Skip to content
Archive of posts tagged Gerrit van der Kamp

Gebruik bodycams door politie

Door Waarheidsvinder Politiewerk is niet bij iedereen even populair. Het optreden van de politie leidt dan ook vaak tot kritiek. Kritiek die soms terecht is, maar vaak ook onterecht. Maar ook politiemensen beklagen zich vaak over de manier waarop zij door burgers tegemoet worden getreden, ze worden bedreigd, geslagen of beledigd terwijl ze alleen maar […]