Skip to content
Archive of posts tagged ACP

Geen vertrouwen in processen-verbaal

Door Waarheidsvinder We schreven hier al vaker; de betrouwbaarheid van de door de politie opgemaakte processen-verbaal laat helaas vaak te wensen over. Dat processen-verbaal vaak niet deugen, hebben we niet verzonnen, deze kennis is het resultaat van de vele onderzoeken die wij inmiddels hebben gedaan. Bij iedere gerechtelijke dwaling heeft de politie een loopje met […]

Gestolen auto’s belangrijker dan verdwenen mensen?

Door Waarheidsvinder Al jarenlang betogen wij dat er in Nederland structureel iets mis is met de aanpak van vermissingen. Vaak te gemakkelijk nam de politie aan dat iemand vrijwillig verdwenen was of zelfmoord had gepleegd. Een sprekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de verdwijning van Joanne Noordink uit Aalten in 2009. Voor ons vanaf het begin […]

Gebruik bodycams door politie

Door Waarheidsvinder Politiewerk is niet bij iedereen even populair. Het optreden van de politie leidt dan ook vaak tot kritiek. Kritiek die soms terecht is, maar vaak ook onterecht. Maar ook politiemensen beklagen zich vaak over de manier waarop zij door burgers tegemoet worden getreden, ze worden bedreigd, geslagen of beledigd terwijl ze alleen maar […]

De dood van Milly Boele

Door Waarheidsvinder Kort na het vinden van het lichaam van Milly Boele is één van de redacteuren te gast geweest bij het programma Pauw en Witteman. De aanleiding voor de uitnodiging was onze kritiek op de manier waarop de politie te werk was gegaan na de verdwijning van Milly. Wij waren van mening dat de […]

De politie kan wel degelijk bij vermissingen het verschil maken

Door Waarheidsvinder Afgelopen week is er naar aanleiding van de verdwijning van de 12 jarige Milly Boele uit Dordrecht in de media nogal wat te doen geweest over de aanpak van de vermissingen in Nederland. Ook wij hebben gereageerd op de vragen uit de media en daarbij een aantal kritische kanttekeningen gemaakt bij de manier […]