Skip to content
 

Hof wil nieuw onderzoek

Door Waarheidsvinder

Op zondag 7 maart 2010 ontplofte er een handgranaat in een gepantserd defensievoertuig staande op het terrein van Camp Coyote, een vooruitgeschoven post van Camp Hadrian te Dej Rawod in Afghanistan. Het onderzoek in die zaak werd door de Koninklijke Marechaussee (Kmar) verricht. We schreven eerder al uitgebreid over de zaak.

Op dit moment loopt er een zogenaamde artikel 12 procedure bij het Militair Hof in Arnhem. Erik Groenendijk eist daarin dat het onderzoek wordt heropend en dat Admilson R. alsnog wordt vervolgd.

In 2017 verrichtte de Kmar een zogenaamd oriënterend onderzoek. Op 15 februari 2017 bracht men een analyserapport uit onder de naam Haines. Volgens de onderzoekers was er geen reden om de zaak te heropenen, een conclusie die het Openbaar Ministerie (natuurlijk) overnam.

Onze reactie op het rapport Haines was dat ook dit onderzoek van de Kmar onvolledig en ondeskundige was. Dit conclusie wordt kennelijk gedeeld door het Hof in Arnhem. In een voorlopige beschikking schrijft het Hof op 13 april 2018 onder meer:

Het Hof is van oordeel dat het onderzoek niet volledig dan wel uitputtend is geweest en dat het voor een goede beoordeling van de klacht noodzakelijk is dat in ieder geval de volgende onderzoekshandelingen dienen te worden verricht:

Het horen van de broer van de beklaagde, Marcos R,

Het doen van nader onderzoek door het openbaar ministerie dan wel de Kmar, waarbij de aannemelijkheid van het scenario dat de beklaagde van dichtbij de granaat heeft gegooid dan wel onderhands heeft geworpen of gerold in de Bushmaster centraal staat;

alle overige onderzoekshandelingen, die het openbaar ministerie dan wel de Kmar, al dan niet naar aanleiding van de hiervoor genoemde onderzoekshandelingen, nuttig en wenselijk oordeelt.”

In gewoon Nederlands betekent dit dat het de Kmar en het Openbaar Ministerie hun huiswerk over moeten doen en dat lijkt ons een juiste beslissing. Erik Groenendijk heeft recht op de waarheid, ook als die waarheid niet plezierig is voor het het Ministerie van Defensie, het Openbaar Ministerie en voor de Kmar.

Leave a Reply