Skip to content
 

Geen maatregelen tegen officier ?

Door Waarheidsvinder

Wij hebben op onze site al het één en ander geschreven over het geknoei met een proces-verbaal in de zaak van de moord op de 69 jarige Koert Elders uit Gees. Twee rechercheurs maakten met medeweten van hun teamleider Klaas Aalbers en in opdracht van zaaksofficier van justitie Agnes de Vries een vals proces-verbaal op van een gesprek dat zij hadden met een getuige. Het proces-verbaal werd daarna gebruikt om de rechtbank te bewegen één van de verdachten langer in voorarrest te houden. Wij stelden toen dat er naar onze mening geen plaats behoort te zijn bij politie en justitie voor mensen die op deze manier met de waarheid omgaan. Zeker niet als het gaat om een officier van justitie die bewust rechters misleidt.

Wij staan kennelijk niet alleen in deze mening. Op 13 april verscheen er in het NRC een artikel over deze zaak van de hand van rechtspsycholoog Peter van Koppen. De kop van het artikel luidde: “Doodzonde van officier móét gevolgen hebben.

In het artikel lezen we onder meer: “Een officier van justitie die liegt, zoals in de Assense zaak, ondergraaft in feite ons hele strafrechtsysteem. Als officieren van justitie niet altijd kunnen worden vertrouwd, moeten zij altijd worden gewantrouwd.”

Peter van Koppen woont in het westen van het land en hij maakt kennelijk geen verschil tussen Gees en Assen. Hij doelt echter op de moord in Gees en de behandeling van de zaak bij de rechtbank in Assen.

Van Koppen spreekt verder onder meer zijn verbazing uit over het feit dat de betrokken officier van justitie niet uit haar functie is gezet, maar dat zij zelfs is bevorderd tot advocaat-generaal bij het Gerechtshof in Leeuwarden. Iets waarover wij ook onze verbazing hebben uitgesproken. Aan het eind van het artikel schrijft Van Koppen:

Liegen tegen de rechter is voor een officier van justitie een rechtsstatelijke doodzonde waarop altijd een gepaste reactie nodig is. Het ligt voor de hand dat dat ontslag inhoudt, maar dat is niet in elk geval vereist. Er zou echter altijd een publieke reactie van het college van procureurs-generaal moeten volgen waarin wordt benadrukt dat liegen niet mag. In deze zaak is het wel erg stil gebleven”

De houding van het college van procureurs-generaal maakt nog eens duidelijk dat de waarheid steeds vaker het onderspit delft als het gaat om het imago van politie en justitie. Liegen en bedriegen mag kennelijk als het maar de “goede” zaak dient. Gewoon stil blijven zitten en hopen dat het vanzelf voorbij gaat lijkt ook in deze zaak de strategie.

PS. Ook de leiding van de Politie Noord-Nederland houdt zich angstvallig stil over deze zaak. Het lijkt er op dat men ook daar geen problemen heeft met politiemensen die knoeien met een proces-verbaal.

6 Comments

 1. AP says:

  Inderdaad, een zwart-wit reactie. Blunders en liegen, het gebeurt overal, ook binnen justitie en politie, alleen, we kunnen niet even naar de concurrent stappen en de zaak (even opnieuw) daar doen, althans niet door het OM. Nog even los van het ontslag.

  Het gros van de zaken gaat (kennelijk) goed, het publiek heeft (ook) een controlerende functie (openbaarheid van zitting en uitspraak). Daar maken we gebruik van, doch kritiek richting OM (en slapende rechters)…….

  Het is van alle tijden. Verdiep je eens in de Paskamermoord (1984), de Schiedammer parkmoord (2000), maar ook de zaak Lans te Rotterdam (1929), de Culemborgse moordzaak (1923) en de moordzaak Giessen-Nieuwkerk (1923) en de moord op Teatske Hoekstra te Herbaijum (1939). Politie die de plaats delict onbewaakt laat, een bedriegende en liegende rijksrechercheur, een commissaris van politie die verdachten laat lopen voor eigen en koninklijk belang, een veldwachter die een meisje vermoord, een hoofdinspecteur die een onmogelijke scenario voor de rechter krijgt, tunnelvisie, persoonlijke scoringsdrift, slappe leden van het OM….net mensen…

  Van alle tijden, doch ingehaald door de tijd…

 2. insider says:

  Idd @ admin; Dhr. Juzo slaat af en toe door in zijn wel overduidelijk gebleken antipathie tegen alles wat politie is.Tuurlijk gaat er af en toe wat fout en het is de burger zijn recht en misschien zelfs plicht hierop te reageren. Dat gebeurd hier door Waarheidsvinder, gestructureerd en n.a.v. dossierkennis en dus niet op onderbuikgevoelens, het totaal ontbreken van kennis en kennelijk omdat dhr. Juzo slechte ervaringen heeft met de politie en dit dan een soort uitlaatklep voor hem is door met vaak een soort wartaal te verkondigen dat er totaal niets meer klopt bij de politie en justitie.

 3. admin says:

  Onze reactie op dit commentaar is hetzelfde als op het andere commentaar van deze schrijver.

 4. admin says:

  Uw reactie is wel heel zwart wit. Er zijn in dit land veel goedwillende politiemensen en officieren van justitie. Helaas horen of zien we weinig van hen. Het woord wordt meestal gevoerd door de mensen die eigen carriere en het imago van hun bedrijf veel belangrijker vinden dan de waarheid. Daardoor lijkt het soms of er niets deugt, maar dat is natuurlijk niet zo. Het zou daarom goed zijn als de goedwillende, andersdenkenden, zich eens zouden gaan roeren en naar buiten toe een ander geluid zouden laten horen.

 5. juzo says:

  De politie beschouwt ons, de burgerij als vijand
  en wij, de burgerij beschouwen de politie als vijand.
  Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn.
  Politie en Justitie doen er geen snipper aan, om dat te verbeteren dus dan modderen en hobbelen we maar verder eindeloos voort.
  Het maakt ook geen ene fluit uit, feitelijk.

  Maar goed dat Peter van Koppen zoals gewoonlijk buitengewoon goed op de hoogte is van hoe de zaken erbij staan. Zo overal.

  Veel haalt het helaas niet uit, als hij zo af en toe en regelmatig zijn mening geeft, al dan niet op televisie.

 6. juzo says:

  Als dit nou het enige geval was, in een berg van zeer vele, over lange tijd, waarin het goed gaat, dan zou ik zeggen, nou, alláá, er gaat overal wel eens wat fout, we kunnen er, met reparatie nog wel iets goeds van maken.

  Helaas gaat het bij politie en justitie ALTIJD fout op dit gebied, en wel SYSTEMATISCH, en ook STRUCTUREEL.

  Aanleiding om voor degenen die dat kunnen, hun aan te raden, de bevolking er bij herhaling op te wijzen dat men geen enkele medewerking dient te verlenen aan politie en justitie, omdat men er ALTIJD slechter van wordt.

  Blijf zo veel mogelijk uit handen van de politie, doe er geen zaken mee en zorg dat je er nooit, op geen enkele wijze, mee te maken krijgt.

  Net als getuige, niet als aangever, en niet als slachtoffer danwel wetsovertreder of misdadiger.

  De politie dient gemeden te worden als de pest.
  Datzelfde geldt voor justitie en de advocatuur.

  Dat is de algemene stellingname, die beroepsbeoefenaars in de media, als dringende raadgeving aan de bevolking dienen mee te geven.

  Het wordt nóg erger.

Leave a Reply