Skip to content
 

Herzieningsverzoek Arnhemse villamoord

Door Waarheidsvinder

Op 15, 16 en 17 januari van dit jaar zond de KRO/NCRV een driedelige documentaire uit over de Arnhemse villamoord. De indrukwekkende documentaire, gemaakt door Joost van Wijk, vertelt het verhaal over het dramatisch slechte politieonderzoek naar de dader(s) van de moord op de 63 jarige Geke de Goede in haar woning aan de Apeldoornseweg te Arnhem gepleegd op 2 september 1998. Dat slechte onderzoek leidde destijds tot de onterechte veroordeling van 9 mannen. Acht van hen waren van Turkse komaf. Een van de onschuldig veroordeelden, Dave Kuils uit Arnhem, pleegde na zijn veroordeling zelfmoord in de gevangenis omdat hij niet met het hem aangedane onrecht kon leven.

In de documentaire kondigde advocaat Paul Acda al aan dat hij samen met advocaat Geert-Jan Knoops doende was een herzieningsverzoek op te stellen. Dat herzieningsverzoek is inmiddels ingediend.

Iedereen die de documentaire heeft gezien zal het met ons eens zijn dat in een rechtsstaat de Hoge Raad niet anders kan beslissen dan dat deze zaak over moet. Er was en is geen enkel bewijs tegen de veroordeelden, ze zijn uitsluitend veroordeeld op grond van de bekentenis van twee van hen en die hebben inmiddels hun bekentenis ingetrokken. Op basis van de opnamen van hun verhoren is op eenvoudige wijze vast te stellen dat de destijds afgelegde bekentenissen geen daderwetenschap bevatten en dat de bekentenissen zijn afgedwongen door de verhoorders.

Indien de Hoge Raad de veroordelingen ongedaan zal maken dan wordt daarmee deze zaak direct de grootste gerechtelijke dwaling in Nederland.

Men zou verwachten dat er door de media aan een dergelijke zaak veel aandacht zou worden besteed. Dat bleek voor de meeste kranten ook het geval te zijn. Echter er is één grote landelijke krant die geen enkele aandacht aan deze zaak lijkt te besteden. Men reageerde niet op de schokkende documentaire en ook nu zwijgt men stil. Waarom is dat? Het zal toch niets te maken hebben met het feit dat de acht nog levende veroordeelden allen van Turkse afkomst zijn? Of is men soms bang de meer dan goede relatie met de politie te verstoren?

Wie het weet, mag het zeggen.

Leave a Reply