie hier:https://www.nu.nl/binnenland/5005304/politie-wordt-effectiever-als-minister-macht-inlevert.html

 4. juzo says:

  De sterk wisselende rol en samenstelling van de Rijksrecherche is mij ook nooit helemaal duidelijk geworden. Gedurende vele tientallen jaren (van de vorige eeuw) heerste de algemene (interne) opvatting, dat wanneer een agent geschoten had, hij “nooit meer” in aanmerking kwam voor bevordering. Daarom schoten de agenten niet. Of wel zo weinig mogelijk. Alleen in het uiterste geval en alleen in apert duidelijk geval van noodweer-exces. De laatste jaren echter, is de samenstelling van teams van de Rijksrecherche, en hun werkwijze zó sterk wisselend en onvoorspelbaar geworden, wellicht “gestuurd” door krachten en machten buiten het Korps, dat er geen peil te trekken valt op optreden doen en laten van dit speciale onderdeel. Het zou beter zijn een controlerende instantie “Comité P” op te richten en in te stellen naar Belgisch voorbeeld. Daarin hebben burgers, deskundigen, politici justitie en politie zitting. Burgers kunnen daar makkelijk heen met klacht. Ze worden bijzonder vaak en opvallend snel in het gelijk gesteld.

Leave a Reply