Skip to content
Archive of posts tagged Vermissingsexpert

We gaan eerder zoeken

Door Waarheidsvinder Deze kop staat boven een recent artikel in het politieblad “ Blauw”. Daaronder staat: “ De afgelopen maanden heeft de politie veel gediscussieerd en hard gewerkt om de aanpak van vermissingen te verbeteren. Inmiddels is er een nieuwe werkwijze. Volgens het artikel neemt de alertheid bij de politie ten aanzien van vermissingszaken overal […]

Nieuwe aanpak zorgwekkende vermissingen

Door Waarheidsvinder Naar aanleiding van de kritiek op de politie en justitie met betrekking tot hun optreden in de zaak van de vermissing van de 12-jarige Milly Boele uit Dordrecht is door de beheersdriehoek (burgemeester, korpschef en hoofdofficier van justitie) van de politieregio Zuid Holland Zuid, waartoe Dordrecht behoort, aan twee werkgroepen opdracht gegeven aanbevelingen […]

Pleidooi voor nieuwe aanpak verdachte vermissingen

Door Waarheidsvinder Al enkele jaren pleiten wij voor een andere, betere aanpak van verdachte verdwijningen. Zaken waarbij zelfs een leek al snel in de gaten heeft dat het niet gaat om een “ normale” vermissing maar om een misdrijf, maar waarbij de politie blijft volhouden dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf en meedeelt […]

Zeg nooit nooit

Auteurs: Alain Remue, Wim De Bock “Er is één ding erger dan de dood van een kind, dat is het niet weten. Het is nog beter dat je kan rouwen, dan dat je niet weet wat er met je kind gebeurd is. Het niet weten is een gruwel.” Alain Remue kwam in 1995 aan het […]

Ierse beloning voor gouden tip in zaak James Patrick Grealis

Door Waarheidsvinder Aangezien de politie in Breda het laat afweten doet de familie van de verdwenen James Patrick Grealis zelf een laatste poging  om meer duidelijkheid te krijgen over het lot van hun zoon en broer. We schreven al eerder over deze zaak en wij kwamen tot de conclusie dat hier hoogstwaarschijnlijk sprake is van […]

Onderzoek naar zaak Milly Boele

Door Waarheidsvinder Er is een commissie gevormd die onderzoek gaat doen naar de gevolgde procedures rond de verdwijning en de moord op de 12 jarige Milly Boele uit Dordrecht. In de commissie hebben zitting een oud-burgemeester, een oud-korpschef en een oud-procureur-generaal. Hun namen zijn echter niet bekendgemaakt. Milly Boele verdween op 10 maart 2010 uit […]

Wetswijziging voor onderzoek verdachte vermissingen

Door Waarheidsvinder In een artikel in De Gelderlander van 27 maart 2010 geeft de Zutphense officier van justitie mevrouw C. Krol nog eens aan waarom er volgens haar een wijziging van de wet moet plaatsvinden, waardoor er bij vermissingen eerder zwaardere opsporingsmiddelen kunnen worden ingezet. “De inzet van een groot rechercheteam en opsporingsmiddelen als telefoontaps […]

Het tij begint te keren

Door Waarheidsvinder “In de zaak rond de verdwenen Aaltense Joanne Noordink is te langzaam gehandeld“. Nee, dit is geen kritische opmerking van ons, maar deze mededeling werd gedaan door de officier van justitie in Zutphen, mevrouw mr. C. Krol, tijdens de rechtszaak tegen de moordenaar van Joanne Noordink. Omdat Joanne volwassen was, kwam de politie […]

De politie kan wel degelijk bij vermissingen het verschil maken

Door Waarheidsvinder Afgelopen week is er naar aanleiding van de verdwijning van de 12 jarige Milly Boele uit Dordrecht in de media nogal wat te doen geweest over de aanpak van de vermissingen in Nederland. Ook wij hebben gereageerd op de vragen uit de media en daarbij een aantal kritische kanttekeningen gemaakt bij de manier […]

Vermissingsexpert voor politiekorpsen

Bron: De Telegraaf Door  Jolande van der Graaf DEN HAAG, donderdag De Tweede Kamer wil dat de politie beter onderzoek gaat verrichten bij verdachte vermissingszaken. De Telegraaf berichtte onlangs dat jaarlijks circa tien tot twintig onrustbarende verdwijningszaken die in werkelijkheid moorden blijken te zijn, niet of nauwelijks door politie en justitie worden onderzocht. Een ruime […]