Skip to content
Archive of posts tagged Elsbeth Stoker

Kwakkelende rechtspraak

Door Waarheidsvinder In de Volkskrant troffen wij recent een meer dan lezenswaardig interview aan dat journaliste Elsbeth Stoker met rechtspsycholoog Peter van Koppen had over de kwaliteit van de rechtsspraak in Nederland. Of liever gezegd over het gebrek aan kwaliteit. Iedereen in Nederland die iets met het strafrecht te maken heeft zou dit interview moeten […]

Oud nieuws?

Door Waarheidsvinder In de Volkskrant staat vandaag een artikel van de hand van Elsbeth Stoker over valse aangiftes in zedenzaken. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht zou zijn gebleken dat zedenrechercheurs niet goed zijn in het onderscheiden van echte en valse zedenaangiftes. Uit testen is gebleken dat zedenrechercheurs net zo goed of net zo […]

Vergissen is menselijk

Door Waarheidsvinder Dankzij een trouwe lezer van onze site kwamen wij onlangs in het bezit van een artikel in de Volkskrant van 25 oktober j.l. Onder de titel ‘Vergissen is vreselijk’ werd daarin een interview gepubliceerd met de twee mensen die nu de ACAS (Advies Commissie Afgedane Strafzaken) bemannen, namelijk mr. J.W. Fokkens (oud AG) […]