Skip to content
 

Toch niet onfeilbaar?

Door Waarheidsvinder

Opnieuw is er bij de politie Den Haag sprake van een lek. Een rechercheur wordt er van verdacht anderhalf jaar lang vertrouwelijke informatie te hebben verstrekt aan criminelen. Opvallend is dat het hier al om het vierde lek bij de Haagse politie binnen een jaar gaat. Is er soms iets mis bij die eenheid? Volgens Paul van Musscher de chef van die eenheid is dat niet het geval. Aan de NOS liet hij weten “dat er in een organisatie met 65.000 medewerkers helaas soms mensen zijn die zich niet aan de afspraken houden.” Musscher heeft het hier over alle politiemedewerkers in Nederland en de vraag ging alleen over de eenheid Den Haag en die heeft volgens onze informatie een sterkte van ongeveer 4000 medewerkers. Maar los daarvan begrijpen wij best dat ondanks alle goede wil er toch regelmatig verkeerde mensen door de selectie van de politie glippen en dat die mensen in de fout gaan. De politie streeft er immers naar een doorsnede van de maatschappij te zijn en in die maatschappij deugt ook niet iedereen.

Op zich lijkt de opmerking van Musscher wel hout te snijden maar dat is slechts schijn en schijn bedriegt. Het argument dat er binnen een groot korps een aantal mensen is die niet deugen, gebruikt de politieleiding alleen als er sprake is van een politieman of politievrouw die bewijsbaar in de fout is gegaan. In dit soort gevallen geeft men dus toe dat politiemensen niet altijd onfeilbaar zijn.

Wij doen al meer dan 12 jaar onderzoek naar gerechtelijke dwalingen en andere zaken waarbij de politie duidelijk steken heeft laten vallen. Wij krijgen bij onze onderzoeken met enige regelmaat te maken met proces-verbaal waarin een loopje met de waarheid is genomen en met slachtoffers die de inhoud van bepaalde processen-verbaal bestrijden. Als wij dat soort zaken aankaarten is het standaard antwoord dat politiemensen hun processen-verbaal op ambtseed of ambtsbelofte maken en dat zij daarom altijd de waarheid schrijven en of spreken. Een serieus onderzoek naar de juistheid van de processen-verbaal vindt nooit plaats en schuldigen worden niet bestraft. Kijkende naar de in Nederland bekend geworden gerechtelijke dwalingen kunnen we alleen maar constateren dat er nooit iemand daadwerkelijk verantwoordelijk voor is gesteld.

Onze vraag aan de heer Musscher en zijn collega’s is daarom: Waarom vindt u het in het geval van lekkende politiemensen wel begrijpelijk dat er af en toe een politieambtenaar in de fout gaat en waarom neemt u in de andere gevallen voetstoots aan dat politiemensen altijd de waarheid spreken en schrijven?

5 Comments

 1. Karin Pril says:

  Herkenbaar. Pv ligt nog onder de rechter.Kan er nu nog niets over zeggen

 2. admin says:

  Over dat laatste zijn we het zeker eens, de burger is het slachtoffer.

 3. Frans says:

  @Admin met een draai aan de waarheid geven bedoel ik hetzelfde als U dus opzettelijk. Er zijn ook pv’s die per ongeluk fout gaan. Ik weet niet welke ik erger vind want in beide gevallen worden er mensen benadeeld.

 4. admin says:

  Dat zegt de leiding van de politie ook altijd, het ging per ongeluk. Liegen in je proces-verbaal is geen ongeluk dat is opzet, zeggen dat iemand heeft bekend terwijl hij dat niet heeft gedaan is geen ongeluk dat is opzet, ontlastende verklaringen uit een dossier houden doe je niet per ongeluk, verklaringen van getuigen verdraaien doe je niet per ongeluk. De politie wil een doorsnede van de maatschappij zijn en dat is gelukt. De meeste burger zijn goedwillend maar een bepaald percentage deugt niet. Dat is bij de politie niet anders, ook daar is er een gedeelte dat niet deugt. Zolang teveel mensen daar de ogen voor sluiten zal er niet snel iets veranderen.

 5. Frans says:

  Er bestaat een verschil om tegen betaling de fout in te gaan of door onkunde, tunnelvisie of verkeerde conclusies een fout proces-verbaal op te maken. Het eerste is opzet en het laatste is slecht politiewerk zonder opzet. Ik denk dat de politieleiding slecht politiewerk accepteert. Men wil wel een kwaliteitsslag gaan maken,zeker in opsporing, maar het gaat erg traag. Ik ben er van overtuigd dat er in pv’s ook bewust een draai aan de waarheid wordt gegeven. Wat dat betreft stelt de leiding zich waarschijnlijk op als struisvogels. Helaas…

Leave a Reply