Skip to content
 

Geen misleiding?

Door Waarheidsvinder

De beslissing van de rechtbank Assen om één van de verdachten in zaak van de dodelijke overval in het Drentse Gees niet te veroordelen, omdat door officier van justitie Agnes de Vries een valselijk opgemaakt proces-verbaal aan het dossier was toegevoegd, heeft tot de nodige commotie in de media geleid Kennelijk daarom heeft het openbaar ministerie Noord-Nederland op 7 april het volgende persbericht uitgebracht:

Reactie op vonnis woningoverval Gees

7 april 2018 – Arrondissementsparket Noord-Nederland

De rechtbank heeft gisteren, vrijdag 6 april, uitspraak gedaan tegen vier verdachten in het onderzoek Gees.

Het Openbaar Ministerie heeft tijdens de inhoudelijke behandeling, zowel in het requisitoir als in de repliek, uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende vormfouten die zijn gemaakt in het onderzoek Gees.

Het Openbaar Ministerie betreurt de gang van zaken rond de vormfouten zeer, maar bestrijdt ten stelligste de Rechtbank te hebben willen misleiden. Het Openbaar Ministerie herkent zich dan ook niet in de formulering in de vonnissen van de rechtbank dat de officier van justitie bewust een onjuist proces-verbaal in het dossier heeft opgenomen en daarmee zodanig misleidend heeft gehandeld dat de kern van het strafproces wordt geraakt. Alles is erop gericht geweest om de gang van zaken zo helder mogelijk te krijgen voor de Rechtbank. Het maatschappelijk belang om een goed oordeel over deze zaak te krijgen is van groot belang.

Het onderzoek Gees is een omvangrijk onderzoek, met verschillende gecompliceerde rechtsvragen. Alvorens te besluiten of tegen deze uitspraak hoger beroep dient te worden ingesteld, zal het Openbaar Ministerie het vonnis uitgebreid bestuderen.

In verschillende media wordt melding gemaakt dat de toenmalige officier van justitie inmiddels advocaat-generaal geworden is bij het ressortsparket Arnhem/Leeuwarden. Het OM hecht eraan te benadrukken dat het vertrek van de zaaksofficier bij het arrondissementsparket Noord-Nederland geen enkel verband houdt met het onderzoek Gees.

Wat bedoelt het Openbaar Ministerie hier nu te zeggen?

Vindt men het bij het Openbaar Ministerie geen probleem dat twee politiemensen in opdracht van verantwoordelijk officier van justitie Agnes de Vries een proces-verbaal opmaken waarvan zijzelf en hun teamleider Klaas Aalbers weten dat de inhoud van dit proces-verbaal niet klopt?

Vindt men het vervolgens geen probleem dat de officier dit valselijk opgemaakte proces-verbaal als echt bij de rechtbank inlevert met als gevolg dat de rechtbank beslist dat een verdachte in de zaak langer moet worden vastgehouden?

Als men dit geen misleiding vindt, hoe noemt men dit dan?

Vindt men dat het aanbieden van excuses na het ontdekken van deze gang van zaken voldoende is om net te doen alsof het allemaal niet is gebeurd?

Wij denken daar anders over. Politiemensen die al dan niet in opdracht van een meerdere of een officier van justitie in een proces-verbaal liegen horen niet bij de politie thuis.

Voor een leider van een rechercheteam die van de gang van zaken op de hoogte is maar uiteindelijk niets onderneemt geldt natuurlijk hetzelfde. Hij is ongeschikt voor zijn taak. Hij had voor zijn mensen moeten gaan staan en hen moeten opdragen een eerlijk gespreksverslag te maken zoals vooraf was afgesproken. Hij had moeten voorkomen dat zij valsheid in geschrifte pleegden.

Een officier van justitie die rechtstreeks verantwoordelijk is voor deze gang van zaken hoort niet bij het Openbaar Ministerie thuis. Het is daarom wel heel opmerkelijk dat zij nu als Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof in Leeuwarden is aangesteld. Een verplaatsing waarvan het Openbaar Ministerie in zijn persbericht zegt dat deze niets te maken heeft met haar optreden in de zaak Gees.

Wie dit allemaal normaal vindt, heeft geen notie van wat waarheidsvinding inhoudt.

4 Comments

 1. admin says:

  De advocaten hebben aangifte gedaan.

 2. Boer kees says:

  Art. 225 Wetboek van Strafrecht: Valsheid in geschriften:

  Voor deze strafbare feit dienen ze vervolgd te worden .
  Notebene valsheid in geschrifte als bewijs bestemming.

  En de art 207 Wetboek van strafrecht: Meineed ten nadele van de verdachte:

  Artikel 207
  1Hij die in de gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede vordert of daaraan rechtsgevolgen verbindt, mondeling of schriftelijk, persoonlijk of door een bijzonder daartoe gemachtigde, opzettelijk een valse verklaring onder ede aflegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
  2 Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de beklaagde of verdachte, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  3 Met de eed staat gelijk de belofte of bevestiging die krachtens de wet voor de eed in de plaats treedt

  In die zin …elke politie agent c.q. Officier van justitie heeft een belofte ,een eed afgelegd mbt opmaken proces verbalen en etc….

  Gezien het feit het een opzettelijk vervalse proces verbaal betreft dienen deze agenten vervolgt te worden op grond van de voormelde artikelen…

  Dus Wie gaat er aangifte doen in naam der wet tegen deze agenten betrokken in deze zaak?

  Mvg,
  Boer Kees

 3. juzo says:

  Bij de verwerking van gegevens omtrent ieder dodelijk verkeersongeval door politie en justitie gaat het altijd fout, zo is mijn ervaring. Ik stond er dan ook altijd als eerste bij, in mijn ressort. Nergens was nog iemand anders te bekennen. Kwestie van goede conditie hebben en altijd nuchter zijn. De weg goed weten.

  Deed het onderzoekswerk in het hoogste tempo, vergeleek de resultaten op plaats delict door mijzelf ter plaatse met wat ik te horen kreeg van politie en later in de rechtszaal, en nog later daarna weer in scherp detaillistisch uitvoerig en diepgaand onderzoek van zoveel mogelijk verschillende invals- en benaderingshoeken. Bij de mensen thuis. Daar nam ik ruim de tijd en de gelegenheid voor.

  Officieren van Justitie waren daar niet zo bijzonder geweldig positief over te spreken. Zij hadden het liever niet. Iedere keer wist ik dan wel voldoende.

  Er klopte nooit iets van. Tastbare bewijzen had en hield ik netjes in het foto-archief.

  Maar als eenling hou je je mond en schrijf je je verhaaltje wat ze graag willen hebben.

  Het zal mijn rug wel roesten.
  Ik ga me geen ellende op de hals halen. De wereld gaat toch naar de donder. Kan mij ‘t ook schelen. Willen ze ‘t zwart dan krijgen ze ‘t zwart. Willen ze ‘t wit dan krijgen ze ‘t wit. Ze zoeken ‘t maar uit.
  Het wordt toch nooit wat, met de politie en justitieverslaggeverij.
  Als men graag wil liegen dan gaat men vooral zijn of haar gang.

 4. juzo says:

  Geheel juist.

Leave a Reply