Skip to content
 

Onafhankelijk onderzoek ?

Door Waarheidsvinder

Als politie en justitie het over een “onafhankelijk onderzoek” hebben dan kun je bijna de klok er op gelijk zetten dat er een loopje met de waarheid genomen zal worden. Het maakt niet uit wie dat onderzoek doet, of het het nu de Rijksrecherche is, een Cold Case team of een andere politie-eenheid, de uitslag van een dergelijk onderzoek valt meestal van te voren te voorspellen. Mocht er per ongeluk wel sprake zijn van een onafhankelijk onderzoek, en valt de opdrachtgever de uitslag van het onderzoek tegen, dan bestaat er nog de mogelijkheid om de waarheid onder tafel te houden. De opdrachtgever verklaart het betreffende rapport als “strikt vertrouwelijk”. Dan komt niemand de inhoud te weten en ontstaat er geen schade voor hem. Wij kennen dit uit ons eigen verleden. Nadat Harrie en ik begin 2005 onder valse voorwendsels uit het Cold Case Team van Groningen waren gezet liet Oscar Dros, de korpschef van Groningen, twee collega’s onderzoek doen naar het functioneren van het Groningse Cold Case Team. Hij deed dat waarschijnlijk in de hoop dat de onderzoekers ons flink de maat zouden nemen. Dat gebeurde echter niet. Natuurlijk zijn ook wij niet zonder zonde, maar de kritiek van de onderzoekers richtte zich voornamelijk op de korpsleiding van Groningen en de leiding van de rechercheafdeling waar wij werkten. Dat was onverwacht en natuurlijk niet de bedoeling.

Onmiddellijk greep Oscar Dros in, hij verklaarde het rapport als strikt vertrouwelijk en dreigde met hel en verdoemenis wanneer iemand de inhoud van het rapport naar buiten zou brengen. Hij “adviseerde” de Ondernemingsraad van de politie Groningen om geen kennis te nemen van de inhoud omdat men dan publiekelijk over de inhoud zou moeten spreken en dat zou slecht zijn voor de naam van het korps. De leden van de Ondernemingsraad begrepen de hint en zij weigerden daarop het rapport in ontvangst te nemen. Beter voor het korps, maar natuurlijk ook beter voor hun eigen carrière.

Gisterenavond bleek tijdens een uitzending van het programma Nieuwsuur dat ook wetenschappelijke onderzoeken lang niet altijd ongeschonden uit de strijd komen. Onderzoeksjournalist Bas Haan heeft ontdekt dat het Ministerie van Justitie grote invloed heeft gehad op onderzoeksrapporten van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. De uitzending van Nieuwsuur maakte duidelijk dat de zogenaamde onafhankelijk van het WODC eigenlijk niet bestaat. Regelmatig is er sprake van beïnvloeding van de onderzoeksresultaten door de top van het ministerie. Belangrijke onderzoeksrapporten blijken zelfs gedeeltelijk te zijn herschreven. Die herschreven rapporten werden vervolgens door de verantwoordelijk VVD minister aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer als onderbouwing van de juistheid van zijn beleid.

Er was echter een onderzoekster bij het WODC die hier niet mee kon leven. Zij nam het begrip onafhankelijkheid wel serieus en diende in 2014 een klacht in bij de top van het ministerie. Zij trad dus op als klokkenluidster. Uiteraard werd er met haar klacht niets gedaan. De Tweede Kamer kreeg niets te horen over de beïnvloeding van het WODC door de top van het ministerie en tot op heden is er zelfs geen formeel onderzoek naar de gang van zaken gestart hoewel dat wel verplicht is. Onderwijl zit de Tweede Kamer met een gemanipuleerd rapport van het WODC over de aanpak van de coffeeshops in Nederland en heeft op basis daarvan het beleid niet ter discussie gesteld.

De reactie van Ferdinand Grapperhaus, onze nieuwe minister van Justitie in de uitzending van Nieuwsuur was voorspelbaar. Hij blijkt uit het goede bestuurlijke hout te zijn gesneden want in de uitzending zei hij onder meer: “Dit had niet zo mogen gebeuren. Beleid moet losstaan van wetenschappelijk onderzoek.”  Ter ” geruststelling”  van de kijker deelde hij vervolgens nog mee dat de kwestie al in de zomer van 2016 was besproken en dat het protocol inmiddels was aangescherpt. Over maatregelen tegen de betrokken ambtenaren sprak hij niet en ook niet over wat er nu met de ondeugdelijke rapportages van het WODC gaat gebeuren.

Maar hoe het ook zij; rapporten van het WODC kunnen wat ons betreft in het vervolg rechtstreeks de prullenbak in. Dat bespaart de belastingbetaler veel geld en ergernis. Nog goedkoper is het om helemaal geen onderzoek meer te laten doen. Indien de politici niet op de hoogte gesteld willen worden van bepaalde onderzoeksresultaten, is dit de beste oplossing.  Voor de waarheidsvinding is dat vanzelfsprekend de slechtste oplossing. De keuze is aan de Tweede Kamer.

3 Comments

  1. Wim says:

    Zeker, die klokkenluidster is een Fremdkorper, dat zo snel mogelijk afgestoten moet worden en zal moeten boeten voor haar daden. Om een voorbeeld te stellen en om wraak te nemen, haat handen en voeten te geven en de gelederen gesloten te houden. Zo zal het bij het Ministerie gevoeld worden naar mijn mening. Ik vrees het ergste voor de klokkenluider en hoop dat een aantal mensen van goede wil om haar heen gaan staan.

  2. Alex says:

    Door eigen ondervinding met het VIK Amsterdam door schade en schande wijs geworden: 1e klas smeerlapperij. Niet waarheidsvinding maar naaipraktijken om de persoon die kapot gemaakt moet worden met roddel en achterklap en een leugenachtig dossier met de gewenste uitkomst. Zelfs als je het tegendeel kunt bewijzen word je willens en wetens kapotgemaakt.

  3. Insider says:

    Helemaal mee eens. Dat men het woord onafhankelijk vermeldt voor een onderzoek bij de politie is totaal overbodig. Ieder onderzoek MOET standaard namelijk onafhankelijk zijn. Zo zijn tevens VIK en Rijksrecherche onderzoeken totaal niet onafhankelijk. Vooral VIK’s hebben hier nog al een handje van maar wie let ze. Ze vallen rechtstreeks onder de korpsleiding en zijn aan geen ander verantwoording schuldig. Vaak is hen de uitkomst van het nog te plegen onderzoek al ingefluisterd door de korpsleiding en is het aan hen om een zodanig dossier ‘in elkaar te flansen’ waar de korpsleiding mee uit de voeten kan. VIK-ers hebben ook geen ruggengraat want de hen tevoren al gegeven uitkomst zal door heen zeker niet weersproken worden, sterker nog ze stellen vaak met giswerk en vooral roddel & achterklap een zodanig dossier op dat dit precies overeenkomt met de al gegeven einduitslag van de korpsleiding. Dat daarbij door hen regelmatig gelogen en bedrogen wordt behoeft geen nadere uitleg en wat hebben de VIK-ers te vrezen ?…. helemaal niets… ze hebben immers carte blanche. Waarheidsvinding is voor VIK-ers een vreemd woord. Ook zij worden gestuurd en hun dossier worden eventueel geredigeerd waar zij trouwens geen moeite mee hebben, worden er door hen ( lees de korpsleiding) Ook daar is dus dringende sturing en correctie. Nu is er bij de WODC en klokkenluidster opgestaan, dat zie ik een VIK-er niet doen want die zijn zorgvuldig geselecteerd op het feit dat ze niets anders willen als ‘de baas pleasen’, geen moraal en juist wel carrièreplannen hebben. Blijft dat ik het ergste vrees voor de klokkenluidster bij het WODC, dat gaat zeker prio 1 worden in het onderzoek van de minister.

Leave a Reply