Skip to content
 

Willekeur?

Door Waarheidsvinder

Op 10 augustus 1998 verdween de 11 jarige Nicky Verstappen uit een vakantiekamp op de Brunssummerheide nabij de Limburgse plaats Brunssum. Zijn lichaam werd de volgende dag dood aangetroffen in de buurt van het kamp. Volgens politie en justitie is hij seksueel misbruikt en daarna vermoord.

Op 3 mei 2007 verdween de 3 jarige Maddie McCann uit een vakantieappartement in de Portugese plaats Vila da Luz. Volgens politie en justitie is het meisje door onbekenden ontvoerd en vermoedelijk vermoord.

Twee zaken die op zich niets met elkaar te maken hebben. Er is echter één overeenkomst. In beide zaken is er kosten nog moeite gespaard om de dader te vinden. In de zaak van Nicky Verstappen is zelfs jarenlang door een groot team in het geheim onderzoek gedaan naar de dader.

In de zaak van Madie McCann zijn al tientallen miljoenen uitgegeven om het meisje terug te vinden en de dader te pakken. Op dit moment wordt zelfs een volkstuinencomplex in Hannover afgegraven omdat er aanwijzingen zouden zijn dat daar haar lichaam is begraven.

Beide zaken kregen en krijgen voortdurend uitgebreid aandacht in de media. Niets was te dol om aandacht voor deze zaken te vragen.

Hoe anders is het gesteld met de verdwijning van de 7 jarige Joair Soares. Hij verdween op 4 augustus 1995 vanaf het strand in het Zuid-Hollandse dorp Monster. De gewaarschuwde politie deed uitgebreid onderzoek op en bij het strand maar vond geen spoor van de jongen.

Men deed een oproep in de media en dat was het dan.

Die oproep leverde trouwens een zeer belangwekkende getuigenverklaring op. Iemand belde de politie met de mededeling dat hij de bewuste middag een donker jongetje had gezien die samen met een oudere blanke man uit de richting van het strand kwam lopen en samen met hem wegliep in de richting van het plaatsje Monster. Deze getuige gaf bovendien een duidelijke omschrijving van de man. Met zijn verklaring werd echter nooit iets gedaan. Er werd in de media zelfs geen ruchtbaarheid aan gegeven.

Nadat wij in 2011 de beschikking over het wel zeer summiere dossier hadden gekregen, kwamen wij het verhaal van deze getuige tegen. Journaliste Jolande van der Graaf heeft daarop op 28 maart 2011 het signalement in haar krant gezet. Onmiddellijk meldde zich iemand die het signalement herkende. Hij noemde de naam van een inwoner van Monster die als pedofiel bekend zou staan. Zijn verklaring werd door enkele andere mensen bevestigd. De informatie werd direct met het Coldcaseteam van de politie Den Haag gedeeld. In plaats van de media te zoeken en een nieuw onderzoek te starten hield men de zaak stil.

Pas na een half jaar ging men uiteindelijk met de man uit Monster spreken, maar die was toen door een ernstige ziekte niet meer aanspreekbaar en overleed kort daarna.

Gebleken is dat na de publicatie van Jolande van der Graaf zich een man bij de politie heeft gemeld die verklaarde destijds als jonge jongen op het strand benaderd te zijn door een man die voldeed aan het signalement dat in de krant werd genoemd. De man had hem geld geboden als hij met hem meeging. Ook met deze informatie heeft het Coldcaseteam nooit iets gedaan.

Omdat het Coldcaseteam Den Haag in de media graag de indruk wekt dat men de verdwijning van Jair wel serieus neemt, is zijn naam op de Coldcasekalender gezet. Over het signalement van de onbekende man die in zijn nabijheid is gezien wordt echter nergens gesproken. Over het benaderen van de andere jongen trouwens ook niet.

In hun wens om erkenning te krijgen voor hun “fantastische” werk heeft men kort geleden in de media gesuggereerd dat er een verband zou kunnen zijn tussen de verdwijningen van Maddie McCann en Jair Soares. Men is zelfs zover gegaan dat men een snoepreisje naar de Duitsland heeft gemaakt om de zaak van Jair Soares daar te presenteren. Kennelijk heeft men alles over voor publiciteit maar is men helemaal niet geïnteresseerd in de waarheid.

Kan iemand ons uitleggen waarom het leven van Jair Soares minder waard is dan het leven van Nicky Verstappen of Maddie McCann? Waarom zijn zaak nog geen fractie van de aandacht kreeg en krijgt die de zaak van de beide andere kinderen wel kreeg? Waarom het Coldcaseteam Den Haag nog steeds weigert een serieus onderzoek naar de verdwijning van Jair te starten? Wij kunnen het niet uitleggen. Het lijkt op willekeur.

One Comment

  1. PA says:

    Ik ken natuurlijk niet alle inspanningen van de Haagse politie omtrent deze zaak, maar waarom is deze zaak destijds niet direct opgepakt met toch een duidelijke verdachte? Heeft het onder andere te maken met de politiereorganisatie van rijkspolitie en gemeentepolitie tot regionale politie in 1994? Meer bezig met de banencarroussel dan met rechercheren? Gemeentepolitie Monster verdampte in de Haagse politieregio…. Net als in de Puttense moordzaak uit januari 1994?

    On..be..grijpe..lijk…!

    Het zou de (nu) eenheid Den Haag sieren voor eens en altijd deze vlek uit te gummen. Ik denk dan direct aan de nabestaanden van Jair. Kom op!

Leave a Reply