Skip to content
 

Onmachtige overheid

Door waarheidsvinder

De overheid heeft de taak er voor te zorgen dat iedere inwoner van Nederland in vrijheid kan leven. Wanneer anderen inbreuk maken op die vrijheid dan is het de taak van de overheid om in te grijpen. Meestal betekent dit dat politie en justitie in actie moeten komen. Steeds vaker blijkt echter dat die instanties niet in staat en of bereid zijn de burger te geven waar hij of zij recht op heeft; namelijk bescherming. Het aantal voorlichters bij politie en justitie om zaken recht te praten lijkt soms onbegrensd maar kennelijk zijn er steeds minder mensen beschikbaar om de burger daadwerkelijk bij te staan in plaats van te vermoeien met kletspraatjes.

Een schrijnend voorbeeld van een dergelijk zaak is de situatie van het transgender koppel Kristiana Moretti en Arianne Brink uit Heerlen. Kennelijk zijn er in Heerlen mensen die vinden dat Kristiana en Arianne geen recht hebben op een leven zoals zij dat willen. Ze worden daarom voortdurend gepest, bedreigd en zelfs mishandeld. Aanvankelijk ondernam de politie actie en één van de daders van deze terreur werd recent veroordeeld tot 30 dagen cel en 100 uur werkstraf.

De terreur neemt echter dermate ernstige vormen aan dat burgemeester Emile Roemer de treiteraars een gebiedsverbod oplegt. Een van de treiteraars maakt daar bezwaar tegen want nu kan hij niet maar naar de bibliotheek en vervolgens is er natuurlijk een rechter die hem gelijk geeft. Je mag, volgens deze rechter, iemand niet het recht ontzeggen een boekje te lenen. Kennelijk vindt die rechter dat problematischer dan het verpeste leven van Kristiana en Arianne.

De treiteraars zitten echter niet de hele dag in de bibliotheek en dus hebben ze daarnaast tijd genoeg om gewoon door te gaan met hun terreur. En dat doen ze dan ook.

Je zou verwachten dat in een rechtsstaat nu de maat vol zou zijn en dat politie, justitie , woningstichting en gemeente alles in het werk zouden stellen om nu voor eens en altijd een einde te maken aan de terreur. Dat is echter niet het geval. Men blijkt niet in staat de beide burgers die bescherming te bieden waarop zij recht hebben en dus hebben Kristiana en Arianne in armoe besloten te verhuizen.

En wat doet de overheid? Men staat er bij en kijkt er naar. Men zorgt voor een ander huis voor de beide slachtoffers in de hoop dat men nu van het gezeur af is. Misschien zijn er mensen die dit snappen, wij behoren daar niet toe. Wij denken dat de overheid hier verschrikkelijk te kort schiet. Wie beschermt de burger als de overheid dit nalaat? Moeten we ons zelf gaan beschermen?

One Comment

  1. PA says:

    Juist! Het aantal politievoorlichters, in de rang van inspecteur(!), is onredelijk groot binnen de Nationale politie. Daarbij komt dat het aantal momenten van voorlichting in de media juist afneemt, bij ongelukken/branden zie ik toch vaak een voorlichter van een veiligheidsregio of anders. Feit is dat deze groep politieambtenaren niet of nauwelijks worden ingezet op straat, dan wel recherche. Minder handen aan het bed, om het zo maar te zeggen, dus minder bescherming. Veel inspecteurs zitten binnen…
    Sorry, Heerlen….

Leave a Reply