Skip to content
Archive of posts tagged vermissingen

Aanpak vermissingen moet beter

Door Waarheidsvinder Al jaren hebben wij kritiek op de aanpak van vermissingszaken in Nederland. De politie gaat er vaak te gemakkelijk vanuit dat mensen vrijwillig zijn verdwenen. Als excuus wordt dan aangevoerd dat er in Nederland zoveel vermissingen zijn (40.000) dat men niet in staat is al die zaken uitgebreid te onderzoeken. Wij zijn het […]

We gaan eerder zoeken

Door Waarheidsvinder Deze kop staat boven een recent artikel in het politieblad “ Blauw”. Daaronder staat: “ De afgelopen maanden heeft de politie veel gediscussieerd en hard gewerkt om de aanpak van vermissingen te verbeteren. Inmiddels is er een nieuwe werkwijze. Volgens het artikel neemt de alertheid bij de politie ten aanzien van vermissingszaken overal […]

Nieuwe aanpak zorgwekkende vermissingen

Door Waarheidsvinder Naar aanleiding van de kritiek op de politie en justitie met betrekking tot hun optreden in de zaak van de vermissing van de 12-jarige Milly Boele uit Dordrecht is door de beheersdriehoek (burgemeester, korpschef en hoofdofficier van justitie) van de politieregio Zuid Holland Zuid, waartoe Dordrecht behoort, aan twee werkgroepen opdracht gegeven aanbevelingen […]

Pleidooi voor nieuwe aanpak verdachte vermissingen

Door Waarheidsvinder Al enkele jaren pleiten wij voor een andere, betere aanpak van verdachte verdwijningen. Zaken waarbij zelfs een leek al snel in de gaten heeft dat het niet gaat om een “ normale” vermissing maar om een misdrijf, maar waarbij de politie blijft volhouden dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf en meedeelt […]