Skip to content
 

Onderzoek naar aanhouding politieman

Door Waarheidsvinder

Bijna vier jaar geleden schreven we al over het verbijsterende verhaal van Anis Raiss,. Een Amsterdamse politieman met Marokkaanse achtergrond die door zijn collega’s in Enschede als een crimineel werd behandeld en wederrechtelijk van zijn vrijheid werd beroofd. Bij die aanhouding werd bovendien het nodige geweld gebruikt.

Natuurlijk deed Anis aangifte tegen de betrokken politiemensen maar zoals al te verwachten viel werd er nauwelijks iets met zijn aangifte gedaan. Dat had natuurlijk niets met zijn Marokkaanse achtergrond te maken stelt de politieleiding.

Anis geeft echter niet op en vecht nog steeds voor zijn recht. Hij eist dat zijn aangifte serieus wordt genomen en dat de betrokken politiemensen worden gestraft. Ontslag lijkt daarbij wel de minste straf.

Omdat hij niet opgeeft heeft de leiding van de politie een nieuwe truc bedacht. Er komt een “onafhankelijk” onderzoek onder leiding van oud-korpschef Magda Berndsen. Zij was onder meer korpschef in Bussum en Friesland. De politiemensen daar kennen haar wel.

Wij vinden dit een onbegrijpelijke zaak. Wederrechtelijke vrijheidsbeneming is gewoon een strafbaar feit, daar heb je geen commissie voor nodig. Na vier jaar lijkt dit de volgende stap om de rechten van Anis Raiss te negeren. Ook na dit “onafhankelijke” onderzoek zal Anis gewoon met lege handen blijven staan. Het eindresultaat zal zijn dat hij bij de politie zal vertrekken en dat de verantwoordelijken vervolgens hun handen in onschuld wassen.

One Comment

 1. juzo says:

  Ik weet niet hoed dit tegenwoordig geregeld is,
  maar in mijn tijd, en misschien nog wel, was en is er toch
  de Ambtenarenrechter?
  Iedere ambtenaar in welke functie ook, kan zich daarbij melden
  en beroepen als hem of haar onrecht is aangedaan?
  Ik heb zelf als persvertegenwoordiger heel wat zittingen
  van de ambtenarenrechter bijgewoond, en de klagers
  werden daarbij altijd in het gelijk gesteld.
  De betrokkenen werden in hun oude functie hersteld en hun
  moest schadevergoeding worden uitbetaald.
  De handelingen van de Ambtenarenrechter
  (meestal mr. Egelie uit Maastricht) verschenen
  in uittrekselvorm van het Ambtenarengerecht in
  “Handelingen van het Ambtenarengerecht” zodat iedereen
  die belangstelling daarvoor had dat heel secuur kon nagaan.
  Het Ambtenarengerecht leek daarbij sterk in doel en gedragingen op de Geschillencommissie voor diverse sectoren
  en bedrijfstakken (onder meer de Grafische industrie, de media, de pers, de kranten en de omroep) waarin ik zelf zitting had en die is geregeld via het “Pactum de Compromittendo”, de arbitrage rechtsovereenkomst voor alle werkenden die is gedeponeerd bij de Amsterdamse Arrondissementsrechtbank.
  De werking kwam erop neer dat iedere werknemer of ambtenaar, die meende dat hij onterecht of onjuist behandeld was door de werkgever, éérst naar de Geschillencommissie moest gaan, en daarna eventueel naar de Kantonrechter.
  De Kantonrechter keek eerst wat de geschillencommissie had uitgesproken, en als die uitspraak er niet was moest het geschil eerst nog worden behandeld door de geschillencommissie van de sectorale bedrijfstak.
  Het kan zijn dat de per bedrijfstak (Abva-Kabo) gesloten arbitrage rechtspraak voorgeschreven rechtsregelingen niet meer bestaan of zijn gewijzigd, maar helemaal vogelvrij is de betrokken en beschreven politie ambtenaar natuurlijk nu ook weer niet.
  Hij zou zich moeten laten verdedigen door een goed in de ambtelijke wereld ingevoerde rechtsbijstandsadvocaat bijvoorbeeld van de bond waarbij de man is aangesloten.
  De uitspraak van de sectorale Geschillencommissie is bindend, en meestal zo dat de betrokken persoon ongestoord in dienstbetrekking moet worden gehouden. Eventueel met overplaatsing.
  De uitspraak van de kantonrechter is meestal, dat de betreffende persoon misschien niet meer in dienst kan worden gehouden (incompatibilité des humeurs) maar dat hem een flinke bom duiten moet worden meegegeven.

Leave a Reply