Skip to content
 

Alleen voor de waarheid?

Door Waarheidsvinder

Afgelopen zondag hoorde een van uw redacteuren tijdens een symposium over gerechtelijke dwalingen een officier van justitie opmerken dat alle officieren van justitie altijd voor de waarheid gaan en niet voor een veroordeling. Uit eigen wetenschap kunnen wij stellen dat dit een mooie theorie is, maar dat de praktijk helaas anders uitwijst. Veel officieren van justitie nemen alleen die mensen serieus die hetzelfde standpunt innemen als zij zelf. Hetzelfde gebeurt bij ingehuurde deskundigen.

Dit blijkt opnieuw uit onderstaand persbericht waarin wordt medegedeeld dat de onderzoekers van Independent Forensic Services een klacht hebben ingediend tegen officier van justitie mr. B. van de Ven.

IFS DIENT KLACHT IN TEGEN ZAAKSOFFICIER IN EVERINK ZAAK

Forensisch onderzoeksbureau onterecht beschuldigd van partijdigheid

Independent Forensic Services (IFS) heeft een klacht ingediend bij de hoofdofficier van justitie van het parket Midden Nederland. Dit nadat de zaaksofficier mr. B.E.M. van de Ven in de zaak Koen Everink IFS afgelopen week voor de tweede maal onterecht van ‘partijdigheid’ beschuldigde. Het in een kwaad daglicht stellen van het onafhankelijke forensisch onderzoeksbureau heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat IFS in de zaak Everink op een ander scenario stuitte dan het Openbaar Ministerie aanhangt. Het OM houdt alleen de verdachte verantwoordelijk voor de moord. IFS is door zijn advocaat voor contra expertise ingeschakeld en heeft vastgesteld dat zeer waarschijnlijk meerdere daders bij het misdrijf betrokken zijn. De komende tijd doet IFS daar meer onderzoek naar voor de verdediging.

Omdat de zienswijzen van OM en verdachte sterk uiteenlopen is het van belang beide scenario’s grondig aan de feiten te toetsen, wil de rechtbank straks tot een evenwichtig oordeel kunnen komen. In dit geval zou het OM, een partij die eveneens aan waarheidsvinding dient te hechten, juist moeten openstaan voor kwalitatief hoogwaardig contra onderzoek zoals IFS dat uitvoert. De rechters in Nederland zijn goed in staat om zich in een eventuele ‘battle of experts’ een eigen mening te vormen.

De beschuldiging mist bovendien grond, omdat IFS zeer regelmatig door politie en OM zelf wordt ingeschakeld voor forensisch onderzoek in ernstige misdrijven. Zo heeft IFS recent in opdracht van justitie baanbrekend DNA-onderzoek verricht in de zaak Caroline van Toledo, een uiterst gewelddadige moordzaak die sinds 2005 onopgelost is gebleven.

In de zaak Everink blijkt uit onderzoek door IFS dat hoogstwaarschijnlijk meerdere daders bij de moord betrokken waren. Dat blijkt onder meer uit letsel bij het slachtoffer, het feit dat drie of meer messen als moordwapen zijn gebruikt, en uit het gegeven dat een handdoek naast het slachtoffer is aangetroffen die kan zijn gebruikt om te smoren. Verder is onbekend DNA aangetroffen op plekken waar daders dat kunnen hebben achtergelaten.

De rechtbank staat het de verdediging toe dat IFS met 3d-reconstructies en een powerpoint- presentatie meer duidelijkheid gaat verschaffen over de toedracht in deze moordzaak. IFS hoopt dat onderzoek de komende tijd zonder onheuse inmenging door het OM te kunnen uitvoeren.

Wij spreken geen oordeel uit over de bevindingen van IFS. Maar Richard en Selma Eikelenboom domweg als partijdig bestempelen omdat ze een ander standpunt innemen past niet bij een onpartijdig Openbaar Ministerie dat op zoek is naar de waarheid.

De klacht tegen de betreffende officier van justitie lijkt ons daarom terecht.

2 Comments

  1. Wim says:

    Adhesie. Mooi beschreven en heel erg waar. Het OM is zelf partijdig. Laten we dat goed voor ogen houden.

  2. Beunssum says:

    Geachte ,
    Zeer zeker doen politie en OM niet aan waarheidsvinding.
    In mijn geval is dit zelfs bevestigd door dr. Horselberg uit Maastricht . 100% vrijspraak net schadevergoeding. Na de vrijspraak heb ik een smaad/ laster aangifte willen doen. Dat werd afgewezen door een officier van het OM. Nadien heb ik advocaat ingeschakeld om verhaal te halen. Mij werd medegedeeld dat het OM geen smaad en laster klachten vervolgen. Da sta je dan in een rechtssysteem ! Als ik Rutten citeer!

Leave a Reply