Skip to content
 

Procedurefout

Door Waarheidsvinder

Op de site van AT 5 kwamen wij het volgende bericht tegen.

Coert Kooiman is eigenaar van een woning in de Amsterdamse wijk Slotervaart. Via een bemiddelingsbureau zocht en vond hij een huurder voor deze woningen. Al snel bleek dat er kennelijk iets met deze huurder aan de hand was, want de man werd gezien terwijl hij met allerlei zaken liep te slepen die een gemiddelde huurder niet in zijn woning heeft. De woningeigenaar vermoedde daarom dat er mogelijk een wietplantage in de woning werd ingericht. Zoals een goed burger betaamt nam hij contact op met de politie en vertelde over zijn verdenkingen. De politie nam zijn melding kennelijk serieus want vorige week deed de politie een inval in de betreffende woning en daar troffen zij inderdaad een hennepplantage aan.

Je zou verwachten dat Kooiman daarop een bedankje van de politie heeft gekregen. Niets is echter minder waar. In plaats van een bedankje kreeg hij een oproep aan het bureau te verschijnen om daar als verdachte te worden verhoord. Hem werd daarbij verteld dat men dan ook zijn vingerafdrukken zou afnemen.

Coert Kooiman geloofde zijn oren niet en dacht dat hij in de maling werd genomen. Dat bleek echter niet het geval, hij zou werkelijk als verdachte worden behandeld. Natuurlijk is hij daar woest over, want als hij als verdachte wordt beschouwd dan loopt hij ook nog het risico dat de burgemeester de betreffende woning voor enige tijd zal afsluiten. Naast een aantasting van zijn goede naam betekent dat ook nog een behoorlijke schadepost.

Een politiewoordvoerder vindt de hele gang van zaken kennelijk normaal. Volgens hem gaat het hier om “een standaardprocedure”. Daar voegt hij nog aan toe dat de gang van zaken ook een voordeel voor de verhuurder heeft, want een verdachte heeft immers meer rechten dan een getuige omdat hij zich onder meer door een advocaat kan laten bijstaan.

Zoveel domheid in één zin stoppen is een hele kunst, daar moet je lang voor hebben geleerd. Het is fijn voor de politie Amsterdam dat ze procedures hebben bij het werk, maar de burger heeft daar natuurlijk niets mee te maken. De burger heeft met het wetboek van Strafvordering te maken en in artikel 27 lid 1 van dat wetboek staat: “ Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit.”

Die feiten en omstandigheden zijn hier niet aanwezig. We hebben hier te maken met een burger die melding maakt van een vermoedelijk door anderen gepleegd strafbaar feit. Het is te zot voor woorden dat hij daardoor als verdachte wordt behandeld. Misschien dat de politie Amsterdam eens naar zijn procedures kan kijken en de volgende keer het woord laten voeren door iemand die eerst nadenkt voor dat hij wat zegt. Op deze wijze jaag je als politie de goedwillende burger onnodig tegen je in het harnas.

 

PS. Wie betaalt trouwens de advocaat in dit soort gevallen. Mag de melder dat ook nog doen als dank voor zijn medewerking?

2 Comments

  1. Frans says:

    Bij een uitnodiging om aan een bureau te komen om als verdachte te worden gehoord is de rekening voor de verdachte zelf…..Bij een aanhouding krijgt de verdachte een advocaat toegewezen en die is gratis. Dus eigenlijk heeft de melder, als je het sarcastisch bekijkt, de “pech” dat hij niet is aangehouden. Afgaande op het krantenartikel snap ik niet dat hij verdachte is tenzij er feiten of omstandigheden zijn die niet bij AT5 bekend zijn maar wel bij de politie.
    De vingerafdrukken worden afgenomen ter identificatie en niet voor een sporenonderzoek. Meneer Kooiman mag voor de zgn Progris zuil gaan staan en moet een hele procedure ondergaan waarbij vingerafdrukken en een foto worden genomen. Voor de gemiddelde Nederlander is dat een ingrijpend gebeuren en geeft het een gevoel dat je als een crimineel wordt behandeld. Dat is de reden waarom het vaak vooraf al wordt verteld.

  2. Hendrik says:

    Is niet de eerste keer dat iemand melding maakt van een verdachte situatie om dan als verdachte verhoord te worden, bijzonder frustrerend voor de persoon deze zal zich wel twee keer bedenken om ooit weer iets verdachts te melden.

Leave a Reply