Skip to content
 

Admilson R. wordt gehoord door Hof Arnhem

Door Waarheidsvinder

Op zondag 7 maart 2010 omstreeks 11.50 uur ontplofte er in Camp Coyote in Deh Rawod (Afghanistan) een scherfhandgranaat in een Bushmaster. Dat is een gepantserd wielvoertuig dat het Nederlandse leger in Afghanistan gebruikt voor het vervoer van personeel. De Bushmaster raakte daardoor aan de binnenzijde zeer zwaar beschadigd. Tijdens de ontploffing waren de 27 jarige soldaat Erik Groenendijk en de 25 jarige korporaal Admilson R. Groenendijk in de bushmaster aanwezig en Erik hield aan de ontploffing blijvend letsel aan de rug over. We schreven al eerder uitgebreid over deze zaak.

Beide mannen werden aanvankelijk door de Koninklijke Marechaussee (KM) als verdachte aangemerkt, maar uiteindelijk werd de zaak wegens gebrek aan bewijs tegen beiden geseponeerd. Groenendijk nam daar geen genoegen mee, hij beschuldigde Admilson van het veroorzaken van de ontploffing. Op verzoek van zijn raadsman Sébas Diekstra hebben wij het dossier van de zaak bestudeerd en wij konden tot geen andere conclusie komen dan dat Admilson inderdaad verantwoordelijk was voor het laten ontploffen van de handgranaat. Wij hebben onze bevindingen vastgelegd in een schriftelijke rapportage.

De zaak is daarop opnieuw door de K.M. onderzocht en men kwam opnieuw tot de conclusie dat er geen bewijs was voor de schuld van Admilson, hoewel deze zelf een keer tegen zijn broer heeft toegegeven dat hij de handgranaat had laten ontploffen. Deze conclusie van de KM werd klakkeloos overgenomen door de verantwoordelijke officier van justitie. De zaak bleef derhalve geseponeerd.

Het door een deskundige van de KM geschreven rapport was echter dermate slecht dat advocaat Diekstra alsnog een artikel 12 procedure startte tegen de beslissing van de officier van justitie. Op 12 januari 2018 diende de zaak bij het Militair Hof in Arnhem. Vandaag werd bekend dat het Hof heeft besloten dat Admilson alsnog door hen in april zal worden gehoord.

Dat betekent natuurlijk niet dat al vaststaat dat Groenendijk in het gelijk zal worden gesteld. Het betekent wel dat het Hof in Arnhem onze analyse wel serieus neemt en de zaak nauwkeurig onderzoekt. En dat is iets wat je in een rechtsstaat mag verwachten. We houden u op de hoogte.

Noot 13-4-2018

Admilson is niet voor het verhoor verschenen. Iets wat ons natuurlijk niet verbaasd voor iemand die kort geleden tot levenslang is veroordeeld voor drie moorden in Drenthe. Benieuwd wat het Hof in Arnhem nu gaat beslissen. Voor Erik Groenendijk blijft het spannend. Hij wil officieel eerherstel.

Noot 19-9-2018

De broer van verdachte Admilson weigert tegen zijn broer te verklaren. Hij beroept zich op zijn verschoningsrecht.

 

One Comment

  1. AP says:

    Uitstekend werk, mannen!

Leave a Reply