Skip to content
 

Sharleyne blijkt te zijn gewurgd

Door Waarheidsvinder

Op 8 juni 2015 ‘s omstreeks 01.20 uur ‘s nachts overleed de 8 jarige Sharleyne Remouchamps uit Hoogeveen. Haar lichaam werd door buren onderaan een hoge flat op straat gevonden nadat zij kort daarvoor een harde klap hadden gehoord. Door dezelfde buren werd op de 10e galerij van de flat, voor hun woning, de moeder van het meisje gezien. De vrouw keek even naar beneden en liep toen weg. In plaats van zich direct om haar dochtertje te bekommeren ging zij een woning op de 2e verdieping van de flat binnen om kort daarna naar buiten te komen en naar haar auto te lopen. De moeder werd kort daarop door de inmiddels gewaarschuwde politie aangehouden, ze was dronken. Maar tijdens de verhoren weigerde zij een verklaring af te leggen over hetgeen er zou zijn gebeurd.

Na enkele dagen werd zij weer vrijgelaten omdat er volgens de politie geen bewijs zou zijn gevonden dat de moeder verantwoordelijk was voor de dood van Sharleyne. De politie hield de mogelijkheid open dat het meisje per ongeluk van de flat was gevallen of dat zij zelfmoord had gepleegd.

Hoewel er tijdens de sectie door de patholoog sporen van verwurging bij het meisje werden gevonden hield hij het er toch op dat het meisje waarschijnlijk door de val was overleden. In het proces-verbaal bleek niets vermeld te staan over de aangetroffen wurgsporen en de zaak werd na enkele maanden door het openbaar ministerie in Groningen officieel geseponeerd. Er was volgens de verantwoordelijk officier van justitie geen bewijs gevonden dat Sharleyne was vermoord.

De vader van Sharleyne nam geen genoegen met de gang van zaken en nam een advocaat in de arm. Nadat wij het dossier op verzoek van de vader van Sharleyne hadden bestudeerd konden wij niet tot een andere conclusie komen dan dat Sharleyne wel degelijk om het leven was gebracht en dat zij al dood was toen zij van de flat naar beneden werd gegooid. Naar onze mening was Sharleyne eerst gewurgd en daarna van de flat gegooid en dat standpunt hebben wij ook naar de media verkondigd.

De reactie van persofficier van justitie Pieter van Rest was zoals de reactie van justitie meestal is. Men moest ons niet serieus nemen. Een domme opmerking zoals nu is gebleken.

Vandaag is in de media bekend gemaakt dat uit nieuw forensisch onderzoek in België is gebleken dat Sharleyne inderdaad door verwurging om het leven is gebracht. Kennelijk heeft men daar meer kennis van zaken dan in Nederland.

Het lijkt er dus op dat, ondanks de tegenwerking van politie en justitie, de waarheid toch boven tafel gaat komen en daar gaat het uiteindelijk om. De vader van Sharleyne heeft daar recht op.

4 Comments

 1. admin says:

  Dank voor de mooie woorden zeker vooral omdat ze van een oud politieman komen.

 2. Shiman says:

  Als oud taktisch-rechercheur nog altijd geïnteresseerd in zaken waar ik in mijn veertigjarige loopbaan bij betrokken ben geweest volg ik met bovenmatige interesse zaken welke door oud collega Dick Gosewehr en zijn maat Harrie Timmerman worden becommentariëerd en onderzocht. Zo ook de Hoogeveense zaak betreffende de tragische dood van het jonge meisje Sharleyne. Al of niet levend of dood van een flat gegooid.Conclusie een zwak optredend OM en een stunterlig rechercheteam. Mijn conclusie is gebaseerd op mediainformatie en uit ervaring weet ik dat je zonder dossierkennis geen goed oordeel kunt vormen. Wat mij verwonderd is dat er veel tegenspraak voorkomt. Al of niet gewurgd.Al of niet van de flat gegooid.Al of niet overleden voor of na de val van de flat.Voldoende gronden voor een diepgaand onderzoek die om wat voor reden niet of onvoldoende heeft plaats gevonden en al snel tot einde onderzoek leidde. Wie kwam tot deze beslissing en op grond waarvan ? Na wat ik tot op heden beluister in deze zaak zou ik mij als betrokken politieambtenaar doodschamen. Wat een gestuntel ! Nu maar hopen dat de waarheid toch nog aan het licht komt en daar zijn Dick en Harrie de juiste personen voor ookal is dat tot ergenis van de het OM.

 3. admin says:

  Niemand zal hier hinder van ondervinden en daardoor blijven dit soort zaken gewoon doorgaan. Het imago van politie en justitie moet nu eenmaal blijven beschermd. Men zal zich wel verschuilen achter nieuwe gegevens en een nieuwe getuige. De waarheid speelt geen rol.

 4. AP says:

  En wie gaat er nu eens hangen? De OvJ, de rechercheur, de……? Laat dit nu een een boodschap zijn! Natuurlijk gaat er veel goed (een cliché), maar blindheid en kennelijke arrogantie….ja, was het een kind van een BN, dan……(of niet?!!).

Leave a Reply