Skip to content
 

Kwakkelende rechtspraak

Door Waarheidsvinder

In de Volkskrant troffen wij recent een meer dan lezenswaardig interview aan dat journaliste Elsbeth Stoker met rechtspsycholoog Peter van Koppen had over de kwaliteit van de rechtsspraak in Nederland. Of liever gezegd over het gebrek aan kwaliteit. Iedereen in Nederland die iets met het strafrecht te maken heeft zou dit interview moeten lezen. Er zijn nog teveel mensen die denken het het allemaal wel meevalt.

Afgelopen week had een van uw redacteuren nog een gesprek met een ervaren officier van justitie over een zaak die naar onze mening volkomen verkeerd was behandeld door politie en justitie. Aangezien de zaak al wat ouder is kwam de officier van justitie met de bekende dooddoener dat het tegenwoordig allemaal beter gaat. Dat er na de Schiedammer parkmoord veel zaken zijn verbeterd.

Een mening die wij absoluut niet delen. Volgens ons is er niets veranderd en dat komt voornamelijk omdat men nooit serieus onderzoek heeft gedaan naar de werkelijk oorzaak van deze dwaling.

Onze mening blijkt nu gedeeld te worden door Peter van Koppen. Ook volgens hem is er na de Schiedammer parkmoord niets veranderd. Rechters denken nog steeds dat ze overal verstand van hebben en officieren van justitie en politiemensen hebben nog te vaak moeite met de waarheid. Maar zelfs als dat keihard wordt vastgesteld gebeurt er meestal niets. De betreffende officier van justitie blijft gewoon zitten en kan zelfs daarna nog rechter worden.

 

Leave a Reply