Skip to content
Archive of posts tagged Mr. Fokkens

Theo Tetteroo en de Hoge Raad

Door Waarheidsvinder Op dinsdag 15 december 2009 om 12.00 uur doet de Hoge Raad uitspraak over de herzieningsverzoeken van Theo Tetteroo en zijn zoon Johan. Onze verwachtingen zijn niet hooggespannen, gezien het negatieve advies dat Procureur generaal  mr. Fokkens op 26 mei 2009 heeft uitgebracht. In dat advies vielen onze enkele punten in het bijzonder […]