Skip to content
 

Open brief aan Pieter van Rest

Door Waarheidsvinder,

Al jaren beweren wij ook op deze site dat het imago van politie en justitie vaak veel belangrijker is dan de waarheid. Ook in de zaak van de 8 jarige Sharleyne Remouchamps deden wij dezelfde ervaring op. Men seponeerde liever een zaak dan dat men moest toegeven dat er tijdens het onderzoek grote fouten waren gemaakt. Met name de rol van persofficier van justitie Pieter van Rest in deze zaak vinden wij zeer bedenkelijk. Op grond daarvan heeft één van uw redacteuren besloten een open brief aan deze officier van justitie te schrijven.

Open brief

Geachte heer Van Rest,

Toen ik in 1969 als 18 jarige jongen bij de politie begon dacht ik dat het bij politie en justitie altijd om de waarheid ging. In de loop der jaren is mij steeds duidelijker geworden dat dit wel een heel naïeve gedachte van mij was. Steeds vaker ontdekte ik dat het imago van politie en justitie veel belangrijker is dan de waarheid. Uw uitlatingen in de zaak van Sharleyne Remouchamps bevestigen dit opnieuw.

In plaats van excuses aan te bieden aan de vader van Sharleyne en serieus te kijken naar de gerechtvaardigde kritiek op het werk van de politie in deze zaak en de beslissing van het openbaar ministerie om de zaak te seponeren, vindt u het belangrijker denigrerende opmerkingen te maken over het werk van Harrie Timmerman en mij. Inmiddels is duidelijk geworden dat onze bevindingen wel serieus hadden moeten worden genomen. In onze analyse hebben wij al gewezen op de wurgsporen in de hals van het slachtoffer (op basis van het sectierapport), maar uw instantie doet nu voorkomen of dit een nieuw gegeven is. Kortom: opnieuw wordt met de waarheid gesjoemeld.

U doet door uw houding en uitlatingen onrecht aan de nabestaanden van Sharleyne en u bevestigt daarmee het beeld dat waarheidsvinding kennelijk alleen iets is voor idealisten en niet voor officieren van justitie.

Vledder, 8 januari 2018

Dick Gosewehr

 

4 Comments

 1. admin says:

  Dank voor de goede wensen en de vriendelijke woorden

 2. juzo says:

  Volledig juist en terecht geschreven.
  Toen ik in 1970 als dagbladjournalist en politie- en rechtbankverslaggever begon op diverse plaatsen in den lande (ook Oost-Groningen) had ik nooit kunnen bevroeden hoe er gesold en geknoeid werd, en zou worden, mijn hele “dienstleven” lang, met de waarheid, de waarheidsvinding en de afhandeling van politie en justitie van misdrijven en overtredingen. Alleen door ter plaatse aanwezig te zijn, op pd of incident, zo lang en zoveel mogelijk vóór de aanwezigheid van politie, brandweer, Open Baar Ministerie, lijkschouwer en alle andere mogelijke soorten van diensten en toegesnelde aanwezigen, lukte het voor mij, de werkelijke waarheid en niets dan de waarheid vast te stellen en daarna te rapporteren. In de rechtszaal rezen mij de haren te berge bij het aanhoren en aanschouwen hoe er met de waarheid van betreffende zaken geknoeid en gesold werd. Het deed mij het vertrouwen in politie en justitie gedurende al die jaren meteen en volledig voor altijd verliezen. Bij eigen onderzoek dat ik in veel van die gevallen zelf instelde, vielen mij keer op keer de schoenen uit van wanstaltige knoeierijen die door politie en justitie in die zaken waren gepleegd. De laatste weken hebben wij als burgers-lezers dankzij het unieke en zeer prijzenswaardige werk van Waarheidsvinder kunnen constateren, dat het met het bedrog en de oplichting door politie en justitie in ons land nog snel veel erger wordt en is geworden. Daarvan spreekt ook de hele site van Waarheidsvinder. Het is te hopen dat er door Waarheidsvinder en aangesloten rechtskundige verdedigers snel, zo lang en hard mogelijk, tegen oplichting en bedrog door overheidsdiensten en dienaren blijvend kan worden opgetreden. Wie moet het doen als Waarheidsvinders er niet meer zijn? Dan ben je als burger aan de wolven en aan de honden overgeleverd. Het gebeurt nergens zo slecht, in de omringende landen, als hier. Het beste advies aan de burgers is dan ook: niets doen nooit opvallen en doodstil blijven zitten. Hopen dat niet de verkeerde gegevens aan de verkeerde personen worden gekoppeld. Dan ben je de klos en dat ben je zó ook al, in politie- en rechtskundig Nederland.

  Met de beste wensen voor het nieuwe jaar.

  Jules Zollner.

 3. Peter says:

  En zo is het! Ik heb al jaren moeten ondervinden dat waarheidsvinding in vele zaken er niet toe doet. En dat verbalisanten een aangifte opnemen waarbij cruciale zaken niet worden opgenomen. Kritiek is een teer punt bij vele opsporingsambtenaren.

Leave a Reply