Skip to content
 

Hadden we toch gelijk?

Door Waarheidsvinder

Een van uw redacteuren heeft recent een open brief gestuurd aan persofficier van justitie Pieter van Rest in verband met zijn uitlatingen inzake het onderzoek naar het overlijden van de 8 jarige Sharleyne Remouchamps uit Hoogeveen. Uitlatingen die volgens ons onnodig denigrerend waren en ook onjuist.

Vanmiddag diende bij de rechtbank in Assen een pro-formazitting over de zaak. Tijdens deze zitting deed officier van justitie Debby Homans, die samen met haar collega Oebele Brouwer de zaak voor bracht, onder meer de twee volgende uitspraken ten aanzien van de gang van zaken:  ” Zonder de vasthoudendheid van de vader en diens vriendin Joyce, was deze zaak er niet geweest.” Zo simpel is het, zei de officier van justitie.

Een mening die wij delen, maar het werpt ook een bijzonder licht op deze zaak. Betekent dit dat in het vervolg iedere nabestaande zelf een schaduwonderzoek moet gaan doen om te kijken of politie en justitie hun werk wel goed hebben gedaan? Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Daarnaast constateerde de officier van justitie op de zitting dat er hiaten zaten in het eerdere politieonderzoek. Er is een nieuw onderzoek opgestart, door andere rechercheurs dan degenen die eerst bij de zaak waren betrokken. Ook deze mening over de kwaliteit van het onderzoek delen wij. Helaas werden wij weggehoond toen wij destijds onze kritiek uitten. Maar ja beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Daarom onze complimenten aan deze officier van justitie. Het erkennen van fouten is volgens ons een teken van kracht en niet van zwakte. Misschien voor een volgende keer een idee voor zijn collega persofficier Van Rest.

Toch riep de rechtszaak ook weer nieuwe vragen op. In het nieuwe onderzoek is een getuige gehoord die belastend heeft verklaard voor de moeder. De advocaat van de moeder noemt hem onbetrouwbaar omdat hij pas na twee jaar een verklaring zou hebben afgelegd.

De vraag is echter of het wel om een nieuwe getuige gaat, want de man heeft kennelijk verklaard dat hij twee jaar geleden al is gehoord door twee politiemensen in burger. Uit het feit dat het OM die verklaring niet in het dossier heeft gevonden en niet heeft kunnen uitvinden wie die politiemensen waren, rijst het vermoeden dat die verklaring destijds terzijde is gelegd omdat deze niet paste bij het toen gebruikte scenario van een val of zelfmoord.

Een dergelijke gang van zaken herkennen wij uit andere onderzoeken. Niet passende getuigen worden gemakshalve “vergeten” en niet in het dossier opgenomen. En dat heeft niets met waarheidsvinding te maken.

3 Comments

 1. AP says:

  Tijd om een recht van second opinion in te voeren binnen politie/justitie in te voeren…..
  Een onafhankelijk bureau van deskundigen…heren, wil jullie uitnodigen….

 2. juzo says:

  Jullie inspanningen en keurige brief zijn met succes bekroond.
  Dat is erg plezierig om te kunnen constateren.
  Het zet jullie aan om onvoorwaardelijk door te gaan.
  Gelukwens, en veel succes.

 3. Frans says:

  Mij viel de uitspraak over de vasthoudendheid van vader ook op. Het eerste wat ik dacht was dat het om je kapot te schamen is. Te gek voor woorden dat je als ouder zo ver moet gaan om je kind recht te doen terwijl alles er op wijst dat het fout zit.

Leave a Reply